Boğa Burcu Aylık Fal Bakımı

images
Transit Pluto natal Uranüs’le kavuşum yaptığında, kişi bağımsızlık ve özgürlük için yanıp tutuşur. Büyük bir yükselme dönemine girer ve onu kısıtlayan herhangi bir şeyi yık-mak için güçlü bir istek duyar. İlerleme konusunda heyecanlı ve gelenekler konusunda sabırsızdır. Kişi kendi inançlarım ve içgüdülerini takip eder. Toplumun ve büyüklerinin değerlerinden kendim ayn hisseder. Ne tedbir ne pişmanlık duymadan gelenekten kopar. Son zamanlarda bu transit, sadece yirminci yüzyılın son otuz yılı boyunca olur ve yirmi bi-rinci yüzyılın yaklaşık ilk kırk yılı boyunca da sürer. Yirminci yüzyıl süresince bu transitten geçen bireyler, delikanlılar ve 9-12 yaş arası çocuklardır. Bu nedenle, kişinin gençliği bu transitin nasıl deneyimlendiği konusunda bir faktördür.

Kişinin algısı genişler. Gerçeği arar ve kendi deneyimine tamamen güvendiğinden, ko-layca kandırılmaz. ‘An’ı yaşar. Beş duyusunun ötesindeki gerçekliğe açılır ve yoga, meta-fizik, astroloji ve mistisizmle ilgilenebilir. Liderlik yeteneği artar ve bireyselliği, kararlılığı ve çekiciliğinden dolayı başkalarım kendine çekebilir. Uzun zamandır sahip olduğu arzu-larına göre davranır. Yine de inatçı, asi ve cüretkar davramşlara karşı dikkatli olmalıdır.
Kişi heyecanlı ve oldukça yaratıcıdır. Kendini son derece bağımsız hisseder ve yeni davramş biçimlerim dener.

Bilim, bilgisayar, havacılık ve modem teknolojilerle ilgili girişimler çok olumludur. Kişi yeni icatlar yaratmakta başarılı olabilir. Ruhsal, mistik, büyü-leyici ve enerjik insanlarla temas kurar. Ani, beklenmedik fırsatlarla karşılaşır. Uranüs’ün natal ev pozisyonunun yönettiği yaşam alanlarında yoğun, muhtemelen rahatsız edici de-neyimler yaşar. Bu gibi deneyimler, kişiyi hayatının sonuna kadar derin bir şekilde etkiler.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

16 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)