Başka dünyalardan, uzak gezegenlerden gelen mesajlar, sinyaller, işaretler, radyo dalgalan gerçek midir?

icerik12 Nisan 1915’te Tass Ajansı, bilim dünyasında bomba etkisi yapan bir haber yayınlıyordu: “Sovyet astronomlan zeki yaratıklar tarafından gönderildiği sanılan ve bir uzay nesnesinden gelen sinyaller kaydetmişlerdir.”

Haberden iki gön sonra Moskova’da dünyanın dört bucağından gelen gazeteciler olağanüstü bir basın toplantısına katılıyorlar. Basın toplantısında Prof. Nicolai Kardadıev, 1960 yılında Amerikalı bilim adamlan ta

rafından keşfedilen ve CTA 102 diye adlandırılan bir yayın kaynağım incelediğini, bunlarda periyodik değişimlere rastladığını; bu tür bir olayın bütünüyle yeni olduğunu ve bunların başka bir dünyadan gelme sinyaller olabileceğini söylemiştir.

Olay, derinleştirilen incelemelerle başka bir noktaya yöneliyor Yayın, Samanyolundan değil, yaklaşık olarak

10 milyar tşıkyıiı ötesinde bulunan bir kaynaktan gelmekteydi. 10 milyar ışıkyılım aşan bir sinyalin, bir yayının gerçekleştirilmesi ise imkânsız görüldüğünden Kar> dachev’in varsayımı hayal! sayıldı.

Buna karşılık Florida Üniversitesine bağlı dört bilim adaou beş yıl süreyle Jüpiter gezegeninden gelen mesajları, sesleri kaydetmişlerdir. T. D. Çan’ın yönettiği araşhnnaalann çalışmalarından bu mesajların, her 9 saat, 55 dakika, 28 saniyede bir tekrarlandığı anlaşılmıştır. Uzaydan gelen sesler konusunda mesaj ve sinyaller için daha olağan, doğal nedenler düşünüldü: Gezegenin atmosferinde yer alan fırtınaların, volkanik patlamaların etkisi olabileceği kanısına varıldı. Şu var ki seslerin sürekliliği yine de değişik bir görüşe açık kapı bıraktırıyordu.

1965 Ekiminde, Rusların uzaya fırladığı laboratuvar uydusu Zond 111 Güneş sistemindeki bir gezegenden gelme çok şiddetli radyo işaretleri almıştı.

Amerikalıların Portoriko’da yaptıktan dev kulak Samanyolunun ortasına yakın, Vega ile Altarın arasında bulunan 300 ışıkyılı uzaklığındaki bir noktadan gelme sinyaller almıştır.

1960 Ağustosunda, Sidney üniversitesi Astrofizik bölümünden Prof. Bemard Mills, 500 ışıkyılı uzaklıktan, Mills’e göre de üstün bir uygarlıktan gelme radyo işaretleri almıştır. Aynı işaretler, Mills Crosstaki dev radyo

teleskopla Dr. Tony Turtlc vc Dr. Akc Vaughan’ın ilgisini çekmişti. Kasım 1967de Cambridge gözlemevinde de tespit edilen bu sesler Prof. Sir Martin RyJc tarafından LC.M. (Liftle Grecn Men Kil çök Yeşil Adamlar) diye adlandırılmıştı.
İsim: *

Mail: *

12 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)