Din ve putperestlik tavırları

Dinimiz insanlanmızm yüksek şuurunu uyandırabiliyor mu? Bana gelen binlerce insandan (ki bunların büyük kısmı kültürlü kesimdi) gözlemlediğim, Islamiyetin hala tam olarak değil eksik ve yanlış algılandığıydı. Çünkü büyük çoğunluktaki insanımız hala putperestlik kalıntıları taşımakta ve bunları bizzat tatbik etmekte. Ve de bütün bunlardan sonra yüce yaratıcının tek güç olduğunu söylemekte. Bunu büyük şehirlerde yaşayan kültürlü kesim böyle bilir ve uygularsa, Anadolu’daki durumu siz tahmin edin!.

Nedir bu putperestlik?

Peygamberimiz Hz. Muhammet putperestliği silmek için uğraşmıştır. Bu tip kalıntıların, insan ruhunun arınmasına büyük engel teşkil ettiğini bundan 14 asır önce önemle belirtilmiştir. Malesef 20. yüzyılın sonunda okumuşumuz, cahilimiz, yatırlara gider, adak adarız, mum dikeriz, dilek ağaçlarına ip bağlarız. Uğur parası, uğur eşyası, nazarlık, muska takarız. Mescitleri süsleriz. Acele bacılara yemekler adarız. Kağıda yazılan duaları üstümüzde taşırız. Fala, büyüye aşırı rağbet ederiz. Bütün bunların hepsi birer eşyadır ve Putperestliğin dik âlâsıdır. Uğur saydığımız, umut bağladığımız bu maddelerin hiç bir şey yapmaya güçleri yetmez. Mezardaki yatır ve evliyalarda hiç bir şey yapamaz. Çünkü ölüdürler. Ve biz canlı, cansız, görünen herşeyi yaratan yüce yaratıcıdan uzaklaşıp bu tip putperestlik kalıntılarından medet umarız. Bunun en açık cevabı bunları uygulayan herkes ve yüce yaratıcıya bilerek bilmeyerek resmen ortak koşuyor demektir. Buda dini her kitapta sık sık geçen bir konudur. Bilgisizlikten şeytanla işbirliği yapan, aşağı seviyeden büyücülere gidip onlardan muska satın alır ve bundan medet umarız. Ve de bütün bu çirkin olaylarda hep yüce Allah’ın adını kullanırız.

Bu tip insanlar o kadar çok olduğunu gördüm ki… Sırf bu yüzden İslam düşüncesini iyice inceledim. Bana gerçek İslam düşüncesi o kadar farklı ve mükümmel geldiki uygulamalarımızın Müslümanlıkla pek alakası olmadığını da bir çok insanda gözlemledim. Ruhun safiyeti ve evrimi için her şeyden önce temiz, açık ve bilgili olmak gerektiği sonucuna vardım. Çünkü tüm alem ve canlıların aklımızın alamayacağı mükemmel bir sistem üzerine kurulu olduğunu gördüm. Astrolojinin yerinin ise henüz dünyada Nostradamus hariç bir astrolog tarafından tam olarak bilindiğini sanmıyorum. Bunu Tanrının ilahı mükemmel sisteminin içinde yer alan bir kompitür sistemi olduğunu kuvvetle sanıyorum. Ve bizler bunun belki ince bir tarafını tutabildik.

Çünkü her olay mükemmel bir zamanlama içinde gerçekleşiyor. Ve hiç bir hata yok. Zaman ayan mükemmel. Bu muazzam sistemde yobaz fikirlere ve hurafelere, bilgisizliğe yer olamayacağım görüyorum. Bilhassa kendi ülkemin yüksek şuurlu insanlanmn bu çağda bu bilgisizlikten kurtulmalannı, gerçek mutluluğu tatmalanm diliyorum. Bu kitabı yazmaktaki gerçek amacım da budur. Yoksa hiçbir metafizik uğraşanı, yaşadığı bu ince gizleri ve amlannı tüm insanlara pek de açmayı düşünmez, insanın özündeki ego hissi, daha baskın gelir. Astrolog, büyücü, falcı, medyum, konumundaki kendilerine herşeyi bilen güçlü, bilmiş görüntüler vermeyi severler. Ve bunu böyle yapmak zorundadırlar. Onlar bu havayı atmazsa karşısındaki çaresiz veya meraklı inşam nasıl etkileyebilir ki? Aynca ağızlanmn da çok esnek ve iyi laf yapması gerekir tabiki! Burada önemli bir konuyu açmam gerekiyor. Bazı astrolog ve med-yumik özellikleri olan insanlar yukanda yazdığım özelliklerden farklıdır. Bu kişiler ellerindeki bilgi ve güçleri farklı ölçülerde sakınarak kullanırlar. Reklamdan kaçınırlar. Ciddi boyutlarda çalışmalar yaparlar. Azda olsa Türkiye’de bu tip kişiler vardır. Ve ben bu insanlarımızla iftihar ediyorum ve onları çok seviyorum.

Din ve putperestlik tavırları_3.jpg




İsim: *

Mail: *

14 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)