Burçların Para Evleri

icerikHugh Hefner servetini yayıncılık, sinema, müzik ve kumarhanelerden elde etmiş, 40 yaşındayken mal varlığı 100 milyonun üzerine ulaşmış olan Amerikalı bir girişimcidir. Kariyerine 1953 yılında “Playboy” dergisini yayınlayarak başladı ve 1960’ta Chicago’da ilk Playboy Kulübü’nü açtı. Duyguların ve şefkatin hiçbir şekilde ifade edilmediği, açıkça gösterilmediği Püriten bir evde büyümüştü. Sürekli kendisini baştan yaratan ve dergilerinde gösterdiği tarzda bir yaşam süren biridir.

Ne 2., ne de 1 l.evde herhangi bir gezegenin olmadığı, yani ilk bakışta göze çarpan bir servet ve para ifadesinin olmadığı bir doğum haritası kullanmak istemiştim çünkü bu iki ev PARA anlamına gelir. Ama hem 2.evi yöneten Venüs’ün (Terazi), hem de 1 l.evi yöneten Ay’m (Yengeç) 6.evde birleşmiş olduğuna dikkat edin. Yani iki ev birbiri ile bağlanmış durumdadır. Bunun yanında Venüs şans ve talihle ilgili 9.evi yönetir. Yükseleni Başak burcu olan biri için Venüs para ve şans gezegenidir çünkü para ile ilgili 2.evi ve kazançlar ile ilgili 1 l.evi yönetmektedir. Kazançlar ile ilgili olan 1 l.evi yöneten Ay’la birlikte olması 1 l.evin gücünü gerçekten artırır.

Para ile ilgili diğer şanslı gezegen olan Jüpiter Mars’la birlikte zekayı yöneten 5.evdedir. Jüpiter burç yüzünden zayıf durumdadır, Oğlak burcu onu güçsüz konuma sokmaktadır ancak Mars ile birlikte, Mars’m güçlü konumda olduğu Oğlak burcunda olması güçsüz konumdaki gezegene güç verir. İkisi de Satürn tarafından yönetilen Oğlak burcunda olduğu ve Satürn 5.evle açı yaptığı (3.açı) için Satürn 5.evi iyi olduğu şey açısından güçlendirir, bu da spekülasyon açısından büyük şans ve zekadır. Jüpiter ayrıca 9. ve l.evle de açı yapmaktadır (5. ve 9.açılar) bu da onu servetle ilgili olan ve dünyevi toprak burçlarında yer alan bu evlere bağlar. Burada para, servet, spekülasyon, zeka, şans ve talih ve büyük kazançlar ile ilgili önemli tüm evlerle bağlantı söz konusudur (2., 5. 9. ve 11.evler ile I.ev). Jüpiter’in I.ev ile yaptığı açı ona şans getirir. Açı yaptığı şeyi büyüten diğer gezegen olan Rahu 10.evdedir ve para ile ilgili 2.evle ve para evlerini yöneten Venüs ve Ay’la açı yapmaktadır.

l.evin (Başak) yöneticisi olan Merkür l.evle zıtlık açısı yapmaktadır, bu da l.evi güçlendirir. Bu gerçekten de şanslı bir durumdur çünkü Merkür güçsüz konumda olduğu burçta yer aldığı için zayıftır ancak bu durum l.evi güçlendirir.

Hugh Hefner’in haritasında Satürn gezegeni en zenginler ile ilgili nakshatra olan Vishakha’dadır. Aynca para üreten üç nakshatrasmda üç gezegen yer almaktadır, Jüpiter Dhanishta’da, Merkür Uttara Bhadrapada’da, Güneş ise Revati’dedir.

William Randolph Hearst, Hearst yayıncılık zincirinin kurucusu olan Amerikalı bir sanayiciydi. En büyük şöhreti gazeteleri ile elde etti. Sonra işlerini film ve radyoculuk alanlarına da genişletti. Yaşadığı dönemin en zengin insanlarından biri oldu. Babası iş dünyasına San Francisco Examiner ile başlamasını sağlayan bir senatördü, 1937 yılma gelindiğinde 37 yayın organının sahibi olmuştu. San Simeon adını verdiği dev bir malikâne inşa ettirdi. Bu o dönemde yapılmış en büyük malikâneydi.

Haritada Venüs’ün Boğa burcunda olması servete ilişkin en güçlü göstergelerden biridir. Venüs Boğa, Terazi ya da Balık burcundayken gücünün doruğundadır ve büyük zenginlikler ve lüksler üretebilir. Bu haritada Venüs’ün para ile ilgili 2.evde olması servet oluşumu için büyük bir güç verir. Bunun yanında Venüs Jüpiter’in yaptığı açı ile (9.açı) daha da güçlenmiş durumdadır. Jüpiter açı yaptığı gezegenlerin gücü artırır, burada açı yaptığı Venüs yönettiği 2.evde yer almaktadır. Bir gezegen yönettiği burçta iken (Venüs Boğa burcunu yönetir) ve Ketu ile birlikteyken evin gücünü her zaman büyütür ve o ev neyi yönetiyorsa orada daha büyük sonuçlar elde edilmesini sağlar, burada söz konusu olan 2.ev para ile ilişkilidir. Normal koşullarda Ketu içinde bulunduğu evi zayıflatır ama yukarıda söylediğimiz kural Ketu’nun özelliğim zayıflatmak yerine güçlendirmek şeklinde değiştirmiştir.

Jüpiter işle ilgili 6.evde Satürn ile birliktedir ve Satürn (Kova) büyük kazançlar ile ilgili 1 l.evi yönetir. Jüpiter hem para ile ilgili 2.evle (Venüs) hem de büyük kazançlara ilişkin 1 l.evi yöneten Satürn’le açı yapmaktadır. Böylece Jüpiter parayla ilgili iki evi (2. ev ve ll.ev) birbirine bağlar.

Mars iletişim ile ilgiİi 3.evdedir ve yayıncılıkla ilgili 9.evi yöneten Jüpiter ile açı yapar (4.açı). Hem Mars hem Jüpiter Merkür tarafından yönetilen burçlardadır (Mars İkizler’de, Jüpiter Başak’tadır), bu durum iletişim alanından servet elde edileceğini gösterir, zaten yayınladığı gazetenin bir servet kaynağı olması da bu yüzdendir.

William Randolph Hearst’m haritasında Ay para üreten Purva Phalguni nakshatrasındadır. Purva Phalguni miras yoluyla elde edilen ara ile bilinir.
İsim: *

Mail: *

17 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)