CİNLER ATEŞ OLARAK KALMADI

icerik Tıpkı biz insanların vücutları toprak olarak kalmadığı gibi cinlerin de bünyeleri ateş olarak, hiçbir değişikliğe uğramadan eski şeklini muhafaza etmedi. I-ğcr vücudumuz toprak olarak eski şeklini muhafaza etseydi, ona su değdiğinde ya da banyo yaptığımızda vücudumu erir giderdi. Allahü Teâlâ Hazretleri, cinleri ayrı bir özellikte —eski yaratılış maddeleri ateşten farklı olarak— onları belirli şekillerde ve vücut organlarına sahip olacak vaziyette yaratmış, onlara akıl, idrak ve seçim haklan olsun diye ruh üfürmüştür.

Çünkü tüm bunlar ruhun ve mükellefin sıfatlarıdır. Allahü IcAlâ llarctlcri Âdem Aleyhissclâm’ı da değişik merhalelerden geçirmek suretiyle yaratmıştır. Adem Alcyhissck’ım öncc topraktı. Sonra su ile yoğrulmuş bir balçık oldu. Hazreti Adem bir müddet böyle kaldı. Uun müddet bu şekilde kalıp su ile karıştığından kokusu değişti. Sonra bu balçık kurudu ve taşlaştı Öyle ki. üzerine bir şeyle vurulduğunda ses getiriyordu, işte ruh. Hazreti Âdem’in bu en son merhalesine ve şekline üfürülmüştür. Sonra Allah’ın izniyle ve iradesiyle Hazreti Âdem bildiğimi insan şekline dönüştü, »öylece cin yaratılmış oldu.

İşte Allah’ın takdiri ve iradesiyle alevli ve dumansız ateş, sıcaklığı ve rutubeti bünyesinde taşıyan bir cisme dönüştü. Allahü Teâlâ’nın. bu bünyeye ruhu üfürmesiyle birlikle bu defa bu bünye.. lâtif, parlak esiri bir şekli ve biçimi olan bir cisme intikal cini.
İsim: *

Mail: *

19 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)