Boğa Burcu Fal Bak

zodiacpeople1
Transit Neptün’ün natal Satürn’le kavuşumunda, kişi eski gerçeklik algılanmn aşındığı ve hayatının eski yapılarının un ufak olduğu stresli bir dönem yaşar. İşi parçalanabilir, kariyeri sona erebilir ve hayatının temel formaliteleri aniden çökebilir. Kişi varoluşunu dayandırdığı şeylere daha fazla güvenemeyeceğini anlar. Daha da kaygılandırıcı olan, inançlarının, fikirlerinin ve onun için önemli olan her şeyin, geçmiş hünerlerim ve başanlannı yok eden kontrol edilemez koşullar tarafından önemsiz olduğunun kanıtlanmasıdır. Kişinin hayatındaki hangi alanların en çok etkileneceğini kesin şekilde söylemek imkansızdır. Ancak gerçekliğinin temelim oluşturan her neyse, şu anda kişinin gelişmesini sağlamak üzere dağılır.

Bu transitin amacı, dünyevi seviyede, kişiyi yeni yaşam alanlarına hareket etmeye zorlamaktır, çünkü eski gerçekliği artık yararlı değildir. Kişisel gelişimiyle ilgilenen bir birey, bu transit süresince varoluşun sürekli değişen doğasıyla yüzleşir ve gerçeklerin farklı bilinç hallerine göre değiştiğini anlar. Kişi, dış koşulların derin değişiminin arkasındaki sebebi analiz ederken, içsel benliğinin yavaş yavaş dönüştüğünü anlamaya başlar. Meseleyi dikkat ve dürüstlükle düşünürken, tutkularının artık aynı olmadığım anlar. İçten, yani ruhundan, özünden, benliğinden gelen dürtüleri değişmiştir ve hayatının önemli özellikleri sürekli olarak parçalanmaktadır.

Birçoklan için, Neptün’ün natal Satürn’e ikiyle dört aylık sürelerle iki yıl boyunca yapüğı bu transit zordur. Kişi kendim güvensiz, savunmasız ve korunmasız hisseder. Kafası kanşmış, yönünü şaşırmış ve endişelidir. Kaynaklarının çoğu gitmiştir, çok az kontrolü vardır ve başkalan üzerindeki otoritesini kaybetmiştir. Daha da kötüsü, her zamanki bilgeliğine başvuramaz. Şimdiki sorunlarının geçmiş davranışlarından kaynaklandığım hisseder. Daha önce bu davranışlarının sorumluluğunu alsaydı şu anki belirsiz, riskli duru-munda olmayacağım sezer.

Kişi özellikle kendine iyi bakmalıdır. Farkında olsun olmasm stres altodadır ve iyi yiyip iyi dinlenmelidir. En iyi strateji, hayatının formunu ve yapışım doğarım akışıyla uyumlamaktır. Kalbim, sezgilerini ve içgüdüsünü izlemeli ve hepsinden önemlisi en manüklı, en ölçülü ve yapılması doğru görünen şeylere dayalı karar vermekten kaçınmalıdır. Kişinin görevi, ne olursa olsun duygularıyla ve doğayla uyumlu olacak şekilde hareket etmektir. Harekete geçmeden önce geçici, ama gerekli belirsizlik ve ayarlanma sürecine katlanmalıdır. Ya da geçmiş bakış açısmdan önemsiz görünen bir yola girmek zorunda kalabilir. Onun için önemli olan şey, kendine dürüst olması ve en gerçek, en içten arzularım elinden geldiğince izlemesidir.

Kişinin Satürn’ün natal ev pozisyonunun temsil ettiği yaşam alanlarında sorunları vardır. Kusurlarım kabul etmeye zorlanır. Ün ve prestijim kaybetmekten ötürü acı çekebüir. Bu transitte başlayan aktiviteler, kişinin cesaretsizliğim ve depresyonunu yoğunlaştırarak ilerler. İşiyle ilgili aktiviteler olumlu değildir. Kişinin emlak ve bina inşa projeleri ile sorunlan olur. Yaşlı, bilge veya otorite olanlardan yardım almaz. Tüm bu süreç boyunca onu seven, destekleyen bireylerle çevrelenmeli ve korkularına korku katan ve kasvet getiren olumsuz ya da karamsar insanlardan uzak durmalıdır. Sağlık açısmdansa, dişler ve kemikler hassastır ve kişi bu nedenle kalsiyum almalıdır. Eklem iltihabı olan bireylerse, her zamankinden daha rahatsızdır. Kişi doğru teşhisi zor olabilen garip bir hastalığa maruz kalır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

17 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)