Astroloji Ve Daşalar

Yengec-Burcu-Temmuz-Ayi-YorumlariBen  ilk daşa buktimle (Venüs-Satürn) hayatımın geri kalanı arasında güçlü bir bağlantı hissederim. Annemden dolayı hissettiğim acı bir yana, Venüs daşanın verdiği en büyük zarar hastalıklara karşı dayanıksız bir sağlık ve güven sorunlandır. Çünkü Venüs birinci evi (kişilik, tanınma, kabul görme yeteneği ve benzeri) ve altıncı evi (sağlık ve rakipleri ve düşmanlan bertaraf etme becerisi) yönetir. Neyse ki, altıncı evde yer alan benefik gezegen Merkür buradaki sıkıntıyı azaltır. Öte dünya işleriyle ilgili Ketu’ya yakın konumu nedeniyle Venüs’ün yerleşimi, hayatımın ilk yıllarında son derece içedönüklük, aşın utangaçlık, ürkeklik ve sürekli korkuya neden oldu. Bu problemler Venüs’ün Mars’la oldukça yakın açısı nedeniyle iki katma çıktı, çünkü Mars, anlamları Ketu ile aym olan on ikinci evi yönetir.

Bu haritada Venüs’ün getirdiği en büyük yararlar ruhsal bir yaşam, mistik deneyimler, psişik yetenek ve aydınlanmayı takip etme eğilimidir. Güneş bir doğum haritasmda Ay, Merkür veya birinci evin yöneticisi Ketu ile birleştiğinde insanın bilinç fonksiyonlarının bir kısmı dünya düzleminde, diğer kısmı da astral veya ilahi düzlemdedir. İnsan hassas, iç gözlemsel, düşünceli ve beş duyunun ötesindeki gerçekliğe açık bir hale gelir. Aym etki, önemli kişisel gezegenler bir biçimde on ikinci evle bağlantılı olduklarında da ortaya çıkar. Her iki durum da benim haritamda var, çünkü birinci evin yöneticisi Venüs hem Ketu ile ve hem de on ikinci evin yöneticisi Mars’la kavuşumdadır. Bu benim astrolojideki ve mistisizmdeki çalışmalarımla oldukça bağlantılıdır.

Yine de, yalnızca Venüs’ün sıkıntılarına göre bir değerlendirme yapıldığında, Venüs daşa sırasında yaşamı ilk deneyimleyişim kendilik, denge ve güven duygusu bakımından korkunç olmalı. Venüs, öz imaj, tanınma, kabul görme yeteneği ve benzeri şeyleri simgeleyen birinci evi yönetir.

Ama biz alt döneme, Satürn’e bakalım:

Satürn bir çok nedenle bu haritadaki en güçlü ve iyi açılı gezegendir. Birincisi; Boğa Yükselen için en iyi gezegendir, çünkü mükemmel evleri yönettiği için (dokuzuncu ve onuncu evler) bir rajayogakaraka’ dır. İkincisi; bir haritanın ikinci en iyi evi olan şanslı beşinci evde yer alır. Üçüncüsü; benefik Jüpiter’le tam açısı vardır.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

20 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)