Büyük Kesişme

icerikUfuk ve meridyen. İki doğal sınır, ikisi de temel sembolü bölüyor. İkisi de gökyüzünü yarımkürelere ayırıyor. İkisi de anlaşılamaz bir birliği alıyor ve anlaşılabilir ikiliğe ayırıyor. Ufuk bize sübjektiviteyi ve ob-jektiviteyi, içerdeki ve dışardaki dünyayı anlatıyor. Meridyen bize özgürlüğü ve kaderi iradenin mutlak gücünü ve diğer güçlerle kaçınılmaz çatışmasmı anlatıyor.

Ufuk ve meridyen bir arada bir çapraz oluşturuyorlar. Yaşamın kesişmesi. Esoterikler bunu ruhun çarmıha gerildiği haç olarak adlandırıyorlar. Benzetme melodramatik ama uygun. Özgürlüğe karşı sevgi, hayale karşı gerçek, eğlenceye karşı sorumluluk ve benzerleri.

Bu haç üzerinde oniki ev asılı durur. Hepsi ayrı bir savaş alam. Hepsinde bireylik saklandığı yerden çıkıp, yerini alıyor. Her birinde günlük yaşamın kabusu ve mucizesi burçlar ve gezegenler tarafından sembolize edilen ham psikolojik mekanizmalar ile etkileşim içindedir. Bu mekanizmalar evlerle karşılaşmadan önce terbiye edilmemiş, denenmemiş bir durumda kafatasının içinde saklıdırlar. Sadece hayal malzemesidirler. Karşılaşmadan soma bunlar dönüşürler. Deneyimden korkarak, cesaret ve sevgiyi öğrenerek, umut, dayanıklılık ve şefkatle eğitilerek, sonunda
teori rahminden dışarı çıkarlar. Kimliğin yaşayan sembolleri olurlar. İnsanların sembolü, insan olurlar.
İsim: *

Mail: *

10 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)