Astrolojiye ve Fala Niçin İnanılır?

2000’li yıllara girerken bir astroloji uzmanı olarak altın çağa yani bir bilgi çağına girdiğimizi gözlemliyorum. Ve bu kitabı siz, En değerli varlıklar insanlara sunmaktaki amacım derin inceleme ve gözlemlerimin birikimini siz-lerle paylaşmaktır. Bir astrolog olarak ister istemez daha duygulu ve derin yaşıyor, kendinizi binlerce değişik yaşamın içinde buluyorsunuz. Fakat bu yaşamların hepsinin altındaki ortak amacın tek olduğunu, bir müddet sonra büyük bir hayretle keşfediyorsunuz. O andan itibaren yaşam daha bir başka sevgi ile doluyor. Çevremizdeki herşeye daha fazla hoşgörü veriyorsunuz. Fakat bu duygunun bana verdiği sorumluluk hissi çok büyük olmuştur.

Karşımza gelen kişiye vereceğiniz telkin ve yorumlardaki en küçük yanlışlığın o kişiye ve bana kaoslar getireceğim anladım. Herşeyden önce astroloji denen oyunun pozitif kullanılması inancı bende sabitleşti. Her olayın hem (+) pozitif, hem de (-) negatif yönü olduğu bugün bilim tarafından kabullenmiştir. Bunu atom çekirdeğinde gözlersiniz. Güzel-çirkin, iyikötü, gece-gündüz v.s. gibi. Doğanın, kainatın dengesi artı ve eksi üzerine kuruludur. Birşeyi hep negatif yönde alırsanız yaptığınız olayın verdiği mesaj da dengesiz ve bozuk olur. Eskilerin deyimi ile herşeyirı fazlası zarardır sözü çok doğrudur. Bunu kendi yaşamınızda da gözlemleyebilirsiniz. Bu denge bozukluğu kendisini aşırı yapılan iyiliklerde de gösterir. Birisine devamlı iyilik yaparsamz, o kişi de bir müddet sonra size karşı olumsuz hisler beslemeye başlar. Çünkü onu bu iyilik davranışlarınızla yük ve borç altına sokarsımz. Merhametten maraz doğar misali…

Astrolojiye ve Fala Niçin İnanılır?_1.jpgAstrolojiye ve Fala Niçin İnanılır?_0.jpgAstrolojiye ve Fala Niçin İnanılır?_2.jpg
İsim: *

Mail: *

17 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)