Eflatun’la Homeros

icerikDaha az tanınan tutkulu bir araştırmacı da 1907 doğmlu, protestan rahibi Jürgen Spanuth’dur. Birçoklan gibi Spanuth da, Eflatun’un ardından, kaybolan ülke Atlantis’in gerçek ve tarihi varlığına inanmıştı.. Eski kaynaklan karıştırarak bibliyografyası onbinleri aşan Atlantis’in esrarı üzerine eğilmiş, Eflatun’la Homeros’u karşılaşhnp Jutland kıyılarından Mısır’a kadar belge an yarak kurduğu görüşünün çerçevesi içinde, yürütülen kazılan değerlendirmişti.. Sonuçta, Spanulh kıyıp altoy a kenti BasilcaVı Atlantik’te ve Sahra nın derinliklerinde doiil Helgoland’maçıklarında keyfetti.

RahipSpanuthbu kesfini. bir esrara değişik belgeler getiren “D Entrâtselte Adantis’ adlı kitabında açıkladı. Belki bu tartılan bîr keşiftir, ama önemli olan Spanuth’un tutumu, tutkusu ve efsaneleri değerlendirme konusundaki ba 1 tırısıdır Bu mitolojik ülkenin varoluşuna inanmak mıim künse bu noktaya başka bir bölümde değinilecektir rahip Spanuth en azından, bir hayalden hareke ederek bir gerçeğe varmış ve denizin dibinde bilinmeyen bir şehrin kalıntılarını bulmuştur. Bununla yetinmeyerek az bilinen bîr döT min tarihini de çizmiş, ayrıca Firavun IIL Ram sesin (Yirminci Hanedan M Ö 1200 1085) karşısına dikilen Hiperbore’lilerin ve Tevrat’ın söz ettiği Filistinlilerin, Eflatunun yüceleştirdiğî Atlanflann ve Homeros’un ölümsüzleştirdiği Feasya lılann tek bir ırk olduğunu da ispatlamıştır.

SONRAKİ BÖLÜMLERDE, çeşitli nedenlerle insanoğlunun fethetmeye hazırlandığı uzaydan söz edilecektir. Dünyamızdaki esrarlara ek olarak uzay, daha yüce esrarların kaynağıdır; bizi evren sorunu ve evrenin sonsuzluğu ile karşı karşıya getirir. Samanyolundaki durağan yıldızların sayısı 100 milyar olarak hesaplanmıştır, hayat taşıyabilecek gezegenlerin oyısıda en azından 18.000 kadar tahmin ediliyor. Dünyanın başlıca gözlemevleri uzaydan gelen şevleri başka bir deyimle mesahan kaydediyor. Buna rağmen insanların büyük bir kısmı dünyamızın dışında, bize benzer ya da bizden bütünüyle ayn bir hayat biçiminin varolabileceğim kabul etmek istemiyor. Aslında bu, bir kabul etme sonınu değil, bir çeşit kaygısızlık, bir korkudur, insan rahatını ve kurulu düzenini bo bilecek şeylerden bucak bucak sürdüren, koruyan geleneklerden kopmak islemez.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

10 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)