Başak Burcu Aylık Fal Bakımı

zodiacpeople1Transit Uranüs natal Uranüs’e karşıt açı yaptiğında, kişi aniden canlanma ve yenilenme ihtiyacı duyar, insan doğasının rutini, olağanlığı ve monotonluğuyla birlikte sabırsızlık ve huzursuzluk zamanıdır. Kişi hayatındaki durağanlığı ve içinde bulunduğu değişmez düzeni daha fazla devam ettiremeyeceğini anlar. Bu transit kırk ya da kırk iki yaşma yakın olur. Fazla durağan, ruhsuz, tembel yaşamış bireyler için bu dönem, orta yaş krizinin yaşandığı ya da kişinin kendini hayatıma kavşağında bulduğu dönem olur. Kişi yaşamının yansının bittiğini hisseder. Ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar çok şey elde ettiğinin önemli olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Bir yolu diğerine tercih ederek, her türlü neşeden uzaklaşa-. Kişi bundan üzüntü duymasına rağmen, yeni bulduğu ve geleceğine hükmedebileceği kavrayış ve fırsatla kendim daha heyecanlı da hissedebilir.

Tamameu olgunluğuna ve yaşam sanatında ne kadar yetenekli olduğuna bağlı olarak, kişi sağlıklı bir değişimden, radikal bir dönüşümden ya da büyük bir karışıklığın içkiden geçecektir. Hayatı boyunca kendi hariç herkesi memnun etmişse, bu dönemde kendisiyle ilgili yanlış anlamalan yerle bir ederken, etrafmdakilerin tepkisine sabretmesi gerekir. Kişi bu döuemde zihnini değiştirmek için smırsız özgür iradeye sahiptir. Kariyerini, mesleğini, çok önemli olan aşk ilişkisini ve o andaki temel yaşam standardım bile değiştirmeyi düşünür. Genç ve özellikle özgür ruhlu insanlarla arkadaşlık edebilir. Toplum kurallarım ve geleneklerini çiğneyecek alanlara kayabilir.

Kısacası, hayatına güç ve heyecan getirecek ne gerekirse yapar. Başkalarının ne düşüneceğine çok az saygı duyarak kendini yeni baştan yaratır. Özellikle geleneksel ve tutucu bir mizacı varsa ve bu nedenle kendi Uranyen özelliklerine ulaşamıyorsa, o zaman bu süre içinde oldukça bağımsız, enerjik ve özgür düşünceli önemli bir arkadaş ya da sevgili edinir. Böyle bir durumda, ilişki nedeniyle kişinin varlığı güçlü ve kalıcı bir şekilde değişir.

Yoğun teşvik, heyecan, acelecilik ve fırsatçılık hislerinden başka, kişi aniden özgürlük, bağımsızlık ve özgünlük de kazanır. Böylelikle, yeni bir bağımsızlık ve tarafsızlık duygusu deneyimler. Tüm bu özellikleri net bir şekilde görmemiş ya da onları nasıl yaratabileceğini bilmemiş olabilir. Çoğu kişi için bu uyamş hayat vericidir. Kendini zamanın çok ilerisindeki bilgiye açabilir, gizemli ya da astrolojik çalışmalara kaptırabilir. Esneklik kazanır, sıkıcı, ezici hayat felsefesinin ipini gevşetir ve artık dar gelen hedef ve tutumları eler.

Bu transit yaklaşık bir yıl sürer ve kişi bu dönemin ne olduğunu görmeye dikkat etmeli, bunu deneme, değişim, yeniden yapılanma ve yeniden organize olma zamanı olarak görmelidir. Denge ve güvenlik için pek olumlu değildir. Bu nedenle kişinin üzerinde çalıştığı birçok proje uzun süreli olmaz ve içinde bulunduğu ilişkiler uzun sürmez. Bu yüzden kişi istikrarsız, kestirilemez ve değişken görünebilir. İçsel bir telaş ve zihinsel huzursuzluk yaşar. Eski bağlan kopanr ve yaşamdaki yolunu derin derin düşünür.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. mihriban dedi ki:

    gelecek

  2. mihriban dedi ki:

    gelecek falı


İsim: *

Mail: *

16 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)