Büyük Hakikatle Bağlantılı SQ

hTepkisel benlik kimliği (kalın dış daire) büyük hakikatten gelen ve onu zorlayacak olan her tür şeyi geri püskürtür ve yeniye karşı tepkili ve imtina eden sözlü ya da sözlü olmayan davranışlar ve hareketler geliştirir. Katılaşmış ve sabit bir akıldır ve gör mek istemediğini görmez. Gereksiz yere kavga eder, kazanmasını sağlayacak ve kaybetmesini engelleyecek her tür aracı kullanır, kendi kendini kandırır ve hayatta kalabilmek için ört bas etme yolunu seçer ve derin bir anlamı olduğunu düşündüğü olayların üzerinde durmaz.

Kimlikte güvensizlik hissi hakimdir ve ancak kendi öneminin garanti altında olduğunu hissederse diğer insanları ve dünyayı dikkate alarak hareket eder. Bu benlik tıpkı bir Hollywood yıldızı gibidir. Bir Hollywood yıldızı ancak 20 milyon dolarlık bir servet sahibi olduktan sonra “bu muhteşem ülkenin hakkını ödemek istediğine” karar verir. Bu aslında karaktermiş gibi gözükebilir ancak yalnızca karakter stilidir.

Bir kimse ne kadar çok bu kimliğiyle hareket ederse, benliğindeki potansiyelin ortaya çıkmasını o kadar çok engeller. Öte taraftan burnundan kıl aldırmaz kimliğimizin boyunduruğundan kurtulup, davranışlarımızın ikiyüzlülüğünü görmeye başlarsak içimizdeki öz benliğimizi serbest bırakırız.
İsim: *

Mail: *

10 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)