Fal Bak Aslan

TRANSİT NEPTÜN NATAL VENÜS KAVUŞUMU
Transit Neptün natal Venüs’le kavuşum yapüğında, kişi en saf, en yüce aşkı deneyimler. Hassas, tutkulu, ilgili, son derece duygusal ve güzellik takdiriyle büyülenmiş olur. Sevgilisine, eşine ya da ilgilendiği özel insana karşı hassas, hevesli ve inanılmaz derecede empatiktir. Ne yazık ki, sevgisiyle aklı tamamen başından gitmiştir ve partnerini objektif olarak göremez. Saf, duyarlı ve olabildiğince duygusal bir budala olur.

Bu transit, genellikle körü körüne aşk olaylarım yaratır. Şöyle ki, kişi ideal görünen biriyle ilişki yaşar, ama aslında o kişi uygun bir partner değildir, hatta bazı durumlarda dolandıncı bile olabilir. Kişi aşk meselelerinde kullanılmak için kolay hedeftir, çünkü kendim partnerine öylesine çok kaptırmışta ki, ayırt etme yeteneğini ve sağduyusunu kaybetmiş-tir. Transit Neptün’ün natal Venüs’e kavuşum yaptığı ikiyle dört aylık süreçte (iki yıl boyunca tekrar tekrar olabilir), hayat daha neşeli görünebilir. Ancak, transit sona erdiğinde kişi kendini kullanılmış, cesareti kırılmış ve derin bir hayal kırıklığı hisseder.

Mutluluğu şimdi bir illüzyonmuş gibi gelir. Bu nedenle, bu transit son kavuşumunu yapana kadar, hayatım etkileyecek aşka dayalı kararlardan uzak durmalıdır.

Kişinin aşk hayatındaki olası risk ve tehlikelere rağmen, bu transitin tüm sonuçları harika olabilir. Kişi olağan dışı esinlenme ve idealizm yaşar. Her şeyin mümkün olacağım hisseder ve bu nedenle hayallerini ve vizyonlarım izlemek için cesaret bulur. Şefkat, empati ve Tanrı’nın yarattıklarıyla bir hissetme yeteneğim keşfeder. Etkileri uzun olsun olmasın, kişi bu kendinden geçme, coşkunluk ve sevinç anım asla unutmaz. Şimdi kendini güzelliğe, sevgiye ve arınmaya uyumlarsa, hayatına ne kadar hoşluk ve neşe katacağım kavrar. Kişi yaşama sanatım öğrenir.

Tüm Neptün transitlerinde olduğu gibi, kişi nazik ve hassastır. Ağır, sert veya stresli durumlardan uzak durmalıdır. Şimdi, özellikle uyuşturucu, alkol ve zararlı etkileri olan kimyasallardan uzak durmalıdır. Kişi yumuşak, kültürlü, aydın, kibar ve son derece hassas kadınlarla tanışır. Oldukça dindar, sofu, ruhani veya mistik olan kadınlarla ilişki yaşayabilir. Aynca, annesi de aniden metafizik veya ruhsal konularla ilgilenebilir. Kişinin hayal gücü ve yaratıcılığı fark edilir şekilde artar. Hiç olmadığı kadar kendim esinlenmiş hisseder ve sanat, müzik, şiir, tiyatro, film yapımcılığı ve fotoğrafçılığı içeren konularda başarılı olur. Algıları artar ve kendini aşırı derecede hassas hisseder. Bazıları için, konfor ve zevklere aşırı düşkünlük söz konusudur.

Kişi, sevgilisinin gerçek doğasım tanımamn dışmda, fark edilir derecede sezgiseldir. Psişik ya da telepatik deneyimler yaşayabilir. Okült ve metafizik konularına çekilir ve Tann’ya adanmışlığı artabilir. Dünyevi yaşamın acımasız gerçekliğinde kendini mutsuz hissedip, aydınlanmayı ya da keşişliği izlemeye karar verebilir. Kişi başkalarına yardım etmek ister. Hayır işleri ya da insani nedenler için gönüllü olabilir. Bu alanlarda bile, yine de sağduyusunu kullanmalı ve aşırıya kaçmamalıdır, çünkü duyguları onu çok güçlü etkilemektedir. Şimdiki hislerinin farkında olmalıdır, yoğun olsalar bile oldukça geçici olmaları muhtemeldir.
Bu transitten geçen bazıları gizli ya da evlilik dışı aşk ilişkileri yaşayabilir. Kişi son derece çekicidir ve başkalarım etkiler. Ömürlük romantik fantezileri aniden somutlaşmış gibi görünürken, o aşkın ağırlığım tartar. Yine de, kişinin dengi olmayan birine aşık olması gibi büyük bir tehlike söz konusudur. Oldukça merhametli ve bencillikten uzak bir durum-dayken, kendini muhtaç, dengesiz, yoksun, keş veya alkol ya da uyuşturucu kullanan birine adayabilir. Sağl??k açısından ise kişinin boğaz, böbrek ve üreme sistemi tehlikededir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

11 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)