Başak Burcu Yıllık Burç Yorumu

BAŞAK BURCU SATÜRN TRANSİTİSatürn altıncı evden geçerken,Başak Burcu  kişi günlük çalışmanın değerini anlar. Sağlığının, görüntüsünün ve alışkanlıklarının sorumluluğunu alır. Başak Burcu  daha sıkı, daha uzun ve yirmi dokuz yıldır hiç olmadığı kadar çok çalışması gereken koşullar ortaya çıkabilir. Amaçlarım gerçekleştirmek için daha iyi yollar bulur, alışkanlık yöntemlerini ve prosedürlerini geliştirir. Hiç olmadığı kadar organizedir.

Çalışma arkadaşlan, çalışanlan ya da her ikisi yüzünden zorluklarla ve hayal kınklıklanyla karşılaşabilir. Muhtemelen etrafındakilerden daha çok çalışacaktır. Yine de bariz bir şekilde çok az takdir görür ya da çok az beğeni toplar. Kötü davranışların ya da kalitesiz çalışmaların hemen farkına varılır ve kişi eleştiriyi görmezden gelemez. Bu zamanlarda haksız olarak azarlanabilir. Onun görevi, bu iki buçuk yıllık süreçte, karakteristik olarak dar odaklı ve sıradan bir yapıdan oluşan iş yerinde bilinçli, çok akıllı ve becerikli olmaktır.

Başak Burcu  kendini sıkıcı ve sınırlayıcı bir işte bulabilir. Yaptığı iş tatminden ve tamamlanmaktan uzaktır. Belirli durumlarda, kişi istifa etmeye, monotonluktan, motive etmeyen işinden dolayı işsiz kalmaya karar verir. Yine de böylesine bir tepki kişi daha iyi bir koşulu ciddi bir şekilde anyorsa akıllıcadır. İş yerindeki baskıdan ve mücadeleden kaçıyorsa, o zaman değerli dersleri ve deneyimleri kaçırabilir ve gelecek yıllarda daha az başanlı olabilir.

Bu transit süresince,Başak Burcu   kişi aşın derecede titiz ve seçici olur. Tüm alışkanlıklarım ve özel ritüellerirıi incelemeye başlar. Hayatım daha etkili bir şekilde planlamasını ve tasarlamasını sağlayan güçlü bir sabır duygusuna sahip olabilir. Sağlık, diyet ve giyinme gibi pratik meseleler bu dönemde özellikle önemlidir. Detaylara ve dünyevi kaygılara odaklanmak is-temeyenlere hayat yorucu ve sıkıcı gelecektir. Ama sağlık ve tüm kişisel işlerle ilgili sorumluluk almak i??in mükemmel bir zamandır. Satürn’ün son ‘kişisel1 evden geçişidir bu. Kişi toplumsal hayatım, toplumsal konulan ve geniş alanda toplumla olan ilişkisini etkileyen son altı ev boyunca sürecek Satürn transitlerine kendim hazırlamalı ve güçlendirmelidir.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz programlan işe yarar. Sonunda düzeltilmesi için, bu transitin başlangıcında zayıf ya da hassas beden fonksiyonlan aniden bozulabilir. Kişi kronik hastalıklara ciddi bir şekilde yaklaşmalıdır. Bazıları için sağlık sorunları bu iki buçuk yıllık dönemde zor ve yorucu olsa da, bu transitin sonunda kişi fiziksel sağlığıyla ilişkisini tamamen değiştirecektir. Kısacası kişi bedeninin bakım sorumluluğunun bilincinde olur. Organizasyon, beceri, etkinlik, hizmet odaklı düşünceler, ve tıp alanında ya da diğer şifa yöntemleri üzerinde çalışmak için iyi bir zamandır.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn altıncı evden geçerken aynı anda sekizinci, on ikinci ve üçüncü evlere açı yapar. Sekizinci ve on ikinci evlere yaptığı açı cinsel hazla, borçlarla, masraflarla, vasiyetlerle, miraslarla ilgili zorluklar getirir. Borç para almak ya da para harcamak için iyi bir zaman değildir. Ayrıca, ruhsal ve okült çalışmalar iyi gitmez. Hindu sisteminde Satürn’ün üçüncü eve açısı, kardeşlerle yaşanan zorluklar ve engellenmelerin yanında kişinin günlük arzu ve hırslarım gerçekleştirmesinde sınırlı enerji anlamına gelir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

16 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)