Başak Burcu

TRANSİT SATÜRN NATAL URANÜS KAVUŞUMU

Transit Satürn natal Uranüs’le kavuşum yaptığında, kişi en derin bireysel eğilimlerinin sorumluluğunu tam olarak almaya zorlanır. Orijinalliği ve yaratıcılığı sınanır. Kişi dış güçler ya da kendi ruhu tarafından ilhamlarını, yaraücılığım ve yenilenmeyi gerçeğe dönüştürmesi için baskı görür. Doğayı, o anki ortamını ve etkili güçleri gücendirmeden, hayata dürüst ve kendine özgü şekilde tepki verirken, içsel gerilimi tırmanır. Kendini son derece sın??rlandırılmış hisseder, ancak görünürde net bir neden yoktur. Dahası kendine dürüst olamadığı için genel bir öfke hisseder. Kişi aniden kendi içgüdülerine göre davranmak için duyduğu istekle yüzleşir. Bu transit boyunca vaatte bulunmadan yaşamaya başlamaya zorlanır. Bu dönemi potansiyel olarak bu kadar istikrarsız hale getiren ve Satürn’ün kişisel gezegen transitlerinden ayıran şey, kişinin kendim analiz etmemesi ya da yeni fikirler üretmemesidir. Dahası gerçekten kim olduğuna, gerçekten ne istediğine ve gerçekten ne yaşadığına göre hareket etmeye yönlendirilir.

Radikal değişiklikler mümkündür, çünkü kişi artık kendi ruhunu görmezden geldiğinde duyduğu öfkeye tahammül edemez. Daha önceden yaratıcılığım kısıtlamışsa, şimdi derin bir özgürlük ve yaşamı yaşanabilir kılan neşe yoksunluğu duyar. Şimdi ona sıkıcı ve rutin gelen adet ve geleneklerden uzaklaşabilir. Bilinçli olarak daha yeni, yaratıcı ve ilerici bir yaşam stili seçer. Mutluluk için toplumun kurallarım mı yoksa kendininkileri mi izleyeceği konusuyla uğraşır. Zihni geçmişle ve gelecekle meşguldür; onlara olan bağımlılığının rahatsız edici olduğunu anlar. Şu am yaşamaya çalışmak ve hayatı kendi ya da başkaları yorumlamadan olduğu gibi kabul etmek için bilinçli bir karar verir. Dikkatini kavramsal olandan deneysel olana, geçmiş ya da gelecekten şimdiye çevirerek, ruhsal bir gelişme kaydeder. Şimdiyi ne kadar yaşayabilirse geleceği o kadar özgür, güzel ve tatmin edici olur.

Kişi asi, benmerkezci, rahatsız edici ya da dik kafalı eski davranışlarından dolayı kınanır. Bu huzursuzluk, sabırsızlık ve muhtemel kaygı dönemine karşı koyabilmek için, stres giderici vitaminleri almalıdır. Aksi takdirde bu gerginlik yüzünden hastalanabilir. Yaşam kalitesini artırabilecek yeni fikirleri varsa, onları eyleme geçirmelidir. İşinde mate-matik, fen, teknoloji veya yoğun araştırma isteyen görevlerle uğraşması gerekebilir. Psişik yetenekleriyle ya da geçmişte görmezden geldiği okültizmle ilgilenmeye başlayabilir. Yaratıcılığına ve orijinalliğini ifade etmeye meydan okunur. Bu transitin altından başarıyla kalkarsa, içinde tuttuğu içsel gerilimden kurtulur ve aynı anda hayatını stresli hale getir-miş eski, yıpranmış yaşam stilini dönüştürür. Kişinin bağımsızlığım kazanması, dehasını işlemesi ve koşullara karşı çıksa da içgüdülerine göre davranması için doğru zamandır. Bu kesinlikle çok önemli bir transittir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

18 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)