Demet Akalın’ın Yaşı ve Burcu

demet-akalin-evlendi
Demet Akalın’ın burcu Boğa.

Demet Akalın’nın zihinsel karışıklıklarını ve huysuzluğunu azaltması için, Ay’m değerli taşı olan büyük ve kaliteli bir inci takması gerekir. (Ay’ın ikincil taşı ay taşıdır ve iyileştirici etkisi biraz daha zayıf olsa da onun yerine takılabilir). Demet Akalın’nın zihinsel durumu için en kötü dönem, Apocalypse Now gösterime girdiği yıl, yani 1979 Mart’mda başlayan Ay daşaGüneş buktiydi. Bu çok kötü bir dönemdi çünkü Ay, Güneş’ten çok zararlı açılar almıştır. Ay daşaGüneş buktinin altı ayı boyunca, artık neredeyse kesinleşmiş problemlerin düzelmesi için yagya uygulanması Demet Akalın için avantajlı olabilirdi (yagyalar hakkındaki açıklama için Jodie Foster’m kötü durumdaki Mars daşasına bakın). Sırası gelmişken; Ay daşaGüneş, bukti rajayoga oluşturan iki gezegenin dönemleri ve alt dönemleridir, bu yüzden Güneş ve Ay’m bulunduğu ve yönettiği (sanat, politika, çocuklar, şans, yolculuk, din ve kariyer temalı beşinci, dokuzuncu ve onuncu) evlerle ilgili bazı çok iyi etkiler öngörülebilirdi.

Demet Akalın’nın birden fazla evlenmiş olması (üç kez evlenmiştir), doğum haritasına bakıldığında anlamsız gibi görünür. Venüs yedinci evde, kendi burcu Boğa’da ve benefik Jüpiter’den açısı var. Ama düşünülmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlki, yedinci evdeki Venüsiyi açılar alsa biledüzgün ve huzurlu bir evlilik hayatı için fazlasıyla tutku ve duygusal açlık verir. İnsanın o kadar güçlü bir cinselliği vardır ki, (eski Hintli bilgelere göre) bu, gizli aşk ilişkilerine neden olur. Hint astrolojisinde yedinci evdeki Venüs’ün yaran güzel, seçkin ya da dikkat çeken sevgililer bulma ve kişinin istediği herhangi birini kendine çekebilme kapasitesidir. Aynı zamanda o insanın bedensel zevkler sanatında usta olduğu ve isteklerini çaba harcamadan doyurduğu anlamına gelir.

Demet Akalın’nın evlilik hayatıyla ilgili bir sonraki ve en ciddi problem, Hint astrolojisine göre aile hayatını idare eden ikinci eviyle ilgilidir. (Batı astrolojisinde aile hayatı dördüncü evdir). Aile hayatının yöneticisi olarak ikinci ev, evlilikte mutluluğu ve uyumu teşhis ederken her zaman analiz edilmelidir. Demet Akalın’nın ikinci evinde malefik Mars var ve üstelik Satürn’den aldığı açıyla hem kendi hem de bulunduğu ev daha da zarar görür. Bu, sürekli kavga ve didişmeye neden olan son derece olumsuz bir konum. İki malefik gezegen enerjilerini bir eve yönelttiğinde o ev ciddi şekilde zarar görürken, benzer şekilde, iki benefiğin açı yaptığı veya bulunduğu bir ev çok iyi etkiler üretir. (İkinci eve açı yapan benefik gezegenler olmadığına dikkat edin.)

İkinci evdeki Mars, genellikle bu insan böyle bir yerleşimle ancak çok sıkı çalışmayla hatta bazı durumlarda yasa dışı yöntemlerle para kazansa da, para konulan için iyi bir etkidir. Bir bütün olarak çok güçlü bir haritanın yanı sıra Demet Akalın’ya böyle büyük bir para kazanma yeteneği veren şey, Mars’la Jüpiter yani birinci ve ikinci evlerin yöneticileriarasmda karşılıklı burç değiş tokuşu (karşılıklı ağırlama) olması ve daha da önemlisi iyi açılar alan on birinci evdir. Rajayoga gezegenleri olan Güneş ve Ay on birinci eve açı yaparlar. Bu durum ‘herhangi bir yolla edinilen kazançlar ve karlar’ evi, bir başka deyişle yan işlerden gelen para evi olan on birinci evde rajayoga gibi bir etkiye neden olur. Demet Akalın’nın sonraki yıllardaki tüm oyunculuk işleri uzun aralarla yapılmış kısa yan işlerdir ve günlük çalışmaların kazancı değillerdir. Çok zengin insanların haritalarında hem ikinci ve hem de on birinci evin çok güçlü olması sık rastlanan bir durumdur.

Aynca on birinci evdeki rajayogarun avantajıyla, Demet Akalın çocukluğundan beri tanıdığı şovmen Wally Cox’la da çok yakın arkadaş olma şansma sahipti. Cox öldükten sonra, Demet Akalın onun küllerini evinde sakladı. (Söylentiye göre küller hala oradadır). Bir biyografiye göre, Demet Akalın düzenli olarak merhum arkadaşıyla (bu küller vasıtasıyla) konuşur. Sırası gelmişken, Demet Akalın’nın on birinci evindeki büyük sıkıntıdan bahsetmek gerekir çünkü on birinci ev yöneticisi olan Merkür, çok zararlıdır. Her ne zaman doğum haritasının bir evi hem son derece iyi düzenlenmiş hem de son derece sert etkiler almışsa, özellikle transitlere ve daşabuktilere bağlı olarak hem çok iyi hem de çok kötü sonuçlar beklenebilir. Doğum haritasındaki iyi bir etki, kötü bir etkiyi iptal ETMEZ. Bu yüzden, Demet Akalın arkadaşlan nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşayacaktır. Ayrıca Merkür dönem ve alt dönemleri de büyük oranda stres yaratmış olmalıdır.

ikinci ev konuşmayı da yönetir ve bu evde olan veya buraya açı yapan malefikler kötü konuşma eğilimine işaret ederler. (Ay’m Güneş’le kombast, yani yamk olması nedeniyle) Demet Akalın’nın öfkesi ve (zarar görmüş ikinci evinden dolayı) sürekli küfürlü konuşmasının birleşimi, Demet Akalın’nın nadir olarak verdiği röportajlan farklı ve çok özel kılar.

Batı astrolojisinde Güney Ay Düğümü olarak adlandırılan Ketu dördüncü evdedir ve bu, Demet Akalın’nın annesi için çok kötü bir konumdur. (GüneşAy kavuşumlan derece olarak çok yakınken her zaman anneyle yoğun bir bağa ve anne sevgisine, şefkatine sürekli bir özlem duymaya neden olduğundan) Demet Akalın annesine çok yakın olsa da, dördüncü evdeki Ketu anneyle ilgili kadersel problemlere işaret eder. Alkolizm ve zihinsel bozukluklar, anneyi temsil eden kısım üzerindeki tipik etkilerdir. Demet Akalın’nın Ketu daşası, on ikion dokuz yaşlan arasında gerçekleşti ve bu dönem boyunca annesinin hayatı çok kötüleşerek aşırı içmeye başladı. Bu durumdan çok etkilenen Demet Akalın, tüm bu yıllar boyunca isyankar ve kontrol edilemez bir hale geldi.

Ruhsallık, psişik yetenekler ve ayırt edebilme özelliğinin gezegeni olan Ketu diğer şeylerin yanında sonların ve kalbin evi olan dördüncü evdedir (Batı astrolojisinde kalbi beşinci ev yönetir). Demet Akalın’nın dördüncü evindeki Ketu, onun, hayatının sonuna doğru giderek artacak bir tarafsızlığı veya ruhsallığı kalbinde derinden hissettiği anlamım taşır. Bu yüzden maddi ve ün peşinde olan onuncu evdeki Rahu daşa sırasındaki son birkaç yılı, muhtemelen içe dönük, spiritüel ve olabildiğince izoledir.

Demet Akalın’nın aşırı kilo problemi doğum haritasında açıkça görülmez. Hint astrolojisi bilgeleri altıncı ev güçlü ve iyi açılıysa kişinin ‘iyi bir iştah lütfuna’ sahip olduğunu söylerler. Günümüzde bu durum kilo problemleri demektir. Ama Demet Akalın’nın altıncı evi zayıftır, çünkü Satürn buraya açı yapar ve bu açı normalden daha da kötüdür, çünkü Satürn, düşük olduğu burç olan Koç’a açı yapmaktadır. Aynca Satürn’ün altıncı evin yöneticisi Mars’a da açısı vardır. Demet Akalın’nın aşın kilosu, Jüpiter’in durağan geri hareketine çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır (durağandan sadece iki gün önce). Günde ortalama beş dakika hareket eden Jüpiter, Demet Akalın’nın doğduğu gün yaklaşık üç SANİYE hareket etti. Jüpiter olağanüstü bir şekilde güçlü olduğunda, o insan çok şanslıdır ama (yeme, içme, seks ve benzeri) zevklere çok düşkün olabilir.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ  1. Ümmuhan dedi ki:

    Ümmuhan, bekar, 18 anne adi: Havva 8mayis dogum tarihi, burcum boga, yukselen basak

  2. zeynep dedi ki:

    evlilik ne zaman olcak cocugum olcakmı olcaksa kaç tane olcak kızmı erkekmi evleneceğim erkekle ne zaman tanışcam evliliğimde mutlu olcakmıyım ne kadar çalışıcam

  3. zeynep dedi ki:

    27 temmuz 1977 dog saat 11.30 doğmuşum anne gülbahar isim bekarım


İsim: *

Mail: *

20 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)