Büyü Nedir?

Atılmıştı bir zamanlar, yüzyüze o yılan

Lucifer derler ona, vaatleri hep yalan..

Yeraltında odur saklanan

Kandırmak için insanları etrafa saçar duman

Danseder şeytanları…

Büyü genel anlamda belirli bir hassasiyet durumuna gelerek astral klişeleri algılayacak noktaya gelen insamn bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu klişelerle oynaması, onların formlarım değiştirmeyi ve belirli bir kişiye veya mekana odaklamasıyla oluşur. Evrende belli yasalar vardır ve bu yasaları anladıktan sonra onları kullanmak çok kolaydır. Fakat cahil insanlar bunları bilemeden iç güdüsel yaptıklarından, çok önemli bir şeyi gerçekten bilmezler. Bu kanatta hiçbir şeyin kaybolmadığı prensibidir.

Bütün duygular, hareketler, onlara yüklendiğimiz frekanslarla objelere ulaşır ve oradan geri yansır. Fizik kanunundaki etki tepki olayının bu tip mistik konularda da belirtisidir. Eğer çevrenize pozitif tesirler gönderirseniz o tesirler artan bir hızla objeye çarparak size geri döner. Sonuç hem sizin hemde gönderilen obje için olumludur. Fakat bu tesirler negatif olursa er veya geç o olumsuz tesirler gönderdiğiniz gücün azlığına veya çokluğuna göre size geri gelecek ve sizi helak edecektir. Unutmamalıdır ki doğada ne ekersen onu biçersin yasasım rüzgar eken fırtına biçer e çevirebiliriz.

Büyünün en açık kapısı korku olgusudur.

Zira korku zihnin kapısıdır. Bunun tek ilacı ise sevgidir. Canlı cansız herşeyi seven kişi parlak bir ışık demetidir. Karanlıklan aydınlatacağından karanlığın uşaklan ona yaklaşamaz. Onun için herkesin sevgiyi öğrenmesini dilerim. Ben sevgiyi oğlum Sinan doğduktan sonra öğrendim. Ve bu birden bire olmadı. Her gün gelişti ve büyüdü. Fakat sevginin verdiği haz çok büyük. Herkesin şu veya bu şekilde sevgiyi yaşamlannın içinde herhangi bir konuda yoklamalannı tavsiye ederim.

Geçmişe baktığımızda putperestliğin artmasıyla büyünün toplumlann vazgeçilmez bir öğesi olduğunu gözlüyoruz.

Büyü M.Ö. 3000’li yıllarda Mısır ve Me-zapotamyada altın çağını yaşadı. M.Ö. 6000 yıllannda (Lücifer) ise iblisin para kavramını geliştirerek kendisini güçlen-dirdiği, insanlan köle edinmek ve kandırmak için toplundan paraya tapar hale getirme plamnı uyguladığı da rivayet edilir. Tüm kutsal metinlerde fal ve büyü kesinlikle yasaklanmış ve bu konuda insanlığa öğretmen kişiler yani peygamberler gönderilmiştir işte size örnekler.

‘Hiçbir şeyi kanla yemiyeceksiniz, sihirbazlık ve müneccimlik etmeyeceksiniz.

Kan tarihler boyu majinin yani büyünün temel öğesi olarak kullanılmıştır. Çünkü ölüm amnda büyük bir enerji açığa çıkar. Aynı zamanda alemin kapılan açılır. Kara büyücülerin amacı enerjiyi açığa çıkarmak ve kullanmaktır. Astraldaki (bilinmeyen alem) varlıklann kan ve bu enerji ile beslendiği söylenir. Bazı büyü ritüellerinde bakire kız ve hayvanlann kurban edilmesinin nedeni budur.

Kara majinin kullanıldığı bir diğer metod da sapık cinsel uygulamalarla kendini gösterir. Orgazm ammn Astral alemle bağlantısı olduğu belirtilmiştir. Özellikle ana rahmine düşen bir cenin söz konusu olursa! Cinsel enerjinin güç kaynağı olduğu ve kullanıldığı gözlenmiştir. Bu sayede vücuttaki şakralan (enerji merkezleri) vakitsiz uyayarak, kozmik yasalara karşı gelmek, amaç olmuştur. Uyuşturucu maddeler de kara majinin yardımcı öğeleri olarak kullanılır bu maddeleri kullanmalarındaki amaç bilinci henüz kullanmaya hazır olmadığı kanallara ve seviyelere yöneltmektir. Bu seviyeler hakkında bilgisi olmayanlar kendi sorunlarını çok acı bir şekilde hazırladıklarını bilmezler!

Tanrı önümüze biri aydınlık biri karanlık iki yol hazırlamıştır ve dini metinlerle hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunuda belirtmiş, bunu elçileri ile tüm insanlığa iyice duyurmuştur ki insanoğlu sonradan biz bunları bilmiyorduk” demesin diye. İnsana düşen görev doğru yolu seçmek ve üstün yaradılışına uygun davranmaktır.

Kısacası bize herşeyi sıman Tanrıyı haklı çıkarmaya çalışmamızın yine bizim hayrımıza olacağını unutmamakta fayda vardır.

Karanlık yolu seçenler iblis ve şeytanları tarafına gider. Aydınlık istikameti seçmenin yolu ise bilgiden geçer, bu bilgisiz insanlara sunuldu ise niçin belayı istiyor ve ruhunuzu bıçaklıyorsunuz?

Büyü Nedir?_0.jpg
İsim: *

Mail: *

20 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)