Astroloji ve Gezegenler

Gezegenler

Geri giden gezegenler kendi daşalannda ve buktiierinde genellikle direkt gezegenlerden daha zayıftırlar. Gezegenlerin nispeten güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen ve hayli teknik bir hesaplama sistemi olan Shadbala’da geri giden gezegenler güçlü olarak değerlendirilirler. Shadbala’mn değerlendirmesine karşın yine de, bir doğum haritası yorumunda geri gidenler, gezegenlerin enerjilerim ve yönettikleri evlerin konularım zayıflatırlar. Mars ve Satürn gibi malefiklerin durumunda bu gezegenler geri hareketin-deyseler, yer aldıklan evlere, eğer doğrudan harekette olsalardı NORMALDE VERECEKLERİNDEN DAHA AZ ZARAR VERİRLER.

Geri giden bir gezegenin daşa veya buktisi sırasında gezegenin enerjisi engellenir ve kişi, dönemin vaat ettiği potansiyel iyilikler neyse bunları kazanmak amacıyla harekete geçmek ihtiyacı duyar.

5. Hint astrolojisi metinlerinde belirtilmemesine rağmen, kendi yönettikleri burçların karşıtlarında yer alan gezegenlerin genellikle fonksiyonları zayıflar. Batı astrolojisinde buna gezegensel zarar görme (detriment) denir. Örneğin Güneş Aslan’ı yönettiği için genellikle Kova’da zayıf sonuçlar üretir yani verimsizdir. Aynı şekilde, Yay ve Balık burçlarım yöneten Jüpiter’in Balık burcunun karşıtı olan Başak’taki yerleşimi zayıftır.

Bununla birlikte bu yerleşimler bazı iyi sonuçlar da verir, çünkü karşıt burçtaki gezegenler kendi yönettikleri evlere açı yaparlar. (Çünkü Hint astrolojisinde tüm gezegenler karşıt evlerine açı yaparlar.) Yukarıda verilen iki örnekte Kova’daki Güneş, Aslan’a mükemmel bir açı yapar çünkü Güneş Aslan’ı yönetir. Başak’taki Jüpiter kendi burcu Balığa açı yapar ve bu aynı zamanda özel bir açıdır. Bu durumda, Jüpiter’in Başak’taki zayıf konumu yerleştiği eve ve yönettiği diğer burç olan Yay’ın evine zarar verir. Ama Jüpiter’in diğer evi yani Balık, ondan aldığı özel açı nedeniyle bundan zarar görmez.

6. Son derece sert etkiler alan Venüs’ü olan biri için Venüs daşa sırasmda, tüm daşa boyunca o insan Venüs günü olan Cuma’larda muhtemelen ekstra zorluklar yaşayacaktır. Sert etkiler alan bir Ay daşa yaşayan kişi Pazar günleri problemler yaşayacaktır; ve diğerleri de böyle gider. Daşayı yöneten gezegenin gününde dua, oruç, dünyevi zevklerden uzaklaşarak sadeleşmek veya dini ayinler yapmak iyi bir fikirdir.

7. Bazı astrologlar bir malefik gezegenin kendi burcundaki transitinin kötüden çok iyi sonuçlar getirdiğine inanır. Örneğin, eğer Satürn bir insanın haritasında beşinci evden geçiyorsa ve bu ev Oğlak’ta ya da Kova’daysa (yani Satürn’ün yönettiği burçlardaysa), bazı astrologlar Satürn’ün alışılmış kötü etkileri yerine iyi etkilerim ön görürler. Ben bu durumda böyle bir şey görmedim. Bu öngörü mantığı dünya astrolojisinde (ülkeler ve bir bütün olarak dünya için öngörüler) belki iyi çalışabilir ama doğum astrolojisi (kişisel haritalar) için değil.
Aynı şekilde, başlangıçta çoğu astrolog, yüceldiği burçta yer alan bir malefik gezegenin bilinen zararlı enerjisi yerine iyi açılar yapacağına inanır. Bu gibi astrologlar, örneğin eğer Mars yüceldiği burç olan Oğlak’taysa, açı yaptığı evlere iyi açılar gönderir sanırlar. (Mars kendinden itibaren dördüncü, yedinci ve sekizinci evlere açı yapar). Benim deneyimimde bu tamamen yanlıştır. Mars güçlü olduğu ve iyi yerleştiği bir burçta veya evdeyken bile zararlıdır. Aym şey tüm diğer malefikler için de geçerlidir.

Son olarak, bazı astrologlar, Mars’ın ve Satürn’ün rajayogakaraka veya kraliyet birleşimi göstergesi oldukları durumlarda (Mars, Yengeç Yükselen’li haritalarda ve Satürn, Boğa ve Terazi Yükselen’li haritalarda birer rajayogakarakadu), açı yaptıkları evlere ve gezegenlere tümüyle iyi enerjiler gönderdiklerine inanırlar. Bu da yanlıştır. Doğaları malefik olan rajayogakarakalar, yönettikleri şanslı evler nedeniyle bazı iyi enerjiler yüklerler ama aym anda normaldeki zararlı etkilerim de aktarırlar.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)