Devler gerçekten yaşadı mı?

Devler gerçekten yaşadı mı? Yoksa yeryüzünün bazı uzak bölgelerindeki çok eski çağlann bir kaim tısı olan ayrı bir ırk, bir çeşit değişime uğrayarak hâlâ yaşıyor mu?
Yirmi yıl önce Beyrut Müzesi Dergisi’nde yayınladığı bir araştırma yazısında. Doktor Louis Burkhalter şu sonuca varıyordu.

“350.000 yıl önce dev bir insan ırkının yaşadığım ve bunun şimdiden bilimsel açıdan ispat edildiğini kesinlikle göstereceğiz.”

Tanrıların görevi
Uzay ziyaretçileri
Eski kaynaklar
Tevrat’ın Hiroşima’sı
Uçan nesneler savaşıyor
Ve Tanrılar İnsanları tanımak için Tanrılarını bilmeli; fakat insanlar gerçek Tanrılarını gizlerler.

PAUL VALERY

YER ALTINDA, deniz altında, yüce dağların tepelerinde konaklıyanlar bir yana, çoğu Tanrılar uzayda oturun uzaydan, insanların erişemeyeceği bir yerden gelirler. Dünyanın bütün mitoslarında, mitolojik inançlarında, her toplumun, her uygarlığın tarihinde bu böyledir. İster Yaratıcı Tann olsun, ister ikinci derece Tanrılar olsun, hepsi uzayda, belirli bir gezegende (Venüs, Sinüs) ya da bir takımyıldızında (Ülker), bazen belirsiz bir yerde oturur. Avustralya ve Afrika yerlileri, Çinliler, Yunanlılar, Romalılar, İskandinavlar, Hintliler, Sümerler, Al taylar. Göktü rkler bunu böyle bilmiş, her din ve inanç bunu örnekleriyle gözlermiş tir.

Uzayda konaklayan Tanrılar, emirlerini insanlara iletir, bazen geçici bir süre için yeryüzüne iner, kendilerine tapanlara karışır, görevleri bitince de geldikleri yere dönerler.

Tanrı olduklarından çeşitli olağanüstü araçlar kullanırlar ya da Tanrısal güçler yardımıyla araç kulUmmadan da uzayın bilinmeyen derinliklerinden yeryüzüne inerler. Tannlann kullandığı bu olağanüstü araç* lar ateş saçar, korkunç gürültüler çıkarır; yılan, koç, yıldız ya da canavar biçiminde olurlar. İzlerini Hintlilerin Vidalarında, iranlılann Avesta’smda, eski Mısır ve Tıbat el yazmalarında, Tevrat’ta, Guatemala yerlilerinin PopolVuh Kitabında, kısaca bütün dini ve kutsal kitaplarda, efsanelerde bulmak mümkündür.

Uzaydan gelip insanlara karışan, insanları yaratan Tanrıların çevresinde toplanan bu inanç, sınır tanımıyor. Mağarasına sığınmış, duvarlarına esrarengiz yaratıkların şekillerini çizen Taş Devri insanından, eski uygarlıkların gökyüzünü inceleyen bilginine kadar herkes bu Tanrılara tapmış, mitolojisinde bir yer vermiştir. Her dinî inancın eski kaynaklarında, efsanelerinde uzaydan gelen Tannlann araçları uzun uzun anlatılır.
İsim: *

Mail: *

14 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)