Burçlar ve evler aynı mıdır?

indirBurçlar ve evler aynı mıdır? Hayır. Burç zihinsel malzemeyi güdü, istek, tarz, düşünce sağlar, ev ise bu zihinsel malzemenin ürettiği olaylar için nereye bakmamız gerektiğim söyler. Örneğin Başak kişinin kendisini belirli bir yetenek ve hüner kanalıyla ifade ihtiyacım temsil ederken, altıncı ev somut bir iş ve sorumluluk alanını tarif eder. İkisi çakıştığı için, altmcı evdeki ve Başak’taki Venüs’ü yorumlarken işimiz kolaylaşıyor. Oynayacağımız topların sayısı azalıyor.

Hangi ev ve burçta bulunduğuna aldırmadan, Venüs bizi, her zaman, özel insan ilişkileri konusuyla karşı karşıya getirir. Bu onun ‘ne’sidir. Ama Venüs’ün değindiği ilişkiler sadece romantik ilişkiler değildir. Venüs dostlukların ve ortaklıkların da sembolüdür. Aym zamanda renkler, biçimler ve sesler arasındaki ilişkilerin de sembolüdür. Sevgi ve anlayış bağları oluşturma kapasitemizi gösterdiği kadar estetik reaksiyonlarımızı da gösterir.

Venüs’ü altmcı evde olduğuna göre, yaşamının şifresini çözmeye başlamakta olduğumuz İngiliz, iş hayatında muhtemelen ortaklıklar içinde çalışmaktadır. Onun ilişki kuran ne’si kendisini günlük yaşamının ne-rede’sinde ifade etmektedir. Yaşamı boyunca kendisini seçmiş olduğu iş alanının gerçekleriyle başarılı bir şekilde başa çıkabilmek için uyumlu kişisel ilişkilerle desteklenmek ihtiyacıyla karşı karşıya bulacaktır.

O bundan hoşnut mu? Başarılı mı? Belki evet. Belki hayır. Evler koşulları gösterir, onlar hakkında nasıl hissettiğimizi değil. Yaradılış itibariyle, kişimiz yalnız birisi olabilir. Bu farketmez. Altıncı evini Venüs biçimlendirdiğine göre, günlük iş yaşamındaki ilerlemesi, bir başka insanı kendi eşiti olarak kabullenmesindeki ilerlemesiyle bağlantılıdır.

Burada ne gibi tehlikelerle yüzleşmesi gerekir? Şimdiye kadar Başak bir kısmını bizim için cevapladı: müşkülpesentlik, denetimden çıkmış mükemmelliyetçilik, aşırı idealizm, gerçekçi olmayan talepler ve beklentiler. Altıncı ev bu yapboz bulmacaya bir parça daha ilave eder: eğer bu zararlı Başak Venüs özelliklerini o kişide, bir şekilde gözlersek, bu özelliklerin o kişinin duygusal ilişkilerini bozduğu kadar iş ortaklıklarını etkilediğini de görürüz.

İş alanı dışındaki basit arkadaşlıklarda bu tür Başak problemleri daha az gözlenir, zaten bu basit arkadaşlıkların kişimizin gelişiminde dikkat çekici bir rolleri yoktur. Fazla önemli değillerdir, o kadar. Yaşamım biçimlendiren bağları çoğunlukla altıncı ev arenasında yer alırlar. İş arkadaşları onun ruh ortaklarıdırlar: bunlar onun yaşamındaki sabit niteliklerdir. Altıncı evle tariflenen, yaşam alanının bir bölümüdür. Buna yaratıcı bir yamt verebilir veya ona öfkelenebilir. Ama onu asla değiştiremez. İşini paylaşmadığı sürekli bir sevgi olamaz, dostlarının ve sevgililerinin desteklemediği sürekli bir iş olamaz: bizim İngiliz’in Venüs’ünün mesajı budur.

İngiliz’in yaşamında bu kadar önemli rol oynayan bu insanlar kimlerdir? Bir kere daha, cevabı Venüs verir: onun partnerleri Venüs özelliklerine sahip kişilerdir. Sanatçılar. Danışmanlar. Nazik, duyarlı insanlar. Çekici insanlar. Ve o, bu tür insanlarla, ne tür işler yapar? Yine, Venüs cevaplar. Venüs’e özgü fonksiyonlarım ifade edebileceği ve geliştirebileceği bir iş bulması gerekir. Belki halkla ilişkilerde çalışıyordur. Belki psikologdur. Belki de bir sanatçıdır şair, müzisyen, kuaför veya dekoratördür. Biz onun yazgısını söyleyemeyiz, bu ona kalmış. Venüs birçok seçenek sunar. Ama astroloji bu seçeneklerin kapsamım daraltır. Profesyonellik anlamında, bu insamn yazgısı Venüs’te gizlidir. İş dünyasında, bu psikolojik fonksiyon onu yönlendiren yıldızdır. Eğer bunu ihmal ederse, amaçsızlıkla ve kapalı kapılarla karşılaşacaktır.

Bu, bir bütünün sadece bir “parça”sıdır. İngiliz’in kişiliğine özgü bir parça. Her doğum haritasında bu parçalardan on adet bulunur. Hepsini çözüp, tekrar bir arada dokuduğumuz zaman yorumun büyücülüğüne egemen oluruz. Her çözümlemede kullanabileceğimiz genel bir yöntemi kavrayabilmek için buraya kadar yaptıklarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Bir çok “parça” vardır, ama hepsi aym şekilde çalışır. Eğer ne’lerimize, niçin’lerimize ve nerede’lerimize sadık kalırsak, sembollerin kombinasyonları aklımızı uzun süre karıştıramaz.
İsim: *

Mail: *

20 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)