Farkındalık Nedir?

hBilincimiz her an bir şeylerin farkında ancak çoğunlukla yanlış şeyleri, yanlış şekilde fark ediyoruz. Acil bir durumu fark etme ya da tepki gösterme noktasında çoğu zaman aşırı uyanık ve hassas olabiliyoruz. Bilincimizin dikkatini çekmek için sürekli çırpınıp duran asıl gerçeğin çoğunlukla farkına varmıyoruz. Gerçek farkindalik henüz görmediğimizi gösterir, duymadığımızı duyurur, fark etmediğimizi fark ettirir. Gerçek farkindalik, yeni bir yolculuğun başlangıcıdır.

Genel manada farkında olmak deyince; dış dünyadan gelen etkilerin sinir sistemi aracılığıyla beyne ulaştırılıp, görsel, işitsel, kokusal, kinestetik bilgilerin dönüştürüldüğü bir süreci anlarız. Bu beş duygunun dışımızdaki dünyanın farkında olmamızı, onu algılamamızı sağlayan ana yollar olduğuna inanırız. Farkındalık; algılamayı, çağrışımları, anıları yaşama geçirir, tepkiler yaratabilir, iletişimi özendirebilir, davranışları, anıları, yüzleri yeniden canlandırır.

Eğer bir an için durup kafamızın içindeki seslere, hem içten hem dıştan gelen etkilerle harekete geçen içsel diyaloğa kulak verirsek, bey nimizin algılama trafiği hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.

Ancak bu, resmin bütünü olamaz. İçimizdeki ve dışımızdaki dün yanın farkma vardırılmış olmaya ek olarak, hayat dediğimiz hikaye nin içinde bir de gözlemci ve potansiyel bir aktör olarak benlik vardır. Duyguların nöropsikolojisi konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Antonio Damasio bunu şöyle ifade eder: “Bir nesneyle olan ilişkinizde varlığınızı ortaya koyarsınız. Eğer gerçekten böyle bir varlık yoksa düşüncelerinizin size ait olduğundan nasıl bahsedilebilir ki?”
İsim: *

Mail: *

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)