ASTROLOJİ VE GEZEGEN AÇILARI

images (1)GEZEGEN AÇILARI

• Bütün gezegenler kendilerinden itibaren yedinci eve (karşıt) açı yaparlar.

• Mars kendinden itibaren dördüncü, yedinci ve sekizinci evlere açı yapar.

• Jüpiter kendinden itibaren beşinci, yedinci ve dokuzuncu evlere açı yapar.

• Satürn kendinden itibaren üçüncü, yedinci ve onuncu evlere açı yapar.

• Açı alan bir evde bulunan her hangi bir gezegen de aynı zamanda açı alır.

• Aynı burçtaki iki gezegen kavuşum oluşturur.

Gezegen açıları daşa ve buktilerin hem içeriğim hem de kalitesini etkiler. Örneğin, bir insan Ay daşaya girerse ve doğum haritasında Ay, Satürn’e derece olarak yakınsa, o zaman on yıllık süre boyunca kişi Satürn açısı yüzünden daha ciddi, disiplinli, düzenli olur. Bu dönem aynı zamanda zor, sıkıcı ve yorucu olacaktır çünkü bir malefik olarak Satürn Ay’a ciddi şekilde zarar verir. Eğer Ay beşinci evdeyse, o zaman daşa boyunca problemler ve zorluklar beşinci ev özellikleri etrafında yoğunlaşır. Ay’ın yönettiği yani Yengeç’in olduğu evle ilgili de problemler olacaktır.

Başka bir örnek olarak, doğum haritasında Merkür ikinci evdeyse ve benefik Jüpiter’den dar bir açı alıyorsa, Merkür periyodunun on yedi yılı büyük finansal kazançlar veya eğitim fırsatları getirecektir (hem Merkür hem de ikinci ev Hint astrolojisinde eğitimi ve edebi çalışmaları yönetir). Bu daşa boyunca kişi, Jüpiter’in özünde ruhsal doğası gereği Tann veya dinle ilgili konulara diğer zamanlardan daha fazla ilgi duyar. Merkür’ün yönettiği evler de, Merkür iyi açılar aldığı için gelişir.

Hint astrolojisindeki açılar, Batı sistemindekilere göre biraz daha farklı çalışır. Kareler, üçgenler, kavuşumlar, altmışlıklar ve benzeri şeyler yoktur. Her gezegenin açı yaptığı belli evler vardır, eğer bir gezegen açı alan bir evde bulunursa, o zaman o gezegen de açının etkisi altındadır. Bir açının yararlı veya zararlı doğası, açıyı yapan gezegenin doğasma bağlıdır. Benefik gezegenler (Ay, Venüs, Jüpiter ve Merkür) diğer evlere ve gezegenlere olumlu a??ılar yaparlar.

Malefikler (Mars, Güneş ve Satürn) zarar veren etkiler oluştururlar. Bütün bunların ötesinde yöneticilik faktörleri göz önünde tutulmalıdır (çizelgeye bakın). İyi evleri (beşinci veya dokuzuncu ev) yöneten benefik gezegenler ekstra olumlu enerji yayarken, iyi evleri yöneten malefikler zararlı etkilerinin yanında biraz iyi enerji de yayarlar. Dusthanalan (acı üreten evleri) yöneten benefik gezegenler, doğal olumlu etkilerinin yanı sıra malefik enerji de yayarlar.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

14 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)