Fal Bak Oğlak Burcu

burclar3
Transit Pluto natal Ay’la kare ya da karşıt açı yaptığında, kişi duygusal olarak acı çeker. Karamsar, hassas ve savunmasızdır. Duygularına aşın bağlıdır, sahipleniri ve kıskanç olabilir. Sağlıksız davranış modelleri, yüzleşme, şifalandırılma ve arındırılma ihtiyacım or-taya çıkarır. Kişi çocukluk acılarından, psikolojik komplekslerinden ve bilinçaltı motivas-yonlarından derin bir şekilde etkilenir. Bu nedenle, onun duygusal olarak daha esnek ve açık olmasına yardımcı olacak herhangi bir teknik ya da psikoterapi için iyi bir zamandır. Şimdi gelişim arayışındaysa, derin ve uzun süreli ilerlemeyle ödüllendirilir. Bu gibi bir ça-lışma pek kolay olmaz, çünkü kişi aşın hassas, alıngan ve duygusal olarak saldırgandır.

Kişinin ailesiyle büyük rahatsızlıklar yaşaması muhtemeldir. Sağlığı bozulan ya da bas-kıcı, manipülatif ve otoriter olan annesiyle sorardan olabilir. Yoğun, kontrolcü kadınlarla yaşayacağı güç savaşlarına ve yüzleşmelere dikkat etmelidir. Bu transitten geçen bir erkeğin evlilik sorardan olabilir ya da aşk hayatında uyumsuzluk yaşayabilir. Kişi bolca dinlenmeli ve rahatlamalıdır, çünkü farkında olsa da olmasa da stres altındadır. Şu anda duygulanyla açıkça uğraşmalıdır. Aksi takdirde ülser olabilir ya da sindirim sorunları yaşayabilir. Diğer sağlıkla ilgili risklerin içinde göğüs, beyin ve (kadınlar için) adet döngüsüyle ilgili sorunlar vardır.

Kişi şu anda sezgiseldir. Yogaya, metafizik, okült sanatlara ve yaratılışın işleyişim an-lamasını sağlayan her türlü uygulamaya çekilebilir. Halkla ilgili eylemler sonuç getirebilir. Kişi kendini huzursuz ya da tedirgin hisseder. Arzulan konusunda heveslidir. Zorlayıcı, saplantılı ya da çocuksu tavırlarına dikkat etmelidir. Keskin bir acıya neden olabilecek, sevdiği birini ya da bir şeyi kaybedebilir. Bu olursa, dirençten çok kaderim yaşamayı ve kendim akışa bırakmayı öğrenmelidir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)