Başka Bir Danışanım “Erkin”

ZodiacErkin ilk kez bana sitemi okuduktan sonra geldi. Halen yaşamakta olduğundan farklı, daha açık bir yaşamın potansiyelini görmüştü. Okuduğu ta yer alan bazı prensipleri yaşamına uygulamayı gerçekten istese de, bunu yapamadığını görmüştü. Hoşlanmadığı bir işte çalışıyor, ama on yıldır bu işe tahammül ediyordu. Beni aramasının asıl nedeni sorduğu ilk iki soruda belli olmuştu. Değişmenin onun için ne kadar zor olacağını bilmek istiyordu. Ona yaşamını dönüşüme uğratıp uğratamayacağını anlamasını sağlayacak aşamalı bir yöntem verebilir miydim? O bu sorulan sorduğunda, babasıyla arasındaki bir bağı açıkça görebildim. Babasıyla birlikte geçirdiği çocukluk yaşamına dair sorular sorduğumda, babasıyla ilgili çok az çocukluk anısına sahip olduğunu söyledi.

Bu durum, çoğu kez, çocuklukta kötü muamele görüldüğünü gösterdiğinden, ona ilk çocukluğuyla ilgili başka hangi anılara sahip olduğunu sordum. Uç yaşma kadar giden diğer olaylara dayanan mükemmel anılara sahip olduğunu açıkladı. Hâlâ duygusal ve fiziksel kötü muamelenin işaretlerini hissettiğimden, bugün babasıyla ilişkisinin nasıl olduğunu sordum. Babasıyla ilişkisi hakkında çizmeye başladığı tablo onun Uyum Sağlama dersi üzerinde çalıştığından kuşkulanmama neden oldu.

Erkin’in annesi tüm evlilik yaşamını kocasını üzme meye ve sinirlendirmemeye çalışarak geçirmişti. Bu tutumu çocuklarına da aşılamış, çocukları başarılı bir aile yaşamının huzuru ne pahasına olursa olsun korumak anlamına geldiği fikriyle büyümüşlerdi. Erkin’in annesinin Tanımlama dersi üzerinde çalıştığı çok açıktı ve o bir usta manipülatörün annesinin yerine, diğer usta manipülatörü kocasını geçirmişti. Çocuklarının onun yaşamında eksik olan sevecen, şefkatli desteğe sahip olmalarını istemişti. Ama bunun yerine, sadece, kocasının aileyi korku vererek ve sindirerek yönetmesine olanak vermişti.

Annesi yaşamında baş oyuncuydu, ama babası onun yaşamındaki katalizördü. Konuşmamız sırasında birden kendisi dört yaşındayken meydana gelen ve babasıyla ilgili olan bir olayı hatırladı. Bu anımn şimdi ortaya çıkmasının çok garip olduğunu düşündü, ama özel seanslarımda bu hep olurdu. O sırada Erkin iki yaşındaki erkek kardeşine şarkı söylemeyi öğretiyordu. Ama, ana babasına bu onlar ince ve tiz çığlık atma yarışması yapıyorlarmış gibi gelmişti. Annesi mutfaktan seslenerek, seslerini kısmalarını, yoksa babalarının sinirleneceğini söyledi.

Erkin, babasının hışımla mutfağa girdiğini hatırlıyordu. Mutfaktan korkunç bir sesin geldiğini hatırlarken sesi titredi. Annesi sonra sessizce banyoya girmişti. Erkin onun arkasından gitmiş ve annesinin ağzının kanadığını görünce onun gözyaşlarından ve acısından babasının sorumlu olduğunu anlamıştı. Yatak odasına girdiğinde ise babasının yatağa oturmuş sessizce ağladığını görmüştü. Babasının bir öfke sorunu olmakla birlikte, daha önce hiç bu şekilde patlamamıştı. Bir daha da böyle şiddetli bir biçimde patlamadı. Ama bu küçük kıza bir enerji damgası vurmaya yetmişti. O günden itibaren Erkin’in babasıyla ilişkisi şiddetli bir tepkiyi önlemek için evdeki huzuru korumaya dayalı olmuştu.

Erkin bir ilişkiye girmeyi, evlenmeyi, kendi çocuklarının olmasını ne kadar çok istemiş olursa olsun, tüm yaşamını hassas dengeyi korumaya, rahat ve sakin durumu bozmamaya çalışarak geçirmesi hayallerini gerçekleştirmesini engellemişti.

Bu arada, Erkin’in Güven dersi üzerinde çalışan babası öfkesiyle başa çıkmayı öğrenmeye yönelmişti. Trajedi şu ki, onun ikincil yaşamdersi İletişim (kurmayı öğrenmek) olduğundan, kimse babanın öfkesiyle başa çıktığını bilmiyordu, bu yüzden herkes aynı şekilde davranmaya devam etmişti. İşin ilginç yanı, Maıyann hiçbir zaman gerçekten kötü muamele görmemiş olmasına rağmen, böyle bir eneıji damgası taşıyordu. Bu benim aktarılmış eneıji damgası dediğim şeyin mükemmel bir örneğidir, bu durumda bir eneıji damgası bir kişiden onun enerji alanında bulunan ve aslında o deneyimi geçirmemiş olan bir başka kişiye aktarılır.

Burada, çok başarılı bulduğum bir yöntem kullandım. Maıyann’den kendisini yaşamının doğal bir gözlemcisi olarak görmesini istedim. Bu onun o olaylarla olan duygusal bağım koparmasını, yargıları bırakmasını ve olayı başka birinin başına geliyormuş gibi görmesini sağladı. Sonra ona kendi yaşam dersini kolaylaştırmak için yapmış olduğu kontratlar olarak gördüğüm daha geniş perspektifi gösterdim. O bu perspektifin ilginç olduğunu düşünmekle birlikte onu kendi durumuyla iliş kilendiremedi.

Yine de tohumlar ekilmişti. Dört ay sonra Erkin bir başka seans için aradı. Bu kez önceki seansta olup bitenler hakkında bir sürü soru sordu. Önceki konuşmamızı çok az hatırlamama rağmen, daha önce anlattığım aynı senaryoyu tam olarak görebildim. Birden Erkin daha büyük tabloyu bir an için gördü ve buradan nereye gitmesi gerektiğini bilmek istedi. Şimdi o Uyum Sağlama dersi üzerinde çalıştığı bilgisine açıktı. Artık babasından korkmadığından, ona babasıyla görüşüp dört yaşındayken meydana gelen olay hakkında konuşarak bu eneıji damgasını iyileştirmeye başlayabileceğini söyledim.

Uç hafta sonra telesekreterimde çok uzun ve heyecanlı bir mesaj buldum. Erkin babasıyla birlikte her şeyi açıklığa
kavuşturmuş ve çok canlı bir biçimde hatırladığı o olayın iki zıt etki yapmış olduğunu öğrenmişti. Erkin için, bu olay statükoyu (mevcut durumu) koruyup sürdürmenin güvenli olduğunu öğreten bir katalizör olmuştu. Babası ise bu olaydan statükoyu sürdürmenin tehlikeli olduğu dersini almış ve böy lece bu olay onun değişmesine neden olmuştu. \ma onun ikincil yaşam dersi İletişim olduğundan, diğerlerine kendisinin değişmiş olduğunu görmelerini sağlayacak bir şey söylememişti.

Babası Erkin’in o sırada bu olayı hatırlamayacak kadar küçük olduğunu düşündüğünden, bu olayın onun yaşamını böylesine etkilemiş olduğunu görünce şaşırmıştı. Sonra Erkin’i şaşırtan bir şey yaparak, bu olayı ona yaşattığı ve büyürken onu duygusal olarak desteklemediği için özür dilemişti. O gün paylaştıkları gözyaşları her ikisini de iyileştirmişti. Onlar iletişime dayanan yeni bir ilişkiye başlamakla kalmamışlar, bu Erkin’e değişimi aramaya başlayacak güveni de vermişti.

Erkin ile son kez konuştuğumda, bana şimdi bir sevgilisinin olduğunu, evini iki kere taşıdığını ve işini değiştirdiğini söyledi. O şimdi çocuklarla çalışıyor ve işini seviyordu. Yaşamını statükoyu aynen koruma temeli üzerine inşa etmiş biri olarak, Erkin şimdi daha önce hayal ettiğinden daha fazla risk alıyor ve bu süreçte yaşamdan mümkün olabileceğini hayal ettiğinden daha fazla zevk alıyordu.
İsim: *

Mail: *

12 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)