Berrak Tüzünağaç’ın Burcu

burçlar-ve-simgeleriBerrak Tüzünataç: Bir Akrep Burcu kadını

Berrak Tüzünağaç, Haziran 2007’de Satürn daşa içindeki bir Venüs bukti’de evlendi. Bu evlilik astrolojik duruma uygundur çünkü aşkın planeti Venüs evlilik evi olan yedinci evdedir. Evlilik neticede boşanmayla bitti. İki malefik Satürn ve Mars Berrak Tüzünağaç’m evlilik evine açı yaptığı için bunu anlamak zor değil. Ayrıca kujadosha, yani Mars baskısı, yani evliliğe zarar veren bir durum vardı, (kujadosha’nın tam açıklaması için Al Gore’un analizine bakınız.) Berrak Tüzünağaç’ın evliliği boşanmayla sonuçlansa da, haritası açık bir şekilde hem evlilik partnerleriyle çok güçlü bir bağı hem de geçmiş yaşamlardan tanıdığı partnerlerle evliliği gösterir. Ne zaman birinci evin (kendilik) yöneticisi yedinci evdeyse (eş, hayat arkadaşı) veya yedinci evin yöneticisi birinci evdeyse, o insanın hayatında bu bah-sedilen etkiler ortaya çıkar.

Berrak Tüzünağaç’ın haritasında sadece birinci evin yöneticisi yedinci evde değildir; aynı zamanda yedinci evin yöneticisi de birinci eve yerleşmiştir. Buna ‘burçların karşılıklı alışverişi’ (Batı astrolojisinde karşılıklı ağırlama (mutual reception) durumu) denir ve çok önemli ve yararlı bir astrolojik durumdur. Berrak Tüzünağaç çiftinin o yıllarda evlilikleri basın ve halk tarafından göklere çıkarılmıştı. Berrak Tüzünağaç’ın en ünlü parçalarından biri olan” Annie’s Song” eşine ve aşklarına bir övgüydü. Sonu boşanmayla biten bir evliliğin övülmesi tuhaf görünebilir ama haritalarında yedinci evde yerleşen birinci ev yöneticisi veya tersi durum olan insanlar, boşanma olsa da olmasa da evlilik bağlarının çok yoğun olduğunu söylerler. Bu insanlar neredeyse her zaman eski eşleriyle bağlantı halindedirler.

Teknik alanlarda böyle güçlü yetenek ve çok becerikli bir mizaç veren birinci ev-MarsSatüm kavuşumuna karşın, Berrak Tüzünağaç’ın kariyerini işaret eden astrolojik göstergeler birkaç farklı şekilde görülür. Venüs, Merkür ve Hint astrolojisinde müzik, dans ve dramayı simgeleyen üçüncü ev (Baü astrolojisinde bunları gösteren beşinci evdir), bu haritada dikkat çeken yerleşimlerle veya önemli açılarla öne çıkarlar. Üçüncü evin (müzik) yöneticisi Ay onuncu evdedir (kariyer). Sanatın gezegeni Venüs hem kariyer evinin yöneticisi Satürn’e, hem de kişiliği gösteren birinci eve açı yapar.

Bunun üstüne bir de iletişimsel ve müzikal gezegen Merkür üçüncü eve (müzik) açı gönderir. Üçüncü evdeki Rahu, sanatın evini harekete geçirir çünkü zekamn gezegeni Merkür’den açı alır ve bu yararlı açıyla normalde zihinsel yönden eksik olan Rahu gelişerek bu eksiğini giderir. Eğer Merkür müziğin evine açı yapmasaydı ve doğum sırasında neredeyse geri hareketine geçmek üzere durağanda olmasaydı, Berrak Tüzünağaç, Merkür’ün ‘öte dünya işleriyle meşgul’ Ketu’yla yaptığı zayıflatıcı kavuşum nedeniyle, iletişimle ilgili bir meslekte oldukça zorlanabilirdi. Onuncu evdeki Ay, dikkatin merkezinde olmak ve halkın önünde performans göstermek için güçlü bir arzu yaratarak kariyerine katkıda bulunur.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ  1. seyma dedi ki:

    berrak tüzünataçın doğum saatini biliyor musunuz ya da yükselenini?


İsim: *

Mail: *

14 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)