Fal Bak Yay Burcu

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembol

Transit Neptün natal Güneş’e üçgen ya da altmışlık açı yaptığında, kişi daha yüksek, daha ruhsal gerçekleri algılar ve dış dünyadaki yaşamıyla ölümsüz ruhu arasındaki bağı yemden kurar. Bilinci genişler ve aniden beş duyusunun ötesindeki enerjilere karşı alıcı durumuna geçer. Yoga, astroloji, din, mistisizm ve diğer metafizik konularına ilgi duyar. Büyük bir huzur, dinginlik ve sevinç duyar. Meditasyon, derin düşünme, inziva ve içe dönme için mükemmel bir zamandır. Kendim, doğaya ve Tanriya yakın hisseder. Ego-sunu tatmin etme ihtiyacından, sahiplik duygusundan ve kıskançlıktan kurtulur. Her şeyle kendini bir ve uyumlu hisseder. Şimdi gücünün kaynağı olan dişil yam ya da yin enerjisiyle tamamen temastadır.

Hedeflerini ve özlemlerini düşünmekten zevk alır. Çarpıcı şekilde yaratıcı, üretken ve esin doludur. Estetik takdiri artar ve tüm sanatsal çabaları olumludur. Müzik, dans, tiyatro, fotoğrafçılık ya da sihirle uğraşan bireyler, bu transitin sürekli olarak birle dört ay tekrarlandığı yaklaşık iki yıllık süreçte, en iyi çalışmalardan birkaçım yapabilirler. Kişi şu anda yumuşak kalpli, sempatik ve sevecendir. Başkalarına yardım etmek ve insani yardım çabalarına katılmak ister. Romantik ve hassastır; değerleri çok daha duygusal ve ruhsaldır. Ne kadar geniş kapsamlı ya da ruhani (eterik) olursa olsun, soyut kavramlarla ve teorilerle kendini rahat hisseder.

Kişi şu anda mistiklerden, spiritüellerden ve dindarlardan yarar görür. Olağandışı şekilde tevazu, teslimiyet ve adanma kapasitesi vardır. Ruhsal bir yolu izlemeye başlayabilir. Babasından, hükümet görevlileri ve otorite konumundakilerden yarar görür. Babası din, mistisizm ya da ruhsal bir hayatla daha çok ilgilenmeye başlayabilir. Bu transit boyunca bir kadm, romantik deneyimler yaşayabilir. Yumuşak kalpli, huzurlu ve dindar olan, me-tafizik ya da spiritüalizmle ilgilenen bir adam ona kur yapabüir. Kişi çok daha sezgiseldir ve uyku sırasında birçok rüya, hatta haberci rüyalar büe görebilir. Bilinçaltı zihninin farkına varır. Ruhu ve özüyle bir olur.

Transit üçgen açı, transit altmışlık açıdan çok daha güçlüdür. Transit altmışlık açı, sadece yukandakilerin gerçekleşmesi için bir fırsatın olduğunu gösterir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)