GAYBI YALNIZ ALLAH BİLİR

icerikEğer bir peygamber RAB’bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” (TevratYasanın Tekrarı18)

Şimdi yeri gelmişken ünlü misyoner Daniel Wickwire’nin “Kutsal Kitab’m Değişmezliği” isimli eserinin 6768. sayfalarındaki iddialarına:

Bütün Eski Ahit’te, Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitapları birçok peygamberlik sözü içerirler. Gelecek şeylerle (gayb) ilgili Kitabı Mukaddes’te, yüzlerce değil, binlerce ayet bulunmaktadır… Peygamberlerin aracılığıyla verilmiş olan sözlerin yerine gelmesi gerekiyor, yoksa Tann, yalana duruma düşmüş olur… Gelecek zamana ait olayları kavrayabilmek için, Kitabı Mukaddes tek kaynaktır. Kur’an’da bunun bilgisi yoktur… Dolayısıyla, eğer bir kimse Tanrı’mn peygamberleri arayıcılığıyla verilmiş olan gayb haberlerim öğrenmek isterse, ancak ve ancak Kitabı Mukaddeste gayb haberleri bulabilir.”

D.Wickwire burada bir şeyi çok doğru söylemiş. Kur’an’da pek gayb bilgisi yoktur. Doğrudur Tevrat’ta binlerce gayb bilgisi vardır. Önüne gelen kişi gaybtan haber vermiştir. Zaten Yahudilik ve Hıristiyanlıkta peygamberlik tanımı farklıdır. Bu dinlerde içsel sezgiyle gaybtan haber verene peygamber denir. Yani bizdeki medyumlara benzer bir durum.

Kur’an der ki “GAYBI YALNIZ ALLAH BİLİR” (Enam59) Diğerlerinin durumu da ortada. Seçilmiş ırk gerçeğini görmüştük. Hala ikna olmayanlar için Tevrat’m başka önemli bir kehanetinden, bir de Kral Davut’ta örnek verelim:

Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut’urı tahtı RAB’bin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır.” (1. Krallar 2)

Baban Davut’a, ‘İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim.” (1.Krallar 9)

Meşhur Mesih Kral Davut ve oğlu Süleyman 40’ar yıl (M.Ö. 1010931) İsrail tahtında krallık yaptılar. Süleyman’ın ölümünden hemen soma M.Ö. 931’de İsrail krallığı iki parçaya ayrılıyor. Bir parçası olan kuzey krallığında Davut soyu zaten yok. Güney devleti de bir sürü esaretlerle yok olup gidiyor. Gerçek böyle. Dileyen bu kehanetlerin peşinden gitmeye devam edebilir. Tevrat’m tamamının gerçekte Hz. Musa tarafından değil, 1000 yıl civarmda süren uzun bir zaman en az diliminde İncil gibi en az 4 farklı kaynaktan derlendiğini bugün Papalık da yeni bastırdığı Kutsal Kitap önsözünde bu gerçeği itiraf etmektedir.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

19 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)