Başak Burcu

BAŞAK BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs altıncı evden geçerken,Başak Burcu kişi kişisel gelişim ve arınma olanağının farkına varır. Özellikle sağlık, diyet, giyim ve günlük çalışmada harekete geçer. Sağlıklı yiyeceklere, şifa yöntemlerine ya da bedenini temizleyen, organizmaya enerji veren ve fiziksel sağlığım zenginleştiren insani herhangi bir çabaya ilgi duyabilir. Başak Burcu bedensel fonksiyonlarının altında yatan prensiplerle ve yasalarla ilgili öğrenebildiği her şey karşısında büyülenir. Sağlığıyla ilgili sürekli bir şey öğrenir ve bu süreçte sağlığına odaklanma ve bu alanda dinamik harekete geçme konusunda büyük bir ilerleme kaydeder. Bu yıllar boyunca, benimsenen beslenme değişiklikleri ve şifa teknikleri yenilenme ve fiziksel gelişimle sonlanır. Başak Burcu bir an önce bedenini antmak ister.

Her günkü işiyle olan ilişkisi dönüşür. Uranüs beşinci evden geçtiğinde, kişi yaklaşık yedi yılım, ruhunu ve yaratıcılığım canlandırmakla geçirmişti. Şimdiki görevi kazandığı yaşam enerjisini her günkü deneyimiyle birleştirmektir. İş yerine orijinallik, yaratıcılık ve heyecan getirmeye can atar. Yeni iş yöntemleri ve ürünleri geliştirme özgürlüğü için yanıp tutuşur ve çoğu işle ilgili olan her günkü angaryalara zorlukla katlanabilir. İşinde yaratıcıdır, coşkuludur ve yenilikçi tavrı başansma da katkıda bulunur.

Bununla birlikte, Başak Burcu Uranüs enerjisine iyi karşılık versin vermesin, sonuçta bu, tüm Uranüs transitlerinin en sinir bozucu ve can sıkıcı olanlarından biridir. Altıncı evle ilgili (günlük çalışma, kişisel gelişim, sağlık, diyet, başkalarına hizmet gibi) meseleler neredeyse tamamen disipline, rutine ve bir sisteme dayanmaktadır. Uranüs bu niteliklerin tersini temsil eder ve hatta her türlü sınırlama, düzen ve kural için açık bir nefreti bile sembolize eder. Kişi aniden geleneksel yöntemlerden, günlük işlerden ve vasat alışılagelmiş görevlerden nefret eder. İşteki sabrı sonuna kadar zorlarur. Kişinin işi uç noktada yaratıcı, uyarıcı ya da serbest değilse, yaklaşık yedi yıl boyunca işinde kendini hapsedilmiş gibi hisseder. Zaman sanki durmuş kadar ağır geçebilir.

Başak Burcu işverenine itaat etme konusunda mutsuzdur ve asi ya da savunmacı olabilir. Çalışma koşulları boğucu ya da yıpratıcıysa, biraz asi olabilir, iş arkadaşlarım etkileyebilir ve onları tahrik edebilir. İsteğim dile getirir ve düşüncelerinin bilinmesini ister. İşindeki daha büyük olasılıkları ve potansiyeli görür ve tutucu, ilerleme kaydedemeyen çalışanlara kızgınlık duyabilir. Bu transitin başmda ve sonuna doğru iş değiştirmek için güçlü bir potansiyel söz konusudur. Kişi astroloji, bilim, okült sanatlar, bilgisayar programcılığı ya da elektronik gibi meslekler seçebilir. Mucitler, gelecekteki yeniliklerle ve projelerle ve yukarıda bahsedilen alanlarla ilgilenen veya zaten çalışmakta olan bireyler, bu transitten büyük yararlar sağlayabilir. Bununla birlikte, kişi bu zamanda işinde özgürlük ve hoşgörü ihtiyacı duyabilir. Aslında şans verilse, tek başma çalışmayı tercih edebilir.

Başak Burcu sağlığıyla ve sağlık konularıyla çok ilgilendiğinden, eğer daha önceden böyle bir alana hazırlanmışsa sağlıkla ilgili herhangi bir mesleğe atılmayı düşünebilir. Uranüs altıncı ev çizgisine geldiğinde, sinir hastalıklarına, spazmlara ya da diğer rahatsızlıklara maruz kalabilir. Bu gibi hastalıklar kişinin şifa yöntemlerine dalması için itici güç olur. Altıncı ev giyinmeyle de ilgili olduğu için, kişi yeni bir gardırop düzebilir ya da daha heyecan verici ve dinamik bir giyinme tarzı benimseyebilir. İş arkadaşlarıyla ve altında çalışanlarla ilginç, tuhaf şeyler olabilir. Kişi üst düzeydeyse, çalışanlarına, hizmetkârlarına ya da evindeki diğer hizmetlilere çok dikkat etmelidir. Kişi şimdi detaylara odaklı uğraşılarda sivrilebilir. Ama yine de, ancak daha büyük vizyonunda ilerlemesine yardım ediyorsa detaylarla ilgili bu gibi görevlere katlanabilir.

Bu transit bahsedilen alanlarda önemli ve verimli olsa da, kişinin günlük yaşanunda yarattığı hisler engellenmişlik, bezginlik ve baskı olabilir. Teorik olarak, Uranüs rutin görevlerin, disiplinli çabalarm, günlük çalışmalarm ve diğer tekrarlayıp duran işlerin sıkıcı dünyasını büyük ölçüde canlandınyormuş gibidir. Ancak pratikte, bundan daha çok kişi sadece kendini her günkü akış içinde son derece sabırsız, hatta kusur bulup duran dırdırcı ve sürekli gergin hisseder. Bunun sebebi çok net değildir. Tek olası açıklaması şudur; altıncı ev saf ve mükemmeliyetçi Başak burcuna karşılık gelir. Belki de Uranüs’ün aydınlatıcı enerjisi, göreli varoluşta bulunmayan bir durum için çok aşın bir şekilde hissedilen bir özlemi adeta körükler.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)