Fal Bak Başak

burclar3Transit Neptün natal Pluto’ya kare ya da karşıt açı yaptığında, kişi gücünü zayıflatacak beklenmedik, tuhaf sorunlara maruz kalır. Duygusal sağlığı olumsuz etkilenir. Kendini güvensiz, istikrarsız ve özellikle etkisiz hisseder. Olağan yeteneklerini kullanamaz ve aniden potansiyelinin yok olduğuna inanır. Bu transitte tam olarak ne olacağım söylemek imkansızdır, sadece Pluto’nun natal ev pozisyonunun temsil ettiği yaşam alanlarının kafa karıştırıcı ve yön kaybettirici olabileceği söylenebilir. Bunlar kişinin savunmasız, hassas ve acemi hissettiği alanlardır.

Kişinin onu özünden vuran ve umutsuz şekilde kontrol etmeye çalışmasına neden olan yaşam alanlarında kafası karışır. Kişinin sağlığı, ani öfke ve stresine bağlı olarak kötü etkilenir. Bu stres ve öfke, istikrarsızlık, psikolojik karmaşa ve kontrol yoksunluğuna dayanır. Güç, istikrar ve güvence sağlayabilecek çözümleri bulmak için, içe dönmeye zorlanır. Kişi psikoterapi alabilir ya da holistik (bütüncül) şifanın bazı şekillerini deneyebilir ve böylelikle bilinçaltı dürtülerini, bastırılmış duygularım etkileyebilir.

Kişinin etkileyici psişik, mistik ya da doğaüstü deneyimleri olabilir. Beş duyunun ötesindeki gerçekliğe açıktır. Astrologları, metafizikçileri, psişikleri ve benzerlerim ziyaret edebilir. Ya da bizzat kendisi okült konular üzerinde çalışabilir. Bu transitten geçen profesyonel şifacılar, astrologlar, mistikler ve spiritüalistler büyük içgörüler alabilir ve heye-can verici kişisel deneyimler yaşayabilir. Ancak, başkalarına yardım etme güçleri büyük ölçüde azalır. Böyle bireyler, Neptün’ün Pluto’ya aralıklarla tekrar tekrar yapüğı birle dört aylık transitlerde, ki yaklaşık iki yıl sürer, bunu tatil olarak düşünebilirler.

TRANSİT NEPTÜN NATAL PLUTO ÜÇGEN YA DA ALTMIŞLIK AÇI
Transit Neptün natal Pluto’ya üçgen ya da altmışlık açı yaptığında, kişi potansiyeli, gücü ve dünyayı etkileyebilme yetisi konusunda ilham alır. İnsanlığın hayrıyla ilgilenir ve başkalarının hayatında bir fark yaratmak ister. Şifa yeteneği artar. Sevecen ve merhametli olur. Ruhsal öngörüleri olur ve kendi kaderinin yaraücısı olduğunu anlar. Bu farkmdalıkla birlikte, sadece kendi için değil, temasta olduğu herkes ve her şey için sorumluluk alma arzusu da gelir. Bu transit çok güç algılanan, çözümü zor bir transittir, ancak kişi öğrendiği ruhsal derslerle uğraşıp onları birleştirecek kadar akıllıysa, kişiye derin bir güç verebilir.

Kişi meditasyon, metafizik, astroloji ve okült sanatlarla ilgilenir. Meditasyon, mistisizm ve tüm evrimsel teknikleri uygulamak için mükemmel bir zamandır. Kişi psişiklerden, el falı bakanlardan ve yüksek ruhlardan yardım görür. Bilinçaltı zihnim ve en derin dürtülerini anlamak ister. Şimdi psikoterapiyle uğraşırsa çok çabuk sonuçlar alır ve büyük ölçüde yarar görür. Bilinci genişler ve sezgileri büyük ölçüde artar. Fark edilir derecede psişik deneyimler ve haberci vizyonlar görür. Kişi beş duyunun ötesindeki felsefe ve deneyimlere açıktır. Yaratıcı ve özgündür ve kişisel gelişim ve ruhunun tekamülü için can atar. Yetenek ve becerilerinden emindir ve güçlü bir öz otorite duygusu vardır. Reenkamasyon kavramından etkilenebilir.

Transit üçgen açı, transit altmışlık açıdan çok daha güçlüdür. Transit altmışlık açı yukandakilerin gerçekleşebilmesi için bir fırsat olduğunu gösterir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. dilara dedi ki:

    Sevdiğim bana dönecek mi

  2. fatma dedi ki:

    Hayatımda neler olacağını görmek istiyorum

  3. birgül dedi ki:

    Askimi cok seviyorum


İsim: *

Mail: *

17 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)