Burçların Kişilere Etkileri

Kova-burcuMerkür’ün dokuzuncu evi yönettiğine dikkat edin. Bu da mesleğimin yabancı ülkeler, din, felsefe, yüksek bilgi ve seyahatle bağlantılı olduğu anlamım taşır. Bu benim işimle, bir astrolog olmamla, (daha sonra anlatılan Mars daşa sırasında) yedi yıldan beri meditasyon eğitimimle ve aynı zamanda Batı’ya yabancı bir ülkenin astrolojisini getirme dharmanûa ilgilidir.

Dasamsa yani kariyer haritamın onuncu evinin yöneticisinin birinci evde olması, kariyerime çok kişisel biçimde yaklaştığımı veya kişiliğimi bir şekilde kariyer amaçlarım için kullanmak istediğimi gösterebilir. Bu astrolojik olarak da doğru görünüyor çünkü bu yazı, benim astrolojinin büyüklüğünü, etkilerini ve yararlarım örneklemek için kendi hayatımı kullanarak yazdığım ikinci . (Diğer ın adı’Astro-Logos, Language of Life: The True Story of a Man and the People and Planets Around Him’ -AstroLogos, Hayatın Dili: Bir Adamın ve Etrafındaki İnsanların ve Gezegenlerin Gerçek Hikayesi.)

Bir evlilik haritasını incelediğiniz zaman, en çok bilgiyi yedinci evden elde edersiniz. Bir çocuk haritası incelerken beşinci eve bakm. Kardeşler (drakana) haritası için üçüncü eve, ebeveynler haritası için (dıoadasamsa) için dördüncü-onuncu veya dördüncü-dokuzuncu evlere bakın ve bu böyle gider. Saptamsa veya çocuklar haritasının analizinde eğer beşinci evin yöneticisi yönettiği veya yüceldiği burçtaysa, çocuklarla iyi sonuçlar alınması olasıdır. Ama düşük olduğu burçtaysa veya altıncı, sekizinci veya on ikinci evlerdeyse (yani dusthana evlerindeyse) çocuklarla bazı sorunlar veya acılar olabilir. Eğer bir dasamsa yani kariyer haritasının onuncu evinde bir benefik gezegen varsa, özellikle de bu gezegenin daşa veya buktisinde meslekte iyi sonuçlar öngörülebilir. Bir evlilik haritasının yedinci evinde eğer Satürn veya Mars varsa, natal haritada evlilik ne kadar iyi görünürse görünsün -bu hiç önemli değildir-, evlilik yaşammda karmik problemler veya çatışmalar beklenebilir. Bu, vurgulan kullanmanın güvenilir bir yoludur.

Varga haritalarının etkileri, rasi yani doğum haritasının gösterdiği durumlardan daha önemli veya güçlü değildir. Ama BİR VARGA HARİTASINDA ÖZEL BİR EVLE BAĞLANTILI BİR GEZEGENİN DAŞA VEYA BUKTİSİNDE (yukarıda açıkladığım şekilde) o insan varga haritası gezegeniyle gösterilen sonuçlar alır. (Aynı zamanda natal haritada belirtilmiş etkileri de alır.)

Varga haritalardaki açıların kullanımına gelince; onları kullanmak benim sağduyumu zorlar ve deneyimimle çelişir. Hintli rehberlerim varga haritalardaki açüan ya da kavuşumları kullanmıyorlardı, ben de kullanmıyorum. Bazı çok önemli Hintli astrologların bu açılan kullandıklarım biliyorum, ama bu benim tavsiye edeceğim bir şey değil.
Belki de en önemli noktayı tekrarlıyorum: astrologlar Batıkların haritalarının analizinde ilk önce özel haritanın doğruluğunu belirlemeden, herhangi bir varga haritasını kul-lanmaktan kaçınmalıdırlar. Hint kültüründe bir öğretmen son derece vurgulayarak bir mesajı iletmek istediğinde onu üç kez tekrarlar. Batıda çoğu astrolog incelediği bölünmüş haritanın doğru olup olmadığım belirlemeden varga haritaları kullanarak her çeşit öngörümde bulunduklan için, ben de bunu üç kez tekrarlayacağım: Varga haritaların ev yerleşimleri (burç yerleşimleri değil) sıklıkla doğum zamanındaki küçüçük bir farkla bozulur. Varga haritaların ev yerleşimleri (burç yerleşimleri değil) sıklıkla doğum zamanındaki küçücük bir farkla bozulur. Varga haritaların ev yerleşimleri (burç yerleşimleri değil) sıklıkla doğum zamanındaki küçücük bir farkla bozulur.

Ocak 1972’de, üniversitedeki tiyatro günlerimin ortasmda spiritüel duygulanm uyanmaya başladı ve transandantal meditasyona kabul edildim. Bu, Ay daşa-Venüs bukti sırasındaydı. Ay benim on ikinci evimdedir (aydınlanma ve ruhsal büyüme), bukti gezegen Venüs hem spiritüel on ikinci evin yöneticisiyle (yani Mars’la) hem de metafiziksel ve öte dünya konularıyla ilgili Ketu’yla yakın bir kavuşumdadır. Dokuz ay sonra yani Eylül 1972’de Mars daşaya girdim ve hayatım usulca ama çarpıc?? bir şekilde değişmeye başladı. Hiç farkına varmadan gitgide meditasyondan büyülenmeye başladım ve hayatımda ilk defa kadınlarla ilişki kurabildiğimi gördüm. Haritamda Mars yedinci evi (evlilik) ve on ikinci evi (aydınlanma veya kesin kurtuluş evini) yönetir. Köşesel dördüncü evde yer aldığı ve benefik Venüs’ten sadece iki derece uzak olduğu için güçlenmiştir. Ketu’yla sıkı bir kavuşumu olduğu halde Venüs’le yakın kavuşumundan iyi enerji aldığı için, Ketu’dan normalde olduğu kadar zarar görmez.

Mars daşa bu noktaya kadar hayatımın en mutlu dönemiydi ve ben başka her hangi bir şeyden daha çok, Mars’ın benefik Venüs’le bu yakın kavuşumuna güvenirim. Bir benefik gezegene yakın kavuşum yapan bir gezegenin daşa veya buktisinde, hemen hemen her zaman olumlu sonuçlar beklenebilir. Bunun gibi, bir malefikle yakın kavuşumda olan bir gezegen, kendi döneminde üzüntü getirecektir. Mars daşada problemlerim olsa da, altta yatan derin bir mutluluk hissi ve oldukça Venüsyen bir iyi hissetme hali vardı. Mars Ketu’ya çok yakın olduğu için, aynı zamanda güçlü bir ayrılma, uzaktan ve yansız bakabilme ve ayırt etme duygusu hissettim.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

12 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)