Atlas Okyanusu’nda batık bir kıta

icerikKısacası jeolojik veriler Atlas Okyanusu’nda batık bir kıtanın var olduğunu göstermektedir. Bir düşünceye göre bu kıta üç ayn bölümden oluşmuştu: Kuzeyde Poseidon adaları; Asor ve Antil adaları; Ekvator’a kadar uzanan ve şimdiki San Paolo’nun bulunduğu yerde yükselen Ekvator takımadaları.

Atlantid’in çağ »orunu ele alındığında, jeolojinin kabul ettiği Atlantid kıtasının yavaş yavaş sulara gömülmesi Üçüncü Zaman dan sonra yani Dördüncü Zamanda yer aldığına göre, bu kıta için tanınan süre M.Ö. 1 milyon Ue 15.000 yıllan arasını kapsamaktadır.

Jeolojinin bu verileri, Atlantid sorununu araştıran ve Sais rahiplerinin Sokma aktardı klan olaylan M.O. 1 milyon ile MÖ. 500 yıllan arasına yerleştiren bazı arkeologların görüşleri karşılaştırılıp, Atlantid’in altın çağım ve çökmesinin başlangıcını 250.000/300.000 yıl Öncesine bağlanırsa ortalama bir tarihe belİu varılabilir. Şu var ki çok geniş tutulan bu süre, araştırmacıları Eflatun’un anlattıklarından epey uzaklara götürüyor.

Atlantid konusunda verdiği bilgiler eksik diye Eflatun oldukça suçlanmıştır. Bu yüzden, Eflatun’un zamanındaki coğrafi bilgilerin eksikliği de göz önünde tutularak, burada bir açıklama yapmak gerekecektir.

Eski Mısır kaynaklarında, onbinlerce giderek yüzbinlcrce yıl önce bir uygarlık kuran, uzak bir ülkenin tarihi bulunuyor. Bu öylesine eski bir olay ki, bırycrden sonra. Solon ve onu izleyen Eflatun bunu çağdaş bir olay biçiminde yorumlamak ihtiyacını ve zorunluluğunu duyuyorlar. Aslında Eflatunun tutarsızlığı da bundan ilen pttyor
Eflatun Atlantid hikâyesini kişisel felsefi anlayışına, siyasî düşüncelerine, milli görüşlerine uyguluyor. Uygularken de Yunan milletinin. Yunan mitolojisinin prestijini yüceltmeye bakıyor. Kaldı ki, konunun derinliğine girmeyen bir gözlemci için. Eflatun un coğrafi verileri de oldukça karışık gibi görülebilir; üstelik kanşık görüldükleri içindir ki uzun süre değişik yorumcular değişik yerleri Atlantid olarak seçmişlerdir. Fransa Kralının astronomu Süvain Bailly 1779’da Moğolistan’ı uygun görmüş, Bu f fon Amerika’yı tercih etmiş. Ünlü bir ansiklopedinin yazdığına göre:

“Kimi yazarlar bu kıtanın Akdeniz’de bulunduğunu, Atlas sıradağları kütlesi tarafından meydana getirilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir (Rutos, 1919). Ne var ki, Atlas Okyasunu adalarının hayvan ve bitki türleriyle bir yandan Ku/.ey Afrika bâr yandan da Amerika tür! ri arasındaki yakınlığı ancak Amerika ile AvrupaAfnka arasındaki bir kara bağlantısıyla açıklanabileceği de apaçık bir gerçektir. Bu bağlantı kopunca göç imkânlan da parçalanmış ve karanın yerine Sargusl «r denizi meydana gelmiştir.”

Bu noktayı açıkladıktan sonra yeniden çağ sorununa dönüp, M.Ö. I milyon 15.000 yıllan arasında Eflatun’un, Solon’un, Mısır rahiplerinin ve geleneğin Atlantid’ini yerleştirmeye çalınalım. Bu güne kadar çoğu araştırmacılar bu konuda kesin bir sonuca varamadıklarına göre deneyimiz de, kuşkusuz, bütünüyle yeterli olamayacaktır.
İsim: *

Mail: *

15 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)