Astrolojide: AÇILAR, YÖNETİCİLER VE AY DÜĞÜMLERİ

icerikBir haritayı yorumlamak için on adet burç-gezegen-ev kombinasyonunu anlamaktan daha fazlasını yapmamız gerekir. Bunların birbirlerini nasıl etkilediğini kavramamız gerekir. Bir tanımın diğerim nasıl kısıtladığını veya desteklediğini görmemiz gerekir. Haritayı okurken onu bir bütün olarak düşünmemiz gerekir. Parça parça, “tanım tanım” yorumlar bizi bir yere ulaştıramaz.

Bunu nasıl yapabiliriz? “Birim”lerin ötesine nasıl geçebiliriz? Bu becerinin bir kısmı yalmzca sağduyu gerektiriyor. Örnek haritamızdaki İngiliz’in Güneş’i Terazi burcunda, altmcı evde yer alıyor. Kendisi olabilme yeteneğinin (Güneş = ne) büyük bir bölümü iş hayatmda (altıncı ev = nerede) uyumlu kişisel ilişkiler geliştirebilmesinde (Terazi = nasıl, niçin) yoğunlaşıyor.

İngiliz’in haritasına daha dikkatlice baktığımızda, Terazi burcundaki Güneş’in karşıtı olan, bağımsızlık gerektiren çeşitli faktörlerle karşılaşıyoruz. Örneğin Yükselen Koç onun dıştan atılgan, küstah görünmesine neden oluyor. Bunu nereden mi biliyoruz? Yükselen burç bizi yakından tanımayan insanlara dıştan nasıl göründüğümüzü gösterir ve burada Koç’un yer alması doğrudanlığı, keskinliği, yoğunluğu ve belki de teh-ditkar bir ifadeyi vurgular. Altmcı evdeki Terazi Güneş’e karşıt bir başka faktör de Kova burcundaki Ay’dır. İngiliz’in duyguları (Ay = ne) bağımsızlık, ekzantriklik ve norm dışı, farklı bir insan olarak tanınma arzusu ile (Kova = nasıl, niçin) güdüleniyor.

Bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda, yalın sağduyu bize İngiliz’in Güneş’inin, en azından bazı zamanlarda, Ay’ı ve Yükselen’i aleyhine davranacağım söylemektedir. İşbirliği yapmaya ihtiyacı olmasına rağmen uzlaşmadan, tavizden hoşlanmamaktadır. İşte gerilim. Büyümek için gerekli olan malzeme.

Benzeri uyumsuzluklara karşı tetikte olmak yararlı bir astrolojinin özüdür. Gelecek bölümde bu teknik üzerine detaylı bir şekilde eğileceğiz. Şimdilik daha basit bir yöntemi, tanımları birbirleriyle hatasız ve doğru olarak birleştirmeyi, öğrenelim.
İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)