Balık Burcu Yorum

BALIK BURCU SATÜRN TRANSİTİSatürn on ikinci evden geçerken, hayal ruhsal bir bakış açısıyla değerlendirme zamanıdır ve daha önceki tüm transitlerden kaynaklanan bilinç gelişimim tamamlar. Satürn doğum haritasının diğer tüm evlerinden geçtiğinden,Balık Burcu  kişi elde ettiklerinin, başarılarının ve başarısızlıkların hesabım yapmalıdır. Deneyimlerinin anlamım düşünür ve evrensel varoluşundaki yerini keşfe çıkar. Bu transit kesinlikle ötekilere benzemez ve kişi oldukça mistik, ruhsal ya da bununla başa çıkacak duygusal sağlığa sahip değilse, iki buçuk yıllık süreçte kafası kanşmış ve kendim şaşkın hissetmeye mahkûmdur. Ruhunu ve özünü benimseme sürecine kapılmıştır ve hiçbir rasyonel ya da mantıklı analiz bu prosedürü kolaylaştıramaz veya hızlandıramaz. Balık Burcu  en derin ruhsal ve sezgisel kaynaklarına başvurmalı ve bağlılıklarından, egosundan, önemsiz bireysel tercihlerinden vazgeçip, en yüksek doğasına boyun eğmelidir.

Aydınlanma ya da bilincin geçirdiği evrim, her şeyin evrenselliğini ve tekliğini taktir etmek için kişinin sınırlarım genişlettiği bir deneyimdir. Sonuç mutluluk vericiyken, süreç genellikle aşina gelmez ve rahatsız edicidir. İnanç kişinin tek dostudur. Kişiye hayatındaki deneyimlerin ruhsal sonuçlarım alırken, evrende bir inanca sahip olması ve bilincinde meydana gelen her türlü gelişmeden zevk alması tavsiye edilir.

Satürn on iki ev döngüsünü bitirirken, Balık Burcu  geçen yıllarım gözden geçiriyordur ve bitmemiş projelerim ve girişimlerim tamamlamaya çalışacaktır. Bu, sonların, çözülmelerin ve sonuçların zamanıdır, yeni başlangıçların değil. Büyük yeni girişimler ve taahhütler açısından doğanın çok az desteği görülür. Dahası, kişi dünyadan elini ayağım çekmek için güçlü doğal bir eğilim duyar. Dikkati açık bir şekilde iç benliğine odaklıdır.

Bu içe bakış durumu, Satürn’ün hem on ikinci hem de birinci evlerden geçişinde yani neredeyse beş yıl boyunca devam eder ama Satürn’ün on ikinci ev ve birinci ev transitleri gece ve gündüz gibidir. Satürn’ün on ikinci ev transiti sırasında, kişi kendi küçük benliğinden (bireyselliğinden) mümkün olduğunca vazgeçer, çünkü yüksek benliğine (evrenselliğine) ulaşmak ister. Satürn birinci evden geçerken, kişi kendi bireyselliği üzerinde çalışmaya geri döner ve Satürn’ün on ikinci ev transiti sırasında elde ettiği tüm farkmdalık gelişimim kullanarak, kişiliğim özenle ve sabırla yemden yapılandırmaya gayret eder. Kişinin Satürn’ün on ikinci ev geçişinden elde ettiği içsel gelişim ve ruhsal bütünlük ne kadar fazlaysa, Satürn birinci evden geçerken kişiliğinin mükemmelliği o kadar fazla olacaktır.

Diğer şeylerin arasında, on ikinci ev, sırları, saklı olan her şeyi ve bilinçaltını temsil eder. Bu nedenle, Satürn’ün buradaki transiti, çocukluktan ve hatta belki (Batr astrolojisinde on ikinci evle gösterilen) geçmiş yaşamlardan gelen tüm psikolojik sorunları ve her türlü derin duygusal takıntıları, kompleksleri ya da fobileri temizlemek için en iyi zamandır. Kişi, içindeki şeytanlarla yüzleşmek zorunda kalır. Kendine özgü korkularıyla ve nevrozlarla yüzleşirken rahat olmasına rağmen, ruhunu ve özünü bir düzene oturtma zamanı olduğunu anlar. Ötekiler inziva yerlerine veya manastırlara gidebilirken, bazı bireyler psikolojik terapi almak isteyecektir. Kişi yeni bir yön belirlemek için sınırlarım genişletirken, içsel iyileşme de kolaylaşır. Yeniden yapılanma süreci çok yavaş gibi gelse de, eski, yıpranmış zihinsel kavramlar dağılır, böylelikle yeni olanlar ortaya çıkabilir.

Bu iki buçuk yıllık süreçte, rüyalar derin ve saklı bilgileri ortaya çıkarır. Rüyalarım analiz eden bireylerin şu anda daha bol malzemesi vardır. Mistik, ruhsal ve okült çalışmalar yolunda gider ve bu alanlarda daha fazla derlenebilir. Bazı insanlar şifa çalışmaları ya da hizmet odaklı çalışmalar yapmak isteyebilir.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn’ün on ikinci evden geçişi sol gözle ve büyük, beklenmedik borç ve masraflarla ya da her ikisiyle de ilgili sorunları gösterir. Ayrıca uzak ülkelerle ilgili aktivitelerde sorunlar ve hayal kırıklıkları anlamına da gelir. Cinsel fonksiyon bozuklukları ya da cinsel haz eksikliği getirebilir. Satürn on ikinci evden geçerken aynı anda ikinci, altıncı ve dokuzuncu evlere de açı yapar, ikinci ve altıncı evlere yaptığı açı, zenginlik ve günlük çalışma konularında sınırlanmalara neden olur. Ayrıca sağlıkla, eğitimle, hizmetçilerle, işçilerle veya işverenlerle ilgili zorluklar da söz konusu olabilir. Satürn’ün dokuzuncu eve açısı daha yüksek bilgiyi elde etmede zorluğu, gurularla ya da dini rehberlerle sorunları ve genelde şansın kısıtlanmasını gösterir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

12 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)