Babil Kulesinin İnşası

hBabil Kulesinin inşası sırasında Tanrının insanların dillerini karıştırması hikâyesini hepimiz bir şekilde duymuşuzdur. Bu hikâyenin daha önce pek duymadığımız tarafı kulenin inşası için insanları motive eden şeyin isyan olduğudur. Nemrut’un ün kazanmak için eski Babil’de kule inşa etme girişimi, insanın Tanrı dan uzakta bir tatmin bulma arayışının sembolüdür. Bu olay eski çağlarda gerçekleşmiştir ama günümüzde de Babil tarzı bir uyanış olduğunu bilmek sizi belki şaşırtabilir.

Eski pagan (tanrıtanımaz, putperest) ruhsallığının yeniden dirilmesinin en şaşırtıcı tarafı bu uyanışın tarihsel olarak Hıristiyan olarak adlandırılan ülkelerde, Reformun başladığı Avrupa’da ya da göçmenlerin Tanrısal prensiplere uygun bir ulus oluşturmaya çalıştığı Amerika’da gerçekleşmesidir.

Bu pagan uyanış, dünya çapında geniş ölçüde yankı bulmuştur ve tarot kartları, burçlar ve günlük fallar gibi insanlar arasında popüler olan birçok şeyi de içinde bulundurmaktadır. Bunlar arasında Harry Potter çılgınlığını saymaya bile gerek yoktur. Birçok insan yaşamlarına bu falcıların ya da şamanların tavsiyelerine göre yön vererek, yaşamlarını mahvettikleri için, pagan ruhsalığına karşı büyümekte olan bu ilginin bedeli hem finansal hem de ruhsal olarak astronomiktir. Bu insanlar pagan uygulamaların doğası gereği tehlikeli olduğunu anlayıp, Tanrının öğüdünü aramış ya da Tanrının Söz ünü araştırmış olsalardı, bu uygulamaların sonucunda yaşamak zorunda kaldıkları, kendilerine falcılar ya da şamanlar tarafından önceden söylenmemiş olan bir çok yürek sızısından kendilerini kurtarmış olurlardı.

İnsanın Tanrının isteğini aramak yerine ruhsal’ rehberlik arayışı bulmak konusundaki eğilimi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kutsal Kitap ta verilmiş olan Nemrut ve Babil Kulesi örneğine bakarken, tatmin ve rahatlık arayışımızı Tanrının insanlık için olan planından ayrı bir şekilde sürdürmeye çalışmanın tehlikesini görürüz. Bize yolumuzu şaşırtmayacak, güvenilir olan tek rehberlik Tanrı dan gelmektedir.
İsim: *

Mail: *

20 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)