Balık Burcu Dönemsel Burç Yorumu

SATÜRN TRANSİTLERİ

TRANSİT SATÜRN NATAL GÜNEŞ KAVUŞUMU
Transit Satürn natal Güneş’le kavuşum yaptığında, Balık Burcu ruhu test edilir ve o, olgunluk seviyesi, karakterinin gücü ve sorumluluk alma isteğiyle yüzleşir. Bu çok önemli bir transittir, çünkü kişi kendiyle ilgili, özellikle yönü, hedefleri ve amacıyla ilgili her şeyi yeniden değerlendirir. Bazı Balık Burcu bireyler için bu dönem kriz zamam ya da kariyerde dönüm noktasıdır. Kişi hayatı için kolay ve rahat bir yolla, gerekli ve uygun yön arasında seçim yapmalıdır. Ağır bir içsel baskı duyar ve hayatı yavaşlamış gibidir, sanki her an var olan tek şey budur, bu olmuştur ve olacaktır. Böylece, kişi şüphesiz doğru şeyi yapması gerektiğini, aksi takdirde acı çekeceğim ve fazlasıyla sonuçlarım göreceğini bilir. Eylemlerini ve sonuçlarım net bir şekilde görür.

Genellikle öfkelendiren, sert ve talepkar bir transit olmasına rağmen, Balık Burcu kişi sonuçta olgunlaşır. Güveni, enerjisi ve canlılığı azalabilir.Balık Burcu Kişi kendim diğerlerinden ayrı hissedebilir. Ancak Satürn’ün Güneş’le kavuşumu bütünlük getirir. Kişi zaten öyle hareket etmeye alışık olsa da olmasa da, uyum ve bütünlükle hareket etmeye zorlanır. Çevresindeki herkese karşı hassastır ve önemli uzlaşmalarda bulunmalıdır. İş birliği yapmayı öğrenir. Ancak kişi kendim baskı altında hisseder, çünkü eksikleri açıkça yüzüne söylenir ve etrafındakiler tarafından göreve çağrılır. Bu transitin sonunda karakteri, sorumlulukla hareket etme yeteneği ve bilinci gelişir. Doğru bildiği şeyi yaparsa sevgiyle, saygıyla yükselir. İtibarı artar ve statüsü yükselir.

Kişi bu transit boyunca, olumsuz ya da kendini sansürleyen davranışlarının farkında olmalıdır. Sağduyusu dünyevi ve dar bir bakış açısmdan etkilenir ve hatta kendine yeterli ve üretken biri bile, şimdi kendini başarısızmış gibi hissedebilir. Tüm hata ve kusurlarını görür ve kendi erdemlerine ve yeteneklerine karşı kördür. Satürn’ün doğası gecikme, reddetme ve kısıtlama olduğundan, kişinin sabır ve dayanıklılığa ihtiyacı vardır. Şimdi başarı elde etme arayışından çok planlarım ve hedeflerini düşünmelidir. Başarılı olmak için psikolojik baskı mekanizmalarından çok kolay etkilenir. Çabuk sonuç almak ve tatmin olmak için çabalarsa, başanlı olması pek mümkün değildir. Yaşamına yön vermek ve uzun süreli planlar yapmak için çalışmalıdır.

Kişi babasına öfke duyabilir ya da onunla zorluk yaşayabilir. Babasının sağlığı ve refahı pek iyi olmayabilir. Yine de, kişinin babasıyla olan kronik sorunlarım düzeltmesi ve ilişkideki yanlışlıklan elemesi için mükemmel bir zamandır. Kişi bu zamanda özellikle yaşlı insanlarla, amirleriyle ve otorite olanlarla önemli ilişkiler kurabilir. Kendini bastınlmış, güçsüz ve hatta bu bireylere karşı gücenmiş hissedebilir. Ancak, onlarla olan ilişkileri sonucunda bilgelik, içgörü, gelişim ve olgunluk kazanır. Satürn’ün Güneş’le kavuşumu, patronlarla ya da hükümet memurlarıyla ilişkiler açısından iyi bir zaman değildir. Doğa kişinin çalıştığı şey üzerinde kendim mükemmelleştirmesini emreder ve bu nedenle terfi ya da ilerleme pek mümkün değildir. Hakkından mantıksızca yoksun kaldığı bazı durumlarda, kişinin statüsü ve şansı yükselebilir. Ama bu nadiren olur ve genellikle beklen-memelidir.

Bu transit süresince sağlık çok önemlidir ve kişi zihnindeki ve bedenindeki her türlü zayıflığı düzeltmek zorundadır. Kişi terapiyle, danışmayla, ruhsal tekniklerle ya da çekildiği kişisel gelişimle uğraşabilir. Bu dönemdeki gelişimi derin, gerçek ve uzun sürelidir, çünkü kişi ne kadar çabalarsa çabalasm karakteriyle ilgili gerçeği saklayamaz. Şimdi egosunu açıkça görür ve her zamanki mantığa vurma ve zihinsel hilelerle daha fazla devam edemez. Dahası, kişi eski, kişisel konular üzerinde çok sıkı çalışmaya isteklidir. Sağlık açısmdansa, kişinin kalbi ve sırtının alt kısmı incinmeye açıktır. Stresli durumlardan uzak durmalı, bol bol dinlenmeli, kalbini düzene sokan ve enerji veren egzersizlerle uğraşmalıdır.

Güneş genelde erkekleri yönettiğinden, bu transitte kadınlar kocalanyla bazı sorunlar yaşayabilir. Ya da kocaları hastalığa, üzüntü veya acıya dayanmak zorunda kalabilir.

Kişi kendine derinden bakmalı ve kaderinin sorumluluğunu almalıdır. Bunun anlamı, bu hayaü, eylemlerinin sorumluluğunu tümüyle alarak ve varoluşunun her özelliğinin yaratıcısının kendisi olduğu inancım benimseyerek yaşamaktır. Aksi takdirde, bu transitte kendim tamamen mutsuz, depresif veya sefil hissedecektir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. Burçlar dedi ki:

    Kusura bakmayın ama balık burcu erkek olmaz. tşk.


İsim: *

Mail: *

19 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)