Ateş Gurubu Fal Bakma

burclar3
Transit Pluto natal Merkür’le kavuşum yaptığında, kişinin zihinsel güçleri ve iletişim becerileri çarpıcı bir şekilde yoğunlaşır. Konsantrasyonu ve odağı derindir ve hiç olmadığı kadar derin fikirlere kapılır. Muhakeme yeteneği güçlenir ve sorun çözmede mü-kemmelleşir. Kişi yeteneklidir ve tüm bilincine, hatta bilinçaltı zihnine bile ulaşabilir. Bilgi ve uzun ömürlü temel meselelere yamt arayışında amansızdır. Şimdi yaşamın gizemleriyle ilgilenir ve astroloji, mistisizm, metafizik, okült veya diğer modem, geniş kapsamlı fel-sefeleri araştırabilir.
Kişi çok daha güçlü bir şekilde iletişim kurar. Konuşmaları başkalarım etkiler ve ko-nuşmadan önce dikkatle düşünmelidir, çünkü söyledikleri unutulmayacaktır. Hatta dü-şüncelerinin bile büyük psişik veya telepatik gücü vardır. Kişinin yaratıcı ifadesi her zamandan daha yüksektir. Güçlü bir şekilde konuşur ve kelimeleri tam anlamıyla kullanır. Yazı işiyle ya da bağlantılı bir işle uğraşıyorsa, o zaman ömrünün en derin, en güçlü işini çıkarır.

Eğitimle ilgili her türlü konu olumludur. Olumlama, olumlu düşünme ve yaratıcı imgelem için mükemmel bir zamandır. Yine de, düşüncelerinin gücü olduğundan, başkalarına karşı olumsuz düşüncelerine veya eleştirel tavırlarına dikkat etmelidir. Kişinin düşüncelerinin arkasındaki enerji o kadar güçlüdür ki bilincim nereye odaklarsa etkileri büyük olur. Kişinin düşünceleri yanlışsa, inat ya da sabit fikirlilik yıkıcı sonuçlar getirebilir.

Kişi psikoterapiden veya analizden büyük ölçüde yarar sağlar. Daha iyi zihinsel sağlık arıyorsa ve terapistlere ya da rehberlere açık fikirliyse, en derin, en yoğun öngörüleri kazanabilir ve kendim daha iyi anlayabilir. Psikoloji alanında araştırma yapmak ya da ça-lışmak için mükemmel bir zamandır. Bu (Pluto transitinin hangi burçta olduğuna bağlı) bir-kaç yıllık transit süresince, özellikle meditasyon belirgin sonuçlar yaratan bir başka kişisel gelişim yoludur. Kişinin konsantre olma yeteneği ve mükemmeliyetçilik eğilimleri çok yoğun olduğundan, zihninin yüzeyim dönüştürmesine yardım edecek her türlü teknik oldukça etkilidir.

Bu transitin getirdiği kayda değer fırsattan tam olarak yararlanmak için, kişinin enerjisini nereye odaklayacağını bilinçli olarak seçmesi önemlidir. Çoğu insan için Merkür’e olan büyük transitler, bir bakıma diğer kişisel gezegenlere (Güneş, Ay ve Venüs) olan büyük transitlerden daha az önemli ve anlamlıdır. Onlar zihnin, temel insan yaşamının aydınlanma durumunu yaratmada oynadığı rolü takdir edemeyebilirler. Nihai özgürlüğün sonsuz sevinci, (Merkür’ün yönettiği) hem zihnin hem de sinir sisteminin iyileşmesiyle ve arınmasıyla mümkün olduğundan, kişi Merkür’e olan transitlerden yararlanmalıdır. Pluto’nun Merkür’e kavuşumu bilinç gelişimi için en uzun, en sürekli fırsatı sunar.

Ne yazık ki, bu transitin önemi görmezden gelinmiştir, çünkü; 1) toplum ancak şimdi ruhsal gerçekliklere uyanmaya başlıyor ve 2) Pluto’nun kişisel gezegenlere yaptığı tran-sitlerin aksine, kişi acı halinde değildir ve bu nedenle kişisel gelişime odaklanmaya zor-lanmaz. Pluto’nun tüm gezegenlere yaptığı transitlerin aksine, kişi dilediği yerde odak-lanma özgürlüğüne sahiptir. Ruhsallıkla hiç ilgilenmiyorsa, zihinsel gücünü, algısını ve becerilerim dünyevi başarılar için mi yoksa ruhsal gelişim için mi kullanıp kullanmayaca-ğım ciddi bir şekilde düşünmelidir. Ünlü Hintli bir yoginin eskiden söylemiş olduğu gibi ‘Aydınlanmamış bir insan bedeni almak, ıspanak parasma elmas satmaya benzer.’

Kişi şu anda bilimde, dillerde ve bulmaca deşifre etmekte mükemmeldir. Psişik ve ol-dukça sezgiseldir. Zihinsel, sözel ve yazılı olarak güç savaşlarma karşı kendim korumalıdır. Başkalarım fikirleriyle bastırmaktan ya da onların üzerinde güç kullanmaktan kaçınmalıdır. Sağlık açısından, akciğer, bağırsaklar ve sinir sistemi hassastır. Doğumda Merkür kötü bir şekilde etkilenmişse ya da natal olarak Pluto’yla zararlı bir ilişkisi varsa, kişi sinir bozukluklarından ya da konuşma sorunlarından çekebilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

11 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)