Astroloji ve Zodyak

burclar3
Hint sisteminde kullanılan Zodyak’la (Sideral) Batı astrolojisinde kullanılan Zodyak (Tropikal) arasında temel bir fark vardır. Zodyak, gökyüzünde, içinde Güneş, Ay ve gezegenlerin kendi yörüngelerinde dolaştığı hayali bir çemberdir. Gök cisimlerinin konumlarını belirleyebilmek için, bu çemberde bir başlangıç noktası saptamak gereklidir. Başlangıç noktası belirlemek için, her zaman yörüngelerinde dolaşan gezegenlere, Güneş’e ve A/a referans olacak sabit bir eleman, bir referans noktası alınmalıdır. İki Zodyak arasındaki fark buradan doğar. Sideral Zodyak, referans noktası olarak hiç hareket etmeyen yıldız kümelerinisabit yıldızlan alır. Başka bir deyişle, Sideral Zodyak gezegenlerin, Güneş’in ve Ay’ın konumlarını gökyüzündeki durağan bir noktaya, özellikle bir sabit yıldız kümesine göre belirleyerek hesaplanır, bu nokta Koç’un ilk derecesi kabul edilir. Koç, toplamda 360° Zodyak’ı oluşturan, on iki tane 30°lik Zodyak burcunun (uzayın belli bölgelerinin) ilki olur.

Tropikal Zodyak, tamamen farklı fakat eşit derecede sabitlenmiş bir referans noktası kullanır. Hesaplamada kolaylık sağlama amacıyla, ekinoksları alır. (Güneş ve Dünya arasındaki ilişki; bu ilişki sonucu dört mevsim ortaya çıkar: İlkbahar Ekinoksu, Yaz Gündönümü, Sonbahar Ekinoksu ve Kış Gündönümü.) Tropikal Zodyak’m başlangıç noktası, ki buna Koç’un ilk derecesi de denir, İlkbahar Ekinoksuyla -ilkbaharın ilk günüyle belirlenir. Her sene bahar geldiğinde, hayali ??emberdeki Güneş’in konumu Koç’un ilk derecesine gelir. Diğer bütün gezegenler Güneş’e bağlı olarak hesaplanır. Bu sistem iyi çalışır çünkü Güneş bir yılda yaklaşık olarak 360° hareket eder. Bu sayı Zodyak dereceleriyle aynıdır, çünkü (takvimlerimizin bu olaym bir ya da iki gün farkla gerçekleştiğini göstermesine rağmen) ilkbaharın ilk günü her yıl aynı zamanda gerçekleşir. Tropikal astroloji, Sideral Zodyak gibi gökyüzündeki sabit bir konuma dayandırılmaz. Dört mevsim denen (özellikle bahar) yolundan şaşmayan, benzer bir şekilde sabit, atmosferik şarta bağlıdır.

Binlerce yıldır iki Zodyak’ın da geçerli olup olmadığı, eğer ikisi de geçerliyse hangisinin kullanılması gerektiği ve daha doğru sonuçlara ulaştığı hakkında fikir ayrılıkları söz konusudur. İki sistemi de çalışan ve kullanan astrologlar, BATI ASTROLOJİSİ İÇİN TROPİKAL ZODYAK VE HİNT ASTROLOJİSİ İÇİN SİDERAL ZODYAK KULLANMAK ŞARTIYLA, neredeyse her zaman bu sorulara ‘her ikisi de’ şeklinde cevap vermişlerdir, çünkü iki sistemle de doğru sonuçlara ulaşılabilir. (Tropikal veya mevsim bazlı astrolojiden elde edilen bilginin, olaylardan ziyade daha çok bir kişinin psikolojisi ve davranışları hakkında olması muhtemeldir.) Maalesef, çoğu astrolog, hem Hint hem Batı astrolojisi konusunda uzman değil ve bu yüzden iki Zodyak konusunu sadece teorik bir bakış açısından ele almaktalar.

Ne yazık ki, sıklıkla astrologların ve astronomların da dahil olduğu çoğu kişi, Zodyaklann farklı prensiplere dayandığı ve Koç’un birinci derecesini belirlemede farklı referans noktalarına sahip oldukları gerçeğini göz ardı etmekteler. Bu yüzden, tropikal Zodyak’taki Koç’un ilk derecesiyle Sideral Zodyak’taki arasında fark olduğunda, Zodyaklardan birinin yanlış olduğu kabul ediliyor. Bu doğru değildir. İki Zodyak arasında, sorunu daha da artıran sabit bir matematiksel ilişki vardır, böylece Sideral Zodyak’taki Koç’un ilk derecesi, Tropikal Zodyak’taki Koç’un ilk derecesinden her zaman mükemmel bir matematiksel formülle hesaplanabilen bir uzaklıktadır. Bu durum, sanki iki Zodyak da aynı referans noktasına dayanıyormuş, ama biri her nasılsa yanlış hesaplanıyormuş gibi görülmesine neden olur.

İki Zodyak arasındaki matematiksel fark-özellikle tropikal Zodyak’taki Koç’un ilk derecesi ve Sideral Zodyak’taki Koç’un ilk derecesi arasındaki fark-, Hintli astrologlar tarafından ayanamşa olarak bilinir. Her an için kesin olarak hesaplanabilen ayanamşa, hareket eden bir faktördür. Örneğin, 1900 yılında tropikal Zodyak’taki ve Sideral Zodyak’taki Koç’un ilk derecesi arasındaki fark yirmi iki derece, yirmi yedi dakikaydı. 1970’te, ayanamşa yirmi üç derece, yirmi altı dakikaydıyani yaklaşık bir derecelik bir fark. Zodyak başlangıç noktalan arasındaki yetmiş iki yılda gerçekleşen bir derecelik fark, ekinoksların presesyonunu ifade eder. Ekinoksların presesyonu, Dünya’nm sürekli fakat çok hafif olan yalpalama hareketidir.

Günümüzde, astronomların Sideral Zodyak’ın başlangıç noktasma ulaşması, Tropikal Zodyak’taki hesaplanmış konumlan kullanmak ve sonra ekinoksların presesyonu hareketini dikkate almak şeklinde olur. Zodyaklann başlangıç noktaları her zaman birbirlerinden uzaklaştığı için (bir daire içinde), başlangıç noktalarının kesiştiği zamanlar olur. Bu yüzden, astronomlar Koç’un ilk derecesinin iki Zodyak’ta da aynı olduğu zamanı belirlemeye çalışırlar. Buradan hareketle, her yetmiş iki yıl için yaklaşık bir derece çıkararak, Sideral Zodyak’taki Koç’un o anki ilk derecesine ulaşırlar. Zodyaklann kesiştiği yıl hakkında astronomlar arasında küçük fikir aynlıklan vardır. Fakat Hindistan hükümeti N.C. Lahiri’nin çalışmasını onaylamıştır ve bu yüzden astrolojik amaçlar için en yaygın olarak kullanılan onun belirlediği ayanamşadır. Değişik ayanamşalar denememdeki tecrübem, Lahiri’nin ayanamşasmm doğru olduğu yönündedir (Popüler olan üç veya dört ayanamşa vardır. Lahiri’nin belirlediğinden iki veya üç Zodyak derecesi kadar fark yaratırlar). Hint astrolojisi metinleri genellikle birkaç değişik ayanamşa verirler, böylece astrologlar hangisini seçecekleri konusunda özgürdürler.

İki Zodyak’ı anlamaya çalışırken, lütfen farklı tekniklerin sıklıkla aynı sonuçlara ulaştığım dikkate alm. Farklı spiritüel yollar aynı aydınlanmaya yönlendirir. Tropikal bazlı Batı astrolojisinin Batıda binlerce yıldır kullanılmasının ve Sideral bazlı Hint astrolojisinin de Doğuda kullanılmasının haklı nedenleri vardır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz 1. seher demirel dedi ki:

  eşim ceza evinde nezaman çıkacak

 2. rukiye ayyıldız dedi ki:

  Bir senedir işşizim ne zaman iş bulacam

 3. telat dedi ki:

  gelecegim iş maddiyat sans

 4. telat dedi ki:

  iş hayatım ev alaçakmıyım gelecegim maddiyat bende çok nazar göz var sansım ne zaman açılacak

 5. Omur dedi ki:

  Ne zaman is bulacagim


İsim: *

Mail: *

20 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)