Deccal Nedir?

icerikİncir ağdandan kasıt Yahudiler ve İsrail Devletinin kuruluşu olarak yorumlanır. Böylece İsrail Devletinin kuruluş yılı 1948 temel alınarak, üzerine bir nesil ömrü yani 70 yıl eklenerek bulunan 2018 yılıdır. Neden 70 yıl derseniz 34. cümledeki bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak ifadesinden. Ama bu ifadelerde Hz. Isa’nın yaşadığı dönemdeki kuşak kastedildiği çok açık ortada. Yalnız bu kehanetin doğru çıkıp Çıkmayacağını anlamak için 2018 yılını beklemeye gerek yok. Çünkü 1968 yıhndan önce bir nesil yaşı olarak, Hz. Isa zamanındaki insan ömrllna esas alarak. 40 yıl kabul edip ilk olarak 1948 üzerine 40 ekleyip geri dönüş tarihini 1988 olarak vermişlerdi Bu gerçekleşmeyince bir nesil yaşım 70 yıla çıkardılar. 2018 yılında da dönüş gerçekleşmezse, sanırım bir nesil ömrünü bu kez 80 veya 90 yıla çıkarabilirler. Yine yanılacaktan ortada. Günümüzdeki dönüş Ue verilmiş ikinci larih 2009 yılıdır

5-GBMMnt kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağı: re kırk iki ay süreyie kullanabileceği bir yetki Berildi. (Vahiy-13)

Bu tarihi yukarıda verdiğimiz Vahiy-13ten yola çıkarak şöyle hesaplıyorlar. Bu ifadeyi Daniel -927 ile beraber düşünerek, Kudüs’ün Yahudilerin eline geçiş tarihi olan 1%7’yi esas alıp üzerine Vahiy-13teki 42 haftayı, yıl olarak ekleyip 2009 yılını buluyorlar.

26-Geleeek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yı-ktmlann da olacağı kararlaştırıldı.

27-Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yansı geçince; kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler0 yerleştirecek. (Daniel-9)

Şimdi Daniel ve Vahiy kitaplarının ilgili yerlerine bakanak işin aslını daha iyi görürüz. Bir defa Vahiy-13te verilen larih zaten yıl değil haftadır. Bu da, Daniel-9da yazılı olan haftanın yansı (3,5yıl-1 hafta 7 yıl kabul ediyorlar) kadar Kudüste Yahudiler için bir zulüm olacağından yola çıkarak. Da-nielin gelecek önder1 dediğine, canavar diyerek zulmü 42 ay, yani doğrudan 3.5 yıl verilmiştir. Yani Daniel-9u böyle anlayan Vahiy yazan, direk 42 ay diyerek 3.5 yılı vermiş oluyor. Şimdi birileri bu 42 ayı, kafalannea 42 yıla çevirerek temelsiz bir kehanetle bulunuyorlar. Yani bu kehanette boş çıkmaya mahkûmdur. Bakalım bu işi nereye vardıracaklar.

Deccal-Anticristh ve 666 filmi

Deccal dinlerde, genelde Tanrı ve din karşıtı fikir, sistem, devlet, önder ve insanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu konu Vahiy kitabında yine bir önemli kehanet olarak zikredilmektedir. Burada canavarlaşmış bir insan veya sistemden bahseder;

16-Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu.

17-Oyle ki, bu işareti, yani canavarın adım ya da adını simgeleyen sayıyı tatmayan ne bir şey satın alabilsin, ne de salabilsin.

18-Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666dır. (Vahiy-13)

Burada canavarın adını İmgeleyen sayıyı hesaplamak ve bu sayı ile yani canavarın işareti ile insanların damgalanmasından bahsedilmektedir. Roma döneminde köleler, askerler damgalanıriamuş. Bir tanrıya olan bağlılıklarını belli etmek için o tanrı ile ilgili dövmeler yaptırırlarmış. Tevrat-Hezekiel-9:4-6da insanların işaretlenmelerinden bahsedilir. Eski devirlerde gizemli dinlerde, harflerin bir sayı değeri vardı. Böylece bir isim veya ifadeden bazı sayılar ve tarihler hesaplamak, önemli bir kehanet çözümleme yöntemleri arasındaydı. Burada da canavar ve Mesih karşıtı olan ismin, sayı değerinin 666 olacağı işaret edilmektedir, tbranice. Yunanca ve Arapça harflerin her birine karşılık gelen bir sayı değeri vardır. Böylece bir ismin harflerinin ayı değerleri toplanarak, o ismin toplam sayı işareti bulunmuş olur. İlk canavar Bahirdi ve dolayısıyla ilk Decealda Babil Kralı Nebukad-nesaar olmalıdır. Yunan dilinde Nebukadnessar isminin sayı değeri gerçekten 666dır İkinci en ünlü anti Hıristiyanın. Roma İmparatoru NERON (MS. 37-68) olduğunu söyleyebiliriz. Gerçektendi. Neron Sezar isminin İbranice karşılığı 666dır.

NRONKSR 1006020050200 6S+ti Vahiy Kitabı zalim Neronun döneminde yazıldığı göz önüne alındığında, Hz. İsanın ikinci gelişi ile ilgili kehanetlerden olan bu kehanetinde, açıkça Neronu şifreledi# ortada. Yani bu nesil ortadan kalkmadan ifadesini doğrulamaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bir türlü gelmeyen Mesihi ille getirmek için, günümüzde herkes bu sayıyı ciddiye almaya başladı. Hatta öyle ki. 6.62006 tarihinde bir Deccal dünyaya getirmemek korkusuyla, bu güne doğum randevusu olanlardan, bir gün öncesinde sezaryenle doğum bile yaptıranlar oldu. İş bu kadar ciddi olunca, ünlü Kahin Nost-radamusta bu işe karışmadan geçememiş ve 16. yüzyılda yazdığı kehanetlerde, Napolyon, Hitler ve Mabus isimlerinde üç adet din karşıtı isim verir. Bu ara Papa ve Hz Mu-hammedte bu tanımlamadan nasibini almış. Sayısız kimsenin İsimlerinin la tin harflerinden 666 bulan nicc heyecanlı Hıristiyana göre Hitler, Mussolorri, Stalin. Usame, Kastro, Saddam, yani ne kadar Batının gözünde kötü adam varsa hepsi Deccal ilan edilmiştir. Her şeyden önce hesaplama yönteminin hangisi doğrudur. Bu hesaplamada hangi alfabe esas alınmalıdır. Birine göre tutmazsa, diğer bir alfabeye göre 666 sayısı tutabilir. Pek çok amatörün yaptığı gibi bu hesaplama Latin alfabesi üzerinden mi yoksa Yuhannanm bildiği dil Ibranice üzerinden mi hesaplanması gerektiğidir? Herhalde Ibranice esas alınması doğru olanıdır. Buyurun üzerinde çalışılıp bir şekilde Ibranice harflerinin sayı değeri ile tutturulan tanıdık bir isim daha verelim:

İlk etapta heyecan verici gibi gözükse de dikkatli gözlerden kaçmamıştır ki bu hesap aslında Ibranice esaslarına göre değil Latin alfabesi esaslarına göre yapılmıştır. Aslında İbrani-cede George sadece 4 harfle yazılır (GimeL Vav, Resh. Glmel) ve Bush (Bet Vav. Shin) ile gösterilebilir. Halta bu hesapta S harfi farklı bir değere sahipken. SH’in karşılığı seçilmiştir. Kısacası bir tür zorlama hesaptır. Bir de seçilen ismin İbranice karşılığı doğrumudur? İsimlerin İbranicc karşılıkları bile farklıdır. Sözgelimi George isminin İbranice Oç karşılığı vardır (Yizrael, Adam, Carmeli). Üstelik Walker ismi hiç işin içine katılmamıştır. Sonuç olarak zaten dikkat edilirse bu hesabın bilgelik gerektirdiği Incilde ifade edilmiştir.1 Yani işin içine birçok zorlama ve ön kabuller katarak arzu edilen sonuca ulaşılabilinir. Gerçekle alakası olmadığı halde birçok alakasız meşhur insan Deccal ilan edilebilir. Pekala her devirde çeşidi alfabelere değiştirilerek 666 sayısı bulunup, Deccal edilen bir sürü insan varken, bu durumda bu kehanetlerden nasıl net bir sonuç çıkarabiliriz ve bize net bir Deccal tiplemesi sunabilir mi?

Aynca Deccalı sembolize eden sayının gerçekten 666 olduğuna emin miyiz? 666 sayısının Yahudiliğe Babil esaretinde. Babil efsanelerinden geçtiği ve aslının 3661 olduğu yazanlarda var.51 Bir başka iddiada bulunanlar da var. Hıristiyan ilahiyatçılarının ortaya attığı yeni iddiaya göre, şeytanın sayısı inanıldığı gibi 666 değil, Yuhanna Incilinin Vahiy bölümünde geçen asıl sayı 616. Ancak Yunanca orijinal metnin yanlış tercüme edilmesi sonucu şeytanın sayısı 666 oldu. Yaklaşık nd yüzyıldan bu yana şeytanın sayısı olarak bilinen 666 sayısının, bir çeviri hatası olduğu ve şeytanı sembolize eden 616 olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda

160 Bl,d gazetesinin haberi üzerine araştırmacılar. Yud Uf mü yoksa kehanetleri bilen binlerinin olaylan kurgulama çalışmalarının sonucu mu diye düşünmekteyiz. Ayrıca interneti ifade eden dünya çapındaki ağ’ anlamına gelen, ivorld wide web kelimelerinin kısaltılmış hali www olması ve yine, İbranicede W harfinin rakam karşılığı 6 olması ve ”WWW“ sayı değerinin 666 olması, yine dikkatleri bu konu üzerine çekmiştir. Eğer gerçekten bir kurgulama, başka bir deyişle “Tannyı kıyamete zorlama varsa bile, hepsi de çok acemice yapılmış kurgulardır. Çünkü Vahiy-13:17de işaret edilen bir mal ve eşya için değil, insanm bu işaretle damgalanmasıdır. Damgası olmayan insanın, hiçbir alışveriş yapamayacağından bahsedilir. Yukarıda yapılan zorlamalar konuyla fazla ilgili değildir. Asıl olan insanın 666 işaretini veya bu sayıyı simgeleyen işaretle damgalanmış olmasıdır.

Şimdi diyeceksiniz ki çok yakında, her insan benzer bir işaretle, belki bir mikroçip taşıyacak ve her işi bununla görülecek. Bence her türlü dünyevi işimizin kolayca yürütülmesi için böyle bir gelişme olacaktır. Ama vatandaşlık numarası, parmak izi veya göz bebeğimiz, kimliğimizin kolayca tanımlanması için yeterlidir. Ancak bilileri ille de bu kehanetleri zorlamak niyetiyle, belki de sayı değeri 666 olan bir kodlama sistemi de uydurabilir. Uyanık olmak lazım. Biz ne dersek diyelim; birileri boş durmuyor ve mikroçipleri hazırlamış zaman kolluyor.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

12 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)