Görkemli Armağan

astroloji_burc-390x245 Tanrı kötü geçmişinizi sizden uzaklaştırdığına göre, Tanrının sizler için hazırladığı görkemli armağana bir bakalım.

Bize Hergün Görkemli Bir Armağan Sunmaktadır Hıristiyanların lütuftan uzak’ utanç içinde yaşamış oldukları ümitsiz bir geçmişleri vardır, ama Tanrı’nm lütfü gelince her şey değişmiştir. Bu değişim hakkında Pavlus şunları söyler: “Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

Ne radikal bir değişim! Artık yürüyen bir ölü değilsiniz, Mesih’te yaşama kavuştunuz! Tanrının lütfuyla kurtarıldınız ve Mesih İsa’yla göksel yerlere alındınız. Günahın etkisinden ve sonuçlarından özgür kılındınız. Tanrı size miras kalan günah genleri üzerinde bir tedavi’ uygulayarak sizi bunun etkilerinden kurtarmıştır.
Bir zamanlar günaha köleydiniz ama şimdi özgürsünüz. Göklerde kölelik yoktur ve şu andan itibaren göksel yerlerde oturtuldunuz. Eğer Tanrının lütfunu aldıysanız şehvet, kibir, öfke, kıskançlık, korku, şüphe, endişe karşısında muzaffersinizdir. Alkol bağımlılığı, pornografi ve uyuşturucuya karşı zafer kazanabilirsiniz.

Kutsal Kitap şimdiden Göksel Yerlerde oturtulduğunuzu söyler.10 Hayatınızın sonuna yakın herhangi bir zamanda değil, hemen şu anda göksel yerlerde oturtuldunuz, çünkü Tanrının lütfuyla inanılmaz bir şekilde kurtuldunuz.
Lütufta yaşamaya devam etmek için Tanrının lütfü aracılığıyla kurtulduğumuzu aklınızda tutmaya devam etmelisiniz. Bu sürece bizim bir katkımız olmaz: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrının armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”

Kurtuluş Tanrının armağanıdır ve imanla alınır. Ama bizi kurtuluşa götüren iman hakkında şunu anlamalısınız: İman Tanrıdan gelen bir armağandır, O nun lütfunun bir armağanıdır. İnsanlar imanın yoktan var edilecek bir şey olduğuna inanırlar. Her zaman daha çok imana sahip olmaya çalışıyoruz. Ama sadece Tanrı dan armağan olarak gelen bir şeyi elde etmek imkânsızdır.

Tanrının armağanı olan sonsuz yaşama inanarak, bu sonsuz yaşamı kabul ettiğimizde, Tanrının bize vermiş oldueu imanı da kullanmış oluruz. Bu bizim kendi iç derinliğimizden yarattığımız bir iman değildir, Tanrı tarafından bize verilmiştir. Öyle olmasaydı, Tanrının lütfuna olan imanımız ölçüsünde puan alırdık ve bu bize kalsaydı hiç kurtulamazdık.
İsim: *

Mail: *

18 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)