BAŞAK BURCUNDA DOĞAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Başak erkeğinin en önemli özelliği doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden hemen ayırt edebilme yeteneğidir. Başak erkeği herşeyi ince eler sık dokur, sıkı gözlemden, eleştiri ve incelemelerden geçirerek sınıflara ayırır. Onun bu özellik bilhassa meslek yaşantısında çok yararlı olur. Çünkü Başak erkeği çevresindeki insanların gizli ya da aşikar değerlerini ilk bakışta anlayarak herkesi ona göre yerli yerince oturtmasını ve değerlendirmesini bilir. Titizdir, dakik ve metodik olmaya önem verir. Mali işlerde son derece dikkatli ve keskin görüşlüdür. Bu yüzden bankacılık, muhasebecilik ya da para işlerineyatkınlık gerektiren herhangi bir meslekte büyük bir başarı kazanabilir. Beri yandan bu erkek otorite ve buyurganlık gerektiren işlerde çok fazla ilerliyemez. Çünkü ilerliyebilmesi için çevresindekileri komutası altına alması gerekir. Oysa Başak erkeği böyle bir işe kalkıştığı zaman istemiyerek çok sertleşir ve çevresindekilerin kalbini kırar.

Bir çok Başak erkeklerinin perde arkalarında çalıştığını görürüz. Meslektaşlarının hepsinden daha çalışkan olmakla birlikte aklı başında olanlar ve kendilerini iyi tanıyanlar ön plâna çıkmaktan kaçınırlar. Titiz fakat sessiz ve derinden çalışırlar, en ufak ayrıntıları bile ihmal etmezler. Beri yandan bu, ne yazık ki birçok Başak erkeklerinin giderek silikleşmesine, pısırıklaşmasına neden olur. Bu yüzden onun perde önüne itip yetiştirdiği kişiler ilerler ve daha yüksek mevkilere tırmanırken Başak erkeğinin bir köşe de unutulduğu da görülebilir. Böyle bir durumdan silkinip kurtulamıyan Başak erkeklerinin ömürlerinin sonuna kadar kıyıda köşede, silik işlerde, tam değerleri bilinmeden harcandıkları görülür.

Başak erkeği oldukça verici bir insandır. Başkaları için zaman ve enerjisini bol bol harcarsa da bunun bir sınırı vardır. Karşısındakinin kendinden aşırı şeyler beklediğini sezdiği zaman Başak erkeği tam vaktinde, dur demesini bilir. Bu kararından da dönemez.

Bu tipin sevgi ve övgü gösterileri kıttır. Para konusundaki hesabiliği ise cimriliğinden değil, başkalarının eline bakmak korkusundan doğar. Bu yüzden Başak erkeği sade, gösterişsiz, masrafsız bir yaşam tarzı seçer. Mesleğinde ilerleyip son derece zengin olsa bile parasını gene hesaplı ve dikkatli harcamakta devam eder.

Başak erkeği kolay kolay sevmez ama bir kere sevdi mi tam sever ve seçtiği eşe sonuna kadar sadık kalmaktan büyük zevk duyar. Başak erkeği çocuklara pek düşkün değildir ama baba olduğu zaman çok iyi bir baba olur çünkü Başak erkeği yaptığı her işi çok iyi yapmak ister.

Arkadaşları Başak erkeğinin seks konusunda fazla çekingen, fazla temiz ve platonik olmasından yakınabilirler. Eşi, aile bireyleri, sevdikleri, yakınları onu güç bir adam olarak nitelendirirler. Bunda haklı da olabilirler. Başak erkeğinin kılı kırka yaran eleştirmen huyu, para konusundaki aşırı dikkati çevresindekiler için kolay ve rahat bir ortam hazırlamaz. Her yönden olduğu gibi ahlâk yönünden de Başak erkeğinin değer ölçüleri çok yüksektir ve seçtiği eşin ve arkadaşlarının bu yüksek ölçülere uymasını bekler. Onların en ufak bir zaaflarım hoş görmekte büyük güçlük çeker.

SEKS

Demin de dediğimiz gibi Başak erkeği sevdi mi tam sever fakat cinsel yönden çok iştahlı ve güçlü değildir. Seçtiği kadın iyi yürekli, anlayışlı ve sabırlı olmalıdır. Çünkü Başak erkeği çoğu zaman seks yönünden duygusuz ve soğuk görünebilir. Bir çok zamanlar bu sadece görünüşten ibaret kalsa bile reddedilmeyecek bir gerçekte şudur ki Başak erkeği cinselliğe gerçekten de hayatında büyük bir önem vermez. Aşkını kelimeleriyle ifade etmekte de güçlük çeker. Bunu kendinden bekleyen kadını bir türlü anlayamaz. İçindeki hisleri yeterince dışarıya vurduğundan emindir. Çevresindekilerin bunu anlamakta güçlük çekemeierine şaşar. Kendisi duygularım ufak tefek gündelik davranışlarının inceliği ile ortaya serer. Özellikle hayatın güç dönemlerinde ve hastalık sırasında sevgisini, ince düşüncesini ve şefkatini hareketleriyle açığa vurur. Böyle zamanlarda Başak erkeği muhtaç durumda olan yakınlarına ve sevdiklerine kol kanat gererek gerçek bir koruyucu melek olur çıkar.

BAŞAK BURCU (VİRGA)

Zanaatçinin, el emekçinin ve eleştirmenin simgesidir. 24’Ağustos 23 Eylül

Başlıca özellikleri: Dakik, metodik, çalışkan, titiz, zeki, maddiyattan hoşlanmaz, manevi değerlerin daha çok üzerinde durur. Planeti Merkür, Uğurlu Mücevherleri: Pembe ve eflatun renkli ay taşları, Uğurlu renkleri: Gri ya da lacivert, Uğurlu metalleri: Civa.

BAŞAK BURCUNDA DOĞAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ_1.jpg

Bir önceki yazım: KAHVE TABAĞI FALINA NASIL BAKILIR?
İsim: *

Mail: *

12 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)