Fransız Jean silvain Bailly

icerikAmerika’nın keşfinden yaklaşık olarak yüz yıl sonra İsveçli Olaus Rudbeck, Upsala’da Atlantica (1675) adlı kalın bir kitap yayınladı. Kitapta Atlantid’i, ilerde değineceğimiz Hiperbore ile karıştırarak, İsveç’in güneyinde olduğunu açıkladı. On yıl geçmeden Alman Georg Kaspar Kirschmaier bu görüşe karşı çıkarak, Exercitatio de Platonis Atlan tide (Eflatun’un Atlantid’iyle İlgili Deney) eseriyle kayıp ülkenin aslında Güney Afrika’da bulunduğunu kesinlikle iddia etti. Bir vüzyıl arayla bu konuya yeni bir ses eklendi:

Fransız Jean silvain Bailly, Lettres sur I’Atlantide et I’andenne histoirc de I’Asie (Atlantid ve Asya’nın Eski Tarihi Hakkında Mektuplar, 1779) adlı araştırmasında mitoslara karışan ülkenin büyük bir ihtimalle İskandinavya’nın güneyindeki Svalbard takım adalarında bulunduğunu öne sürdü.

Bu tartışılacak bir görüştü. Nitekim aynı yıl bir başka Fransız tarihçisi, Delısles de Sales Atlantid’in yalnız ve
yalnız Kafkas dağlarında bulunabileceğini açıkladı.

Bir yüzyıl daha geçti ve işe Amerikalı bir hukukçu, Ingatius Donnely, karıştı. Genç hukukçu, Tayfun Öncesi Ülke Atlantid (1882) adlı eserinde eski uygarlıkların, özellikle Maya ve A/teklerin, Atlantid’in bir devamı olduğunu savunuyordu.

“Binlerce yıldan beri Atlantid bir masal, yüzyıllardan beri Harculaneum ve Pompei ileilgili efsaneler de mitos sanıldı. Bunlara efsanevî şehir denildi. Bin yıl süreyle aydınlar Herodotos’un Nil’in, Keldanlılann eski uygarlıkları hakkında anlattıklarına inanmadılar. Kendisine yalancıların babası adı verildi. IMutarkhos bile onunla alay etti. Bugün, Frederick Schlcgel’in de belirttiği gibi çağdaş insanların araştırın a lan derinleşince, Herodotos’a karşı duyalan hayranlık da büyüyor.”

Donnelly’nin açtığı yolu başkaları da izledi. Fransız arkeologu Auguste Le Plongeon, Yukatan’m Maya kalıntılarında yaptığı kazılardan sonra Mısır uygarlığını Atlantid’e bağladı. Heinrich Schliemann’m torunu Doktor Paul Schliemann, dedesinden kalma bilgilerden ve Tibet’te bulduğunu ileri sürdüğü 4000 yıllık bir el yazmasından yararlanarak, Atlantid’in var oluşunu destekledi. Atlantis die Urheimat der Arier (Atlantid, Alilerin Ülkesi, 1922 adlı kitabın yazan Kari Georg Zschaetzsch, Atlantid’in kuyruklu bir yıld ız tarafından yok edildiğini öne ördü. Bir btun araştırmacılar da kayıp ülkenin »onunu bir atom patlamasına bağladılar.
İsim: *

Mail: *

11 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)