Güneş Tarot Falı Kartı

indir (2)GÜNEŞ

Güneş Tarot falı Sembolizmi

Sahip olduğu düz, açısal ışık demetine ilaveten Güneş ve Ay kartının yolu ve toprağın üstünde görünen dalgalı ışınlan da yayar. Bilinçli zihin, açısal sorunlarla gösterilir; bilinçaltı ise dalgalı ışınlarla sembolize edilir ve bunlar güneşteki yüzle temsil edilen, bütünlüğün yeni bir normuna henüz eklenmiştir. Diğer bir deyimle, bedensel yeniden doğuş ya da transformasyon gerçekleşmiştir. Birey, kişiliğinin farklı yönlerini başarıyla birleştirmiş ve denge lemiştir. Karttaki çocuğun gösterdiği ruhsal benlik doğmuştur. Artık ruh dünyasında yeni doğan kişileriz. Güvende, korunmalı, güvenen, açık ve özgür kişileriz. Beyaz at hiçbir çaba sarf etmeksizin çocukça kontrol edilen, ilkel hissi ve duygusal benliğin saflaştırılması ve ehlileştiril mesini gösterir. Zafer bayrağı ve çelenk, yeni den doğuşun başarıyla gerçekleştirilmesini işa ret ederek, yine açıkça kendini belli etmektedir. Ay çiçeklerinin tümü enerji kaynaklan olarak çocuğa doğru dönmüştür. Onların tam gelişme si bağımsızlık, hüner ve beceri konusunda us talık ve özgüveni gösterir.

Güneşin kendisi, bu Tarot kartını yönetir. Doğum ve yeniden doğuş, biz doğduğumuzda güneşin göründüğü cennetteki yerine döndüğü zamanı ima etmektedir.

Utangaçlığa ait olan bir (1) sayısı, artık ondokuz sayısını (XIX) oluşturmak için bir şeyi elde etme ve icra edip tamamlamaya ait dokuz sayısı (9) ile birleşir. Dolayısıyla bilgece olduğu kadar, entellektüel düşünce tarzının başanlması da gösterilmektedir.

Güneş Tarot falı ve Tesviri

Bu, ondan sonra gelen tüm Mısır tann ve tannçalarını yaratan Güneş tannsı Ra’dır. O, gerçek güneşin kendisinin canlandırması olan Helios ve güneş ışığının Yunanlı tannsı Apollo’dur.

Güneş herkesçe vanlması mümkün olan ruhsal yeniden doğuşu simgelediği için, İsa’nın gizli tutulan yönüne sahiptip

Güneş Tarot falı Yorumlama

Düz Yeniden doğuş, kişisel transformasyon.

Güneş kartı, mutluluk, başan ve tatmini beraberinde getirir. Aynca eğitimde, teknik konularda, kariyer ve sanatsal alanlarda, ustalık ve mahareti de gösterir.

Güneş okuma, aile, aşk ve romantizm ele alındığında bir evlilik kartı olabilir.

Sağlığın iyiliği ve hastalığın başarıyla üstesinden gelinmesi gösterilebilir.

Liderlik ve otorite kavranılan, mevkiinin başında, başkan ya da şef rolünde yer alan danışan ile sembolize edilir.

Bireyin, sorunların üstesinden geldiği ve sağlıkta ve kendini ifade etmede başan ile donanmış yeni bir kişi olduğu anlamındaki yeniden doğuş, bu kartın esas anlamlarından biridir. Bu yeniden doğuş, gardrobun, saçın, dış görünüş ya da yeni doğanın bağımsız benliğini fiziksel olarak yansıtan davranışlarda meydana gelen bir değişme ile kendini belli eder. Özgüven, ifşa, itimat ve açıklık, Güneş kartı ile karakterize edilen gelişmenin diğer belirtileridir.

Korunmalı ve güvenli olaylar etkili olur.

Tarot falı Ters Hüsran ve tatminsizlik.

Ters çevrili Güneş kartı, tatminkârlığm eksikliğini, tatminsizliği ve kederli, sıkıntılı durumlardan kurtulmanın yolunu tahayyül etme yeteneğinin olmayışını gösterir.

Yenilgiler, danışmanın kendisine yardım etmeye çalımaktan alıkoyabilir. Negatif, korku dolu ve dar görüş, danışanı değişiklikler yapmaya çalışmaktan men edebilir.

Evlilik ya da ilişki başansız olabilir.
İsim: *

Mail: *

18 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)