BİR İNSANDA BÜYÜ YA DA CİNİN VARLIĞINI NASIL ANLAYACAĞIZ?

icerikMustafa’ya (Müslüman cine) şöyle sordum:

Biz yalnızca büyülenmiş bir kimsen büyülendiğini bu kimseye sadece cinin musallat olduğunu nasıl ayırt edeceğiz?

Büyülenmiş bir insan gencide belirli bir şeyden şikâyet eder. Bu şikâyete sebebiyet veren şey ansızın meydana gelir. Meselâ kişi, hanımını çok sevdiği halde birdenbire ondan nefret eder. Aslında bu nefreti mucip hiçbir ciddi sebep bulunmamaktadır. Büyülenmiş insanın herhangi bir uzvu ansıın ağrır vc kişiyi rahatsız eder. Bu ağrı, bazen bir cin musallat edilmek suretiyle gerçekleştirilmiş bir büyünün vermiş olduğu ağn olabilir. Cin musallat edilmek suretiyle yapılan büyü, en tehlikeli ve çetin büyü tüllerindendir. Kendisine büyü yapılmaksızın yalnız cin musallat olan kişide iki ayrı alâmet belirir.

Bıı kişi ansızın yalnızlığı vc uzleti tercih eder. Ya da tam aksine sosyal bir insan olur, fakat insanlara zarar verir. Kendisinde bu hal zuhur eden kişinin çok kolaylıkla zaman zaman yüz renginin kırmızı ve siyaha dönüştüğünü gözlemlemek mümkündür. Bu kırmızılık ve siyahlık yüzün herhangi bir kısmında da olabilir. Kendisine cin musallat olan kişi, sık sık bunaltıcı, dehşete düşürücü ve karışık kâbuslar görür. Meselâ bu kişi rüyada kendisini yüksek olmayan bir yerden düşerken görür, avnı zamanda da çok korku ve acı hisseder. Uyurken luhaf vc anlaşılması güç söz sarfeder. Durum ne olursa olsun hastayı basit bîr imtihana tabi tutarak, hastada cinin ya da büyün varlığını yok kolaylıkla keşfedebiliriz.

Ona dedim ki:

Nedir bu imtihan?

Sağ elin avucuna aşağıdaki âyet-i kerîmeleri

oku:

a) İbrahim Sûrcsi’nin son âyetleri: 42-52 arası.

b) Mü minim Sûresi nin sonu: 97-118 arası.

c) I clâk Sûresi.

d) Nâs Sûresi.
İsim: *

Mail: *

16 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)