Burçlar

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembol

İncelediğimiz daşaya göre, Ay daşanın duygusal oluşuyla aynı şekilde, Mars daşa güçlü enerji, güdü ve tutkuyla tanımlandı. Bu, Mars’ın doğasıdır. Haritamda tutku ve cinsel enerji yoğun, çünkü Mars Venüs’e çok yakın. Mars daşa sırasmda, meditasyon derslerine devam ederken cinsel ilişkiden uzak durmaya çalışmanın, zorun da ötesinde tam bir işkence olduğunu net bir şekilde hatırlıyorum.

Mars daşanın son yılında Ay alt dönemine girdim ve evlilik yaşamım hızla kötüleşti. Bunun nedeni, daha önce de anlattığım gibi navamsa yani evlilik haritamda Ay’ın düşük yerleşimiydi. Mars-Ay daşa-buktinin bitmesinden ve Rahu daşanın başlamasından bir kaç ay sonra, eşimle yollarımız ayrıldı ve sonunda boşandık. Boşanma benim daha önce hiç düşünmediğim bir şeydi ve çok sancılıydı. Eski Hint yazılan Rahu dönemlerinin bazen daşanın hem ilk hem de son bir ka?? yılında yoğun ve yıkıcı etkiler getirdiğini söyler. Ve Rahu daşam başladığında tam olarak gerçekleşen şey buydu. Sanki boşanma yeterince acı vermemiş gibi, yalnızca bir kaç kısa ay soma babam kansere yakalandı ve öldü. Bu benim hayatımın en büyük kaybıydı ve tam iki yıl acım hiç dinmedi.

Rahu daşanın neden bu kadar yoğun ve çarpıcı etkiler getirdiği konusunda bir kaç farklı olasılık vardır. Bazı astrologlar Rahu’nun malefik evleri yöneten iki gezegene çok yakın açılan olmasını işaret ederler (Venüs ve Mars altıncı ve on ikinci evleri yönetirler.) Diğerleri bunun nedeninin Rahu’yla dispozitörü arasındaki kötü ilişki olduğunu söyleyebilirler. Rahu’nun dispozitörü Satürn’dür (çünkü Satürn Rahu’nun yerleştiği evi yönetir). Rahu Satürn’den altı ev uzaktadır ve altıncı ev ilişkileri (sekizinci ve on ikinci ev ilişkileri gibi) berbattır.
Olumlu yönden bakıldığında, Rahu onuncu evde iyidir çünkü malefik gezegenler upachaya evlerinde (yani üç, altı, on ve on birinci evlerde) gelişip parlarlar. Ün kazanma, kabul görme, taktir edilme ve öne çıkma, onuncu evdeki Rahu’nun daşası sırasında çok görülen bir durumdur. Dahası Rahu’nun dispozitörü (Satürn) şanslı beşinci evdedir ve benefik Jüpiter’le tam açısı vardır. Jüpiter’in sekizinci evi yönetmesinin, zarara neden olduğu bir gerçek ama aynı zamanda kendi doğal iyi enerjisini de geçirir. Rahu daşa sırasında astroloji larım nedeniyle astroloji topluluklarında büyük beğeni kazandım. İlk ım olan Ancient Hindu Astrology for the Modem Western Astrologer (Modem Batılı Astrolog için Eski Hint Astrolojisi) Hindistan’da bile satıldı.

Birlikte çalıştığım Hintli astrologlar burç yerleşimine pek önem vermeseler de, burçlann bir etkisi vardır. Haritamda Rahu, astroloji, tarot ve benzeri gizemli konularla bağlantılı Kova’da. Rahu daşanın başlamasından bir ya da iki ay içinde hayatınım ilk astroloji metnim okudum ve konudan tam anlamıyla büyülendim. Hemen ardından astroloji ça-lışmaya başladım ve geri kalanı söyledikleri gibi tarih oldu. Belki olumsuz tek şey spiritüel açlığımın dinmesi ve duadan ve meditasyondan artık o kadar etkilenmememdi. Şeytan yılan Rahu’nun doğası böyledir.
Rahu dünyevi başarıya olan özlemleri ve arzuları simgeler ve bu benim yaklaşık son on dört yılımın hikayesi oldu. Önemli ve başarüı profesyonel performanslarımdan zevk alırken ve onuncu evdeki Rahu’nun sıklıkla getirdiği şekilde Hindistan, İsrail ve Nepal’e uzun ve zorlu ruhsal hac yolculukları yaparken, Mars daşa sırasında hissettiğim ruhsal hoşnutluğun ve ilahi yumuşaklığın bir parçasından hoşlanmadım. Benim hayatımda Ra-hu’nun etkisi, her şeyden çok hiç bitmeyen bir tanınma, taktir edilme, kariyer için başarı ve astrolojinin teşviki arzusu şeklinde oldu. Astroloji dünyasına katkıda bulunmak heyecan ve onur verici ama Rahu periyoduyla birlikte (bunu) bitirmiş olmaya ve bir kaç kısa yıl içinde başlayan Jüpiter daşayı deneyimlemeye çok daha istekliyim.

Haritam ruhsal olana dünyevi olandan daha eğilimli olduğu için, Jüpiteryen enerji Rahu’nunkine göre çok daha baştan çıkarıcıdır. Jüpiter’in haritamdaki konumu aşırılıkların yoğun bir karışımı. Olumlu açıdan Jüpiter kendi burcu olan Balık’ta ve rajayogakaraka veya kraliyet birliği oluşturucu Satürn’den tam dereceyle açısı var. Ayrıca varga haritalarda Jüpiter üç kez kendi burcunda, üç kez de yüceldiği burçta olduğu için nataldeki Jüpiter’i güçlendirir. Olumsuz açıdansa birinci sınıf iki malefikten, yani Mars ve Satürn’den tam dereceyle açı alır. Jüpiter’in sekizinci ev yöneticiliği zararlıdır çünkü sekizinci ev bir dusthana (yani acı üreten) evidir. Ama sekizinci ev aynı zamanda astrolojiyi yönetir ve astroloji benim mesleğimdir.

Jüpiter dinin, felsefenin, seyahatin ve zenginliğin gezegenidir. Hem (finansal kazançlar ve yardımlarla, gruplar ve arkadaşlar, büyük hedefler ve arzularla ilgili) on birinci evdedir, hem de bu evi yönetir. Aynı zamanda (gizemli konular, eşlerden ya da ortaklardan gelen paralar, kalıtım, ölüm ve benzeri temalı) sekizinci evi de yönetir. Yukarıda tanımlandığı gibi Jüpiter hem son derece iyi konumlanmış hem de son derece zarar görmüştür. Bu Jüpiter dasa’nm etkilerinin ne olacağı hakkında sizin tahmininiz nedir?

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ  1. Mihriban dedi ki:

    17 mart 87 sabah 5:00-5:30 arasında doğmuşum.benım daşam doğum haritam ne oluyor acaba

  2. sema dedi ki:

    10/10/1977 sabah 10 12 arasında doğmuşum doğum haritamda neler oluyor


İsim: *

Mail: *

19 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)