Astrolojik Döngülerin Sırrı

icerik
Burada Dünya ve insanlık ile ilgili döngülerin sırrını keşfedeceksiniz. Dünya gezegeninde gelecekteki döngülerin bize bir şey ifade etmesi için anlamaya ve analiz etmeye çalışabileceğimiz döngüler ve yapılar vardır. Astroloji bu yapıların anlaşılmasını sağlayan araçtır ve yaşamlarımızdaki tüm kalıplara ve döngülere uygulanabilir. Bir işte yapılan ilk alım satıma ilişkin haritalar Rahu ve Ketu’nun eksenlerinin hissenin en yüksek ya da en düşük fiyat şeklinde erişeceği uç noktalar açısından son derece spesifik etkileri olduğu teorisini desteklemektedir. Rahu ve Ketu’nun tüm zodyakı dolaşması 18, 5 yıl sürer ama 9 yılda bir gerçekleşen yan döngüler yüksekten düşüğe, düşükten yükseğe geçişlere neden olur.

Burada gösterilen haritalar ilk işleme ilişkin haritalardır, yani o hissenin borsada ilk defa alınıp satıldığı günü gösterir. Buna hissenin doğum haritası diyebiliriz.

Hissenin borsada en yüksek ya da en düşük fiyata eriştiği zamanlar burada ele alınmış ve transit gezegenlerin yerleri ile gösterilmiştir. Transit gezegenler doğum haritasına (ilk işlem haritasına) açı yaptığmda hisse fiyatmı etkiler. Buradaki haritalarda transit gezegenler gösterilmemiştir.

2000 yılı Nisan ayında Dell hisseleri 50,13 dolardan satıldı. O sırada transit Rahu Yengeç burcu ile 5 derece, transit Ketu ise Oğlak burcu ile 5 derece açı yapıyordu. Transit Jüpiter ve Satürn lO.evde Koç burcunda birleşmişti. Bu fiyat bir hisse için rekor seviyede yüksek bir fiyattı!

2009 yılı Şubat aymda Dell hisseleri 9,50 dolardan işlem gördü. O sırada transit Rahu Oğlak burcu ile 15 derece, transit Ketu ise Yengeç burcu ile 15 derece açı yapıyordu. Jüpiter Rahu’dan geçiyordu ve transit Satürn Aslan burcunda parayla ile ilgili 2.evde doğum haritasındaki Ketu ile birlikteydi. Bu çok kötü bir kombinasyondur. Ama buradaki en önemli nokta, transit ay düğümlerinin 9 yıl önce ulaşılan en yüksek fiyat sırasında bulundukları konumun tam tersi noktada olmalarıdır. Bu fiyat rekor seviyede düşük bir fiyattı.

Apple hisseleri Aralık 2000 tarihinde 7,44 dolardan işlem gördü. O sırada transit Rahu İkizler burcu ile 22 derece, Ketu ise Yay burcu ile 22 derece açı yapıyordu. Transit Jüpiter ve Satürn Boğa burcunda birleşmişti. Bu kombinasyon bu hissenin en düşük fiyatlarından biriydi.

2010 yılı Temmuz aymda Apple hisseleri 259 dolardan işlem gördü. Bu sırada transit Rahu Yay burcu ile 17 derece, Ketu ikizler burcu ile 17 derece açı yapmıştı. Yine dokuz yıllık bir döngü sonrasında ay düğümleri yer değiştirdiğinde (Rahu ve Ketu birbirlerinin yerine geçtiğinde) hisse senedinin fiyatı düşük konumdan yüksek konuma geçer. Transit Satürn ve Jüpiter, Başak burcunda yer alan Satürn ve Balık burcunda yer alan Jüpiter birbirleri ile zıtlık açısı yapmaktadır.

Microsoft hisseleri 1999 yılı Aralık ayında 58 dolardan işlem görmüştü. Bu sırada transit Rahu Yengeç burcu ile 10 derece, Ketu Oğlak burcu ile 10 derece açı yapmaktaydı. Transit Jüpiter ve Satürn Koç burcunda birleşmişti. Bu kombinasyon hisse için yüksek bir fiyat noktasıydı.

2009 yılı Mart aymda Microsoft hisseleri aşırı düşük bir fiyat olan 18 dolar seviyesine geriledi. Dokuz yıllık sürede ay düğümleri Rahu ve Ketu birbirlerinin yerine geçmişti. Transit Rahu Oğlak burcunda, Ketu ise Yengeç burcundaydı. Transit Jüpiter Rahu ile birlikte Oğlak burcunda, transit Satürn ise Aslan burcuna 23 derecedeydi.

Ay düğümleri uzun süreli hisse senedi döngülerinin tahmini açısından diğer tüm gezegen açılarından daha değerli olduklarını ispatlamıştır. Hisse senedi piyasasmda işlem gören hisselere ilişkin trendlerle ilgili güvenilir sonuçlar elde etmek için Jüpiter ve Satürn’ün döngüleri ile ilişkili bir şekilde haritalanabilirler. Daha kısa vadeye ilişkin öngörüde bulunmak için yan döngüleri de bölmek gerekir. Rahu ve Ketu’nun yarı döngülerinin orta noktası 4,5 yıldır. Bu 9 yıllık yarı döngü içindeki değişimleri tetikleyen şeydir. Ayrıca Jüpiter ve Sa tüm’ün birleşme ve zıtlık açılarına dikkat edilmesi gerekir. Jüpiter ve Satürn her 20 yılda bir birleşir ve birleşmelerin orta noktalarında zıtlık açısı yapar, bu da birleşmeden 10 yıl sonrasma denk gelir. Bunun yanında Jüpiter’in Rahu/Ketu ile döngüsü de önemlidir çünkü Jüpiter her 8 yılda bir Rahu ile yanyana gelir ama Ketu ile bu sürenin yarısında yani 34 yılda bir birleşir.

Satürn her 1213 yılda bir Rahu ile birleşir ve bu sürenin yarısında yani birleşmeden 6 yıl sonra Ketu ile biraraya gelecektir.

Bu döngüler hisselerin Rahu ve Ketu tarafından yapılan 18,5 yıllık tam döngünün yarı süresi olan 9 yıllık sürede yapacağı iniş ve çıkışları görmek için incelenmesi gereken döngülerdir. Bu döngüler Beşinci Bölüm’de Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihine kurgulanmıştır.

Özet

1. Hisse senetleri için borsada ilk işlem gördüğü gün, saat ve yıl kullanılarak doğum haritaları oluşturulabilir.

2. İşlem gören hissenin türüne göre gezegenlerin, burçların ve evlerin incelenmesi gerekir.

3. Transit gezegen gezegenin şu anda gökyüzünde bulunduğu yer anlamına gelir ve hareket edecekleri nokta hissenin ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini gösterir.

4. Transit gezegenler ele alman hissenin doğum haritasında yer alan gezegenler ile birlikte ele alınır.

5. Doğum haritasındaki gezegenler ile transit gezegenler arasındaki açılar hisse senedine ilişkin trendlerin tahmininde kullanılır.

6. Transit gezegenler incelenirken güçlü ve zayıf oldukları burçları dikkate alın.

7. Gerilemeye ya da ileri gitmeye başlayan gezegenlere dikkat edin. Sabit gezegenler trendlerde değişime neden olur, bir gezegen yön değiştirirken hissenin trendi de yön değiştirir.

8. Tutulma zamanlan hisse senedi fiyatmda çalkantıların görülebileceği dönemlerdir.

9. Dış gezegenler olan Uranüs, Neptün ve Plüton hisselerde ya da şirketlerde uzun soluklu değişimlere yol açabilir.

10. Rahu ve Ketu hisselerin döngülerinin tahmin edilmesinde kullanılan en önemli belirleyici faktörlerdir. Rahu ve Ketu tam döngülerini 18,5 yılda tamamlar, düğümlerin yer değiştirdiği süre olan 9 yıl ise yan döngüdür ve düşükten yükseğe, yüksekten düşüğe geçiş zamanlarını belirler.

11. Jüpiter ve Satürn’ün transit hareketleri, birbirleri ve doğum haritasındaki pozisyonlan ile yaptıklan açılar şirket ve hisse senedinde büyük değişikliklere yol açar.

12. Jüpiter ve Satürn’ün hareket halindeki Rahu ve Ketu ile açı yaparken gerçekleştirdikleri transit hareketler ve bunların doğum haritasındaki konumları ile karşılaştırılması hissenin gideceği yönü tahmin etmekte kullanılır.  1. Nilgün dedi ki:

    38 yasımdayım. Balık burcuyum. Evliyim. Boşanacak mıyım. Işim olacak mı. ?

  2. Elif dedi ki:

    milyoner olucakmiyim ve ne zaman?


İsim: *

Mail: *

17 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)