Jüpiter’in Yönettiği Burçlar

imagesJüpiter yöneticilik açısından iyi bir gezegen değildir ama yine de kendi benefik enerjisinin çok büyük bir miktarım gönderir. Satürn beşinci evde (akıl) yer alır ve dokuzuncu (din, felsefe ve yüksek bilgi) ve onuncu (kariyer ve profesyonel aktiviteler) evleri yönetir. Birinci evi yöneten Venüs’ün konumu nedeniyle çekingenlik, güven ve kabul görme becerisi konulan tüm hayat boyunca zorlu bir mücadele gerektirse de, her zaman aklımı, inancımı ve dünya görüşümü kullanarak, mesleki başan da dahil -hepsi de haritamdaki Satürn’le bağlanhlıbu alanlarda ilerlemeyi başardım.

Satürn’ün son derece güçlü natal yerleşimi her durumda buna neden olur ama, benim inancıma göre Satürn buktisinde doğmak, benim ruhumda bugüne kadar aynen devam eden şanslı bir etkiye sahiptir. Venüs daşada doğmak bir taraftan kendilik algısını zayıflatırken, diğer yandan içe dönüklük, iç gözlem, ruhsal ve okült konular yönündeki eğilimleri güçlendirir. Ama doğumdaki Satürn enerjisi deneyimi, neredeyse çelişkili bir şekilde dışa yönelimli ve kariyer amaçlı bir yaşam potansiyeli verir. Satürn başka herhangi bir gezegenden daha çok kariyer göstergesidir ve bu haritada da zaten kariyer evi olan onuncu evi yönetir.

Bir Venüs buktisine her girdiğim zaman Venüs’ün yönettiği birinci, dördüncü ve sekizinci evlerin sorunlanyla simgelenen sert dönemler yaşadım. Yani bunlar güven sorunlan, evle, arabayla, anneyle ilgili zorluklar ve Venüs’ün simgelediği boğazla ve böbreklerle bağlantılı sağlık problemleriydi. (Venüs aynı zamanda tiroidi, üreme sistemini ve -her ne kadar Satürn’ün de cilt üzerinde bazı etkileri olabilirse decildi yönetir. Satürn alt dönemi sırasında hep ya büyük mesleki başanlar veya okulda ün, muhteşem bir destek ve diğer büyük avantajlan kazandım. Ama Satürn aynı zamanda kendi temel göstergeleriyle ilgili alanlarda bazı acılar da getirdi.

Yıllarca, Satürn bir haritada ne kadar iyi yerleşirse yerleşsin veya ne kadar iyi açıları olursa olsun Satürn daşalannın ve buktilerinin her zaman bazı kısıtlamalar, engeller, gecikmeler, sorumluluklar ya da yükler ve acılar doğurduğunu gözlemledim. Satürn’ün rajayogakaraka olduğu ve Satürn dönemlerinin ve alt dönemlerinin hayatın parlak ve en önemli zamanlarını oluşturduğu Boğa ve Terazi haritalarının sahipleri için bile, bazı ciddi ıstıraplar, yokluklar neredeyse daima olur. Satürn’ün haritadaki natal konumu için de aynı durum geçerlidir. Satürn bir haritada iyi bir yerleşime ve iyi açılara sahipken, bağlantılı olduğu evlerle ve gezegenlerle ilgili konularda büyük yararlar kadar büyük sorunlar da verir.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

20 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)