DOKUZUNCU EVİ YÖNETEN VEYA YAY BURCU OLAN

ast
BİR GEZEGENİN D AŞA VE BUKTİ ETKİLERİ

GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Başka ülkelere veya uzak yerlere yolculuklardan zevk almak
• Bir guru veya spiritüel öğretmene sahip olmak
• Din ve adanma gibi konulara ilgi duyma
• Felsefi veya spiritüel öğretilerden yarar sağlama
• Babayla olumlu deneyimler (bazı kişiler için dokuzuncu ev, diğerleri için onuncu ev babayı gösterir)
• Genelde şansın ve servetin artması

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Gezi planlarının iptal edilmesi, gezi sırasında karşılaşılan zorluklar
• Gurularla veya dini rehberlerle problemler
• İnancın ve bağlılığın bozulması
• Daha yüksek bilgi yetersizliği
• Kusurlu ya da hatalı yüksek bilgi edinme
• Babayla ilgili problemler
• Kalça veya uylukla ilgili rahatsızlıklar

ONUNCU EVİ YÖNETEN VEYA OĞLAK BURCU OLAN BİR GEZEGENİN DAŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Kariyer gelişimi, kariyerde başarı
• Onur ve ödüller kazanılması, statü ve ünün artması
• Dünyadaki etkinin artması
• Toplum için yararlı davranışlarda bulunma
• Otorite figürleriyle ve hükümet yetkilileriyle iyi ilişkiler
• Kutsal hac yolculukları

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Kariyerde düşüş
• Profesyonel problemler
| Kişinin darması (hayat amacı) hakkında kafasının karışık olması
• Otorite figürleriyle ve hükümet yetkilileriyle ilgili sorunlar
• Diz rahatsızlıkları

ONBİRİNCİ EVİ YÖNETEN VEYA ONKOÇ BURCU OLAN BİR GEZEGENİN DAŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Finansal kazançlar ve karlar (yan yatırımları da kapsar fakat onlarla sınırlı değildir)
• Yeni arkadaşlar edinme, arkadaşlardan yarar sağlama
• Grup aktivitelerine dahil olma, kendi grubunu oluşturma
• Çok sayıda fırsatlar
• Asıl hedeflerin ve tutkuların farkına varma
• En büyük kardeşle iyilikler ve başarılı deneyimler yaşama
ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Finansal kayıplar (yan girişimleri kapsar fakat onlarla sınırlı değildir)
• Arkadaşların kaybı, arkadaşlar yüzünden acı çekme
• Gruplarla problemler
• Nadir veya kısıtlı fırsatlar, kaçırılmış fırsatlar
• Kişinin ana hedefleri konusunda kafasının karışık olması
• Ana hedefleri sonuca ulaştırmada yetersizlik
• En büyük kardeşle ilgili sorunlar veya acı
• Bilekle ilgili rahatsızlıklar

ONİKİNCİ EVİ YÖNETEN VEYA ONBOĞA BURCU OLAN BİR GEZEGENİN D AŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Aydınlanmaya veya nihai kurtuluşa erme konusuna ilgi
• Ruhsal gelişim, aydınlanmayla ilgili güçlü deneyimler
• Meditasyondan zevk alma
• Bir manastırda veya aşramda inzivaya çekilmekten ya da kapanmaktan keyif alma
• Finansal pazarlıklar (on ikinci ev borçlan ve harcamaları yönetir borçların ve harcamaların pozitif yönü pazarlıklardır)
• Uzak ülkelere yolculuklar (bir Batılı için uzak ülkeler Hindistan, Nepal, Afrika, İsrail gibi ülkeler demektir)
• ‘yatak eğlenceleri’nden zevk alma (pozitif cinsel deneyimler)

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Beklenmeyen borçlar ve harcamalarla karşılaşma
• Ruhsal gelişimi veya aydınlanmayı deneyimleme zorluğu
• ‘yatak eğlenceleri’ ile ilgili sorunlar (cinsellikten zevk almama)
• Uzak ülkelere gezi planlarının iptal edilmesi
• Uzak ülkelerde problemler (bir batılı için, uzak ülkeler Hindistan, Nepal, Afrika, İsrail gibi ülkeler demektir)
• Cezaevi veya hastaneye kapatılma, ‘gizli düşmanlar’ tarafından verilen rahatsızlıklar
• Hırsızlar ve soyguncular tarafından yaratılan problemler
• Çeşitli zorluklar ve problemler (on ikinci evin bir dusthana yani üzüntü yaratan ev olması dışmda bir neden yoktur, bu konu ilerde açıklanacaktır)
• Ayakla ilgili rahatsızlıklar
• Duyma ve görmeyle (özellikle sol kulak ve sol gözle) ilgili problemler

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)