Güneş Aslan’ın Yöneticisidir

indirGüneş Aslan’ın yöneticisidir. Ego oluşumu büyük ölçüde çevremizdekilerin reaksiyonlarına bağımlıdır. Alkış veya ıslık her ikisi de, kayıtsızlığa oranla, daha etkili bir şekilde kendimizi tanımlamamıza yardımcıdır. Bu nedenle, Güneş, performansın ve başkalarının önünde ifadenin burcu, Aslan’da güçlüdür. Karşıt burç olan Kova’da ise düşüştedir: Kova’mn gelişim hamlesi toplumsal onay ihtiyacım aşmakta gizlidir, ve bu tür bir kayıtsızlık Güneş’in doğasına aykırıdır.

Ay Yengeç’i yönetir duygular sübjektifliğin, hayal gücünün ve iç gözlemin burcunda derinlik kazanır. Ve öz denetimin, hedefe ulaşmanın vurgulandığı, duygusal kendini ifadenin ikinci plana atıldığı Oğlak’ta düşüşe geçer.

Merkür iki akıl burcunu yönetir: İkizler ve Başak. İkizler’in merakım ve zekasını sever, ve Başak’m karmaşık ve kaotik çevrelere düzen getirme yeteneğiyle benzerlikleri vardır. İkizler’in karşısında, Merkür’ün düşüşte olduğu Yay’ı buluruz. Okçu’nun aydınlatıcı, kesin sonuçlara gerçekleri gözardı ederek sıçrama eğilimi Merkür’ü rahatsız eder. Merkür’ün işi Balık’ta da zordur: Balık basitçe mantık evreninde yaşamayı reddeder, ve bu reddediş mantık gezegeni tarafından anlaşılamamasma neden olur.

Venüs Terazi ve Boğa’yı yönetir. İlişki kurma yeteneğimizin sembolü olarak, sevgi ve ortaklıkların kritik bir rol üstlendikleri Terazi burcuna doğru yönelir.Ve sakinleşme yeteneğimizin sembolü olarak, soğukkanlı Boğa ona çekici gelir.

Geleneksel savaş tamısı Mars barışçı Venüs’ü pek sevmez. Ve bizi şaşırtmayacak bir şekilde, Mars’m yönettiği iki burç zorlu Akrep ve yırtıcı Koç, Venüs’ün düşüşte olduğu burçlardır. Benzer şekilde Mars Venüs’ün burçlarında yer aldığı zaman, kendi ifadesi kısıtlanır. Boğa ve Terazi Mars’m düşüş burçlarıdır.

Büyümeye neden olan Jüpiter Yay’m taşkınlığım ve Balık’m enginliğini, inancım sever. Bu burçlar onun yönetim alanlarıdırlar. İkizler’in gazeteci, herşeyi çabucak farkeden niteliği dev gibi gezegene zor gelir. Onun tercihi önce sıçramak soma bakmaktır. Başak’m dikkatliliği de aym nedenle Jüpiter’i rahatsız eder. Bunlar Jüpiter’in düşüşleridir.

Satürn Oğlak’m yarattığı ağırbaşlı, disiplinli çevrede gelişip büyür, ve düşüşte olduğu Yengeç’in duygusal sularında acı çeker. Kova ve Satürn de birarada iyi geçinirler; Satürn Kova’mn buz gibi zihinsel berraklığım ve kendine yeterliğini takdir eder. Kova’mn karşıtı olan Aslan’ın lafazanlığı ve ciddiyetsizliği halkalı gezegeni üzer Aslan Satürn’ün diğer düşüşüdür.

Buraya kadar oniki burcu açıkladık. Her birinin bir yönetici gezegeni olduğunu gördük. Her birinde bir gezegenin düşüşünü öğrendik. Onsekizinci yüzyıla kadar gezegenlerin yöneticiliğiyle ilgili bilgiler bundan ibaretti. Ama ondan soma yeni gezegenler bulmaya başladık ve herşey daha da karmaşıklaştı.

Bu yeni keşifler astrolojiyi zorlu sorularla karşı karşıya bıraktı. Bu yeni gezegenler burçları klasik gezegenler gibi yönetiyor mu? Eğer öyleyse, hangisi hangi burcu yönetiyor? Ve eski gezegenlerden hangisi dışarı atılıyor? Yoksa bazı burçların yöneticiliğim birden fazla gezegen mi paylaşıyor?
İsim: *

Mail: *

20 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)