Din! maçları sanat uğraşı

icerikDin! maçları sanat uğraşısında her ne kadar ağır basarsa da tarihöncesi sanatçısı gerçeğe sıkıca bağlıdır. Zaman zaman simgeye, aşın biçimciliğe kaçıyorsa da gördüğünü, bildiğini işler Mağara resimlerinde çok belirgin bir özdük var Taş devri ressamı Tanrıları çizmiyor, içinde bulunduğu toplumun büyücüsünü çiziyor. Çünkü Tanrılar başka bir aşamanın ürünleridir. Bu yüzJen bize garip görünen her resim, her yaratık bir Tanrı değildir; çoğu zaman bir büyücü de olmaya bilir. Buna karşılık düşünmediğimiz, tanımadığımız bir gerçek yaratıktır belki de Mağara resimlerini incelerken bu noktayı sürekli göz önüne ,bulmak gerekir. Yoksa çözümlenemeyen her görüntü Tanrı ya da dini şölen sanılıp rahatça yanılgıya düşülebilir.

Mağara resimlerinde görülen, çözümlenemeyen garip yarabkalar kimlerdir? Bunlar ne Valtorta’daki avcılar ne de CoguTdaki kadınlardır. Kohistan, Kuzey Amerika, Güney Rodezya, Peni, Şili ve İtalya’daki mağaralarda, kayalarda çizilmiş resimler vardır. Hiçbiri soruna bir çözüm getirememiştir.

Cezayir Sahrasında, Tassili dağlarının birçok yerlerinde, kayalara işlenmiş, garip giysili kişilere rastlanılmış. Yuvarlak ve antenli başlıklar giyen bu kişiler, yerçekimi etksini duymaksızın, havada yürüyor, uçuyorlar. Geleneksel arkeoloji ve sanat tarihi Neolitik çağdan kalma bu resimlerdeki yaratıklara Hayvan Başlıklı insan adını vermiştir. Bunların arasında, Fransa sosyologu Hendi Lhote’un Yüce Merih Tanrısı diye adlandırdığı, 6 m. boyunda bir resim vardır. 1%2’de Sovyet bilim adamı Prof. Kazantsev’in de ilgisini çeken bu dev resim, geniş omuzlarına kadar inen başlığıyie, ağız ve burun hizasında görünen delikleriyle bir uzay adamını hatırlatmaktadır.
Güney Afrika’da Brandberg’de bulunan büyük boy kaya resminde bir ikili göze çarpmaktadır ön planda beyaz tenli, san saçlı. kısa kollu gömlek, dar pantolon ve eldiven giymiş bir kadınla başı miğferli, dinde sivri değnek tutan ince, uzun boylu bir erkek.

Beyazlı Kadın adıyla tanınan bu resim, sanat tarihçilerinin genel görüşüne göre. Mısırlıların etkisi altında çizilmiştir. Erkeğin elinde tuttuğu değnek de Anadolu’da kullanılan tunç silâhlan hatırlattığından, Afrika sanatçılarının eski uygarlıkları tanıdıkan anlaşılır.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

16 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)