Gerçek Uçan Daireler

icerikFiravunlar zamanında bir “uçan daire”
Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler
Karşıt görüşler
Uçan Dairelerin tarihi
On yıllık bilanço
Dünyanın taranması

22 YILINDA KIŞIN üçüncü ayında, günün Hıncı Matında. Hayat Evinin yazıcıları gökyüzünde bir ateş çemberi gördüler. Başı yoktu, ağamdan tiksindirici bir koku çıkıyordu. Gövdesi bir değnek kadar uzun, bir değnek kadar genişti. Sesi çıkmıyordu. Bu manzaranın karşısında yazıcıların kalbi sarsıldı, yüzüstü yere inandılar. Firavunun huzuruna çıkıp olayı anlattılar. Firavun olay hakkında düşündü. Günler geçti, o nesneler gökyüzünde çoğaldı. Güneşten fazla parlıyor, gökyüzünün dört ucuna kadar uzanıyordu. Ateş çemberlerinin durumu güçlüydü. Firavun’un ordusu onlara bakıyordu ve Firavun ortadaydı. Gece vaktiydi ve ateş çemberleri güneye doğru daha da yükseldiler.

Bu satırlar, Vatikan Mücsi’nde saklanan bir Müzenin Mısır bölümünün eski yönetmeni Profesör Alherio Tulü tarafından keşfedilip Prens Boris de fc chcvnltz ın çevirdiği. Firavun 3. Tutmasis(MÖ. 1504 14 Şağmsaıt bir el yazmasından alınmıştır. Eski Mısırlılandehşetedü şüren bu olay 20 yüzyıl insanı için bir Uçan Daire masının deyimiyle atefçemberi olaymdan başka bir şey değildir.

Uçan Daireler ya da Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler yüzyıllardır insanları uğraştıran bir sorun, bir esrar, çağdaş bir mitostur.

Son yılarda Uçan Daireler unutuldu. İticiliklerinden çok şeyler kaybetti. Günlük basm 1940’larda, 1950lerde, 1960larda olduğu gibi onlarla artık pek uğraşmıyor belki de Uçan Daireler kayboldular, çağlarını yitirdiler.
Aslında Uçan Daireler ortadan kaybolmuş değildir ve gerek resmî gerek özel kurumlar bu konudaki araştırmalarını sürdürmekteler. Ancak çoğu zaman rrami kuramların raporları gizli tutuluyor, özel kuramların vardığı sonuçlar da ciddiye alınnuyor.

A.B.D. Hava Kuvvetleri tarafından 1952 1955 yıllan arasında Project Blue Book (Mavi Kitap Tasarısı) adıyla yürütülen incelemenin raporlarım inceleyen Arizona Üniversitesi fizik öğretmeni James MacDonald’m açıklamasına göre: “A.B.D. Hava Kuvvetleri Araştırma komisyonu gerçeği, elle tutulur veriler isteyen bilimden ve vatandaşlardan 1952’den beri gizlemektedir.”

Yine A.B.D. Hava Kuvvetleri tarafından bir milyon dolara yakın bir bütçe ile kurulan Colorado Üniversitesinin Condon ve Hynek komisyonu iki yıllık bir çalışmadan sonra yayınladığı 3 cilt ve 1485 sayfalık raporunda, Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesnelerin başka bir gezegenden gelme oldukları konusunda herhangi bir sonuca varılmadığım belirtmiştir. Son yıllarda A.B.D. ve Ka nada’da yer alan sayısız olayları kapsayan rapora göre: “Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesnelerin yüzde 90’ı uçak; uydu, balon, far ışıklan, bulul ya da benzer doğal olaylardan başka bir şey değildir.”

Ya arta kalan yüzde 10? Buna bir karşılık verilmiyor!
İsim: *

Mail: *

14 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)